Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) 2022

Na základě jednání katedrální komise ze dne 7. dubna 2022 vyhlašujeme výsledky katedrálního kola SVOČ na KVD. Při shodném umístění jsou studenti zapsáni v abecedním pořadí podle příjmení. Všem oceněným studentům budou navržena v souladu s článkem 1.5 Vyhlášení SVOČ 2022 mimořádná stipendia.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo - Bc. Patrik Vaněk
Téma práce: Únikové hry v distanční výuce

Kategorie oborová
1. místo - neuděleno

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo - Denisa Králová
Téma práce: Volně dostupné online aplikace ve výuce cizích jazyků na ZŠ

Kategorie oborová
1. místo - Michal Šmíd
Téma práce: Tvorba modelů postav a jejich animace v prostředí virtuální třídy

NOMINACE DO FAKULTNÍHO KOLA SVOČ

Na základě jednání katedrální komise ze dne 7. dubna 2022 nominujeme do fakultního kola SVOČ práci na téma Volně dostupné online aplikace ve výuce cizích jazyků na ZŠ studentky Denisy Králové.