Katedrální kolo SVOČ 2017

Oznamujeme, že dne 31. 3. 2017 se bude konat katedrální kolo soutěže studentských vědeckých a odborných prací v sekci bakalářských studijních oborů.

Více informací naleznete v dokumentu vyhlášení.

Témata bakalářských prací 2017

 1. Zdarma dostupné doplňky aplikace Google tabulky a jejich využití v předmětu Zpracování dat pro vzdělávání
 2. Mobilní Android aplikace pro podporu výuky počítačových sítí na střední škole
 3. Prezentace vzdělávací instituce na sociálních sítích
 1. Periferní zařízení pro iPad a jejich možné využití ve výuce přírodopisu
 2. Porovnání volně dostupných mobilních aplikací pro záznam sportovních aktivit (iOS)
 3. Porovnání volně dostupných mobilních aplikací pro záznam sportovních aktivit (Android)
  Matěj KOKOŠKA
 4. Porovnání volně dostupných mobilních aplikací pro organizaci času (iOS)
  Jan HRABA (P15B0071P)
 5. Bookry - tvorba průvodce pro učitele
 1. Analýza chyb 3D modelů a jejich úprava pro tisk
 2. Využitelnost vytištěných 3D modelů v praxi
 3. Porovnání a možnosti využití freeware aplikací pro tvorbu 3D modelů
 4. Porovnání aplikací pro 3D modelování a jejich možnosti
 1. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Teorie informace
 2. Proměny fungování komunity spojené s českou verzí Wikipedie
 3. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Teorie grafů
 4. Principy a příklady počítačové infiltrace jako součásti kybernetické války v mezinárodních sporech
 5. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Konečné automaty a formální jazyky
 6. Srovnání konceptů digitální gramotnosti na úrovni dílčích kompetencí
 7. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Práce s daty
 1. Tvorba videí a animací pro učebnici LEGO robotiky
 2. Ověření učebnice LEGO robotiky na 2. stupni ZŠ
 3. Tvorba webového systému pro vedení pedagogických praxí na FPE ZČU
  Luboš HUBÁČEK
 4. Tvorba webového portálu pro podporu handicapovaných na ZČU
 5. Problematika tvorby šablon pro uživatele s handicapem na příkladu šablony pro webový portál IPC ZČU
 1. Simulační programy a virtuální laboratoře pro elektrotechniku a elektroniku
 2. Porovnání elektrotechnických stavebnic vhodných pro výuku
 3. Koncept sandboxových her a jejich využití ve vzdělávání
 4. Využití platformy Arduino ve výuce mikropočítačové techniky
 1. Význam informatického myšlení v naší společnosti
 2. Porovnání prostředí pro výuku blokového programování
 3. Aktuální trendy využití rozšířené reality (augmented reality)
 4. Porovnání prostředí a možnosti využití geoherních aplikací
 1. Vývoj programového nástroje pro tvorbu a editaci SVG SMIL animace
 2. Srovnání možností programových nástrojů pro správu, řízení a sledování činnosti žáků při výuce podporované počítačem
 3. Vývoj Android aplikací v jazyce Python
 4. Pokročilé možnosti práce v dokumentech s využitím produktů společnosti Google
 1. Příprava komponent pro e-kurz na téma informatika a volný čas dětí a mládeže
 2. Příprava komponent pro e-kurz Elektronické prvky a systémy
 3. Příprava komponent pro e-kurz Elektronické praktikum
 4. Typy elektronických prvků a součástek v HW ICT
 5. Absolventi oboru, průzkum jejich uplatnění v praxi, anketní šetření
 6. Využití hry EUROFLY ve výuce zeměpisu (pro Tyflocentrum Plzeň)
 7. Návrh 8-bodových braillských převodních tabulek pro odečítač NVDA s ohledem na systém BlindMoose (pro Tyflocentrum Plzeň)
 1. Možnosti tvorby MOOC kurzů na platformě edX
 2. Možnosti tvorby MOOC kurzů na platformě Udemy
 1. Digitální technologie jako pomocník při studiu
 2. Vysokoškolský student a digitální portfolio
 3. Tvorba MOOC kurzů na platformě OpenedX
 4. Popularizace vědy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
 5. Informační technologie v celoživotním vzdělávání
 6. Vysokoškolský student a moderní technologie
 7. Distanční vzdělávání v Evropě
 1. Grafické modely, prostory, formáty v programovacím jazyce Java – výuková prezentace
 2. Vývojové prostředí NetBeans – výuková prezentace
 3. Sdílení databáze MS Access, multiuživatelský režim
 4. IPv6 a jeho implementace ve výukových učebnách KVD
 5. Problematika prolomení šifrování (Beast, Poodle, Drown) na aplikačních serverech škol
 6. Metodika výuky kybernetické bezpečnosti na základních školách
 1. Technická realizace distančního kurzu Sbírka příkladů v XML
 2. Příprava komponent pro e-kurz Informační technologie ve výuce
 3. Technická realizace distančního kurzu Programování
  Milan RŮŽIČKA
 4. Webové stránky pro nevidomé účastníky kurzu internetu s odečítačem (pro Tyflocentrum Plzeň)
  Petra BEKOVÁ

 

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata.

Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 16. 6. 2017.

 

Přejít na seznam starších obhajených bakalářských prací.