Katedrální kolo SVOČ 2018

Oznamujeme, že dne 12. 4. 2018 od 9:00 se bude konat katedrální kolo soutěže studentských vědeckých a odborných prací v sekci bakalářských studijních oborů.

Více informací naleznete v dokumentu vyhlášení.

Témata bakalářských prací 2018

 1. Zdarma dostupné doplňky aplikace Google tabulky a jejich využití v předmětu Zpracování dat pro vzdělávání
 2. Mobilní Android aplikace pro podporu výuky počítačových sítí na střední škole
 3. Prezentace vzdělávací instituce na sociálních sítích
 1. Periferní zařízení pro iPad a jejich možné využití ve výuce přírodopisu
 2. Porovnání volně dostupných mobilních aplikací pro záznam sportovních aktivit (iOS)
  Pavel Strousek (P16B0064P)
 3. Bookry - tvorba průvodce pro učitele
 4. iBooks Author - tvorba průvodce pro učitele
 1. Analýza chyb 3D modelů a jejich úprava pro tisk
 2. Využitelnost vytištěných 3D modelů v praxi
 3. Porovnání a možnosti využití freeware aplikací pro tvorbu 3D modelů
 4. Porovnání aplikací pro 3D modelování a jejich možnosti
 1. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Teorie informace
 2. Proměny fungování komunity spojené s českou verzí Wikipedie
 3. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Teorie grafů
 4. Principy a příklady počítačové infiltrace jako součásti kybernetické války v mezinárodních sporech
 5. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Konečné automaty a formální jazyky
 6. Srovnání konceptů digitální gramotnosti na úrovni dílčích kompetencí
 7. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Práce s daty
 8. Implementace ochrany osobních údajů podle GDPR ve školách a školských zařízeních
  Radek Sedláček (P16B0011K)
 1. Ověření učebnice LEGO robotiky na 2. stupni ZŠ
 2. Inovace webového portálu pro popularizaci výuky pomocí robotických stavebnic
 1. Příprava podkladů pro off-line blokové programování pro 3D tiskárnu
 2. Porovnání prostředí a možnosti využití geoherních aplikací
 3. Porovnání on-line a off-line prostředí pro výuku blokového programování
 4. Aktuální trendy využití virtuální reality
 5. Aktuální trendy využití rozšířené reality
 1. Vývoj programového nástroje pro tvorbu a editaci SVG animace
 2. Návrh, tvorba a správa vlastní NoSQL databáze s využitím volně dostupných programových nástrojů
 3. Pokročilé možnosti práce v dokumentech produktů společnosti Google
 1. Komponenty pro e-kurz Elektronické prvky a systémy
 2. Volně dostupné simulační prostředky pro elektroniku a meze jejich využití ve výuce
 3. Booleova algebra – sada příkladů pro podporu výuky
  Jiří Noska (P16B0008K)
 4. Komponenty pro e-kurz na téma informatika a volný čas dětí a mládeže
  Michael Šrámek (P16B0364P)
 5. Návrh osmibodových braillských převodních tabulek pro odečítač NVDA s ohledem na systém BlindMoose
 1. Nové možnosti ve standardu ECMAScript 6 pro JavaScript
 2. Komponenty pro výukový materiál - Počítačová grafika
 3. Komponenty pro výukový materiál - HTML elementy Canvas a SVG
  Lukáš Ledvina (P16B0361P)
 1. Digitální technologie jako pomocník při studiu žáků s postižením
  Michal Lohr (P16B0068K)
 2. Vysokoškolský student a digitální portfolio
 3. Tvorba MOOC kurzů na platformě OpenedX
 4. Popularizace vědy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
 5. Informační technologie v celoživotním vzdělávání
 6. Vysokoškolský student a moderní technologie
 7. Možnosti rodičovské kontroly bezpečnosti dětí na internetu
  Jiří Bauer (P16B0001K)
 8. Domácí procvičování žáků základní školy s podporou aplikací pro mobilní zařízení
  Ondřej Polák (P16B0059P)
 9. Mobilní aplikace pro podporu studia na vysoké škole
  Simona Šedivcová (P16B0065P)
 1. Technická realizace distančního kurzu Sbírka příkladů v XML
 2. Technická realizace distančního kurzu HTML5
 3. Technická realizace distančního kurzu numerické metody řešení soustav lineárních rovnic

 

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata.

Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 15. 6. 2018.

 

Přejít na seznam starších obhajených bakalářských prací.