Upozornění

Jedná se o historický certifikátový studijní program, který již není nabízen. Pro infromace o závěrečné zkoušce v RSVT, prosím, přejděte na následující stránku.

Okruhy k závěrečné zkoušce certifikátového studia Informační výchova

 1. Základní aplikace v prostředí Windows

  Práce v prostředí Windows, nápověda. Internet. Základní informace, obsluha, stránka ZČU, hledání. Elektronická pošta. Odeslání dopisu, adresáře fakulty, čtení dopisu, odeslání souboru, tisk, hlavní složka. Word. Formátování textového dokumentu (stránky, odstavce, znaku), styly (odstavce, textu), rejstřík a seznamy, vkládání objektů, možnosti propojení objektů, způsoby zobrazení dokumentu, možnosti tisku, hromadná korespondence, tabulka, editor matematických vzorců. Excel. Adresace buněk. Vyplňování a grafická úprava tabulek, výpočty, použití funkcí, grafy.

 2. Internet (INET)

  Internet - základní informace. Technické vybavení. Druhy připojení. Internet a multimédia. Programové vybavení: prohlížeče (Internet Explorer, Netscape Navigator), funkce, konfigurace; e-mail, základní programy, konfigurace. Zdroje informací v Internetu. Vyhledávání informací. Prezentace na Internetu, tvorba jednoduchých WWW stránek. Telefonování prostřednictvím Internetu a přenos obrazu v reálném čase.

 3. Úvod do zpracování textových informací (ÚZTI)

  Vytváření dokumentů ve Wordu. Formátování dokumentu, základní náležitosti dokumentů, použití tabulek, práce s fonty, tisk dokumentu. Opravy textu, práce se soubory, styly a autoformát, šablony, autotext, automatické opravy, složka, pole, základy práce s makry. Práce s osnovou, vytvoření obsahu, rejstřík, poznámky, záložky, odkazy a křížové odkazy, anotace, revize a hlavní dokument, DTP a kreslení, grafy, základy WBA. Základní pojmy z typografie a vazby na další programové vybavení. Semafory a jejich použití.

 4. Počítačem podporovaná výuka (PPV1)

  Základní přehled o možnostech vyžití počítače ve vzdělávacím procesu. Historický vývoj užití počítačových systémů ve vzdělávání a současné tendence. Analýza možností využití multimediálního počítače pro výuku. Typologie výukových programů. Projekt výuky s výukovým programem. Obsah a struktura výuk. dialogu, pedagogické. a formální požadavky na scénář výukového programu, metodiky zápisu scénáře. Tvorba podnětových a odezvových obrazovek (základní principy tvorby statického obrazu a dynamických audiovizuálních sekvencí). Ergonomie práce s počítačem. Ukázky výukových prezentací a jejich didaktická analýza. Tvorba výukové prezentace v prostředí programu Power Point.

 5. Didaktika informatiky (DIDI1)

  Předmět a úkoly didaktiky předmětu informatika, vztah k pedagogice a ostatním vědeckým disciplinám. Místo a úkoly informatiky v systému věd. Historický vývoj a perspektivy technických prostředků pro zpracování informací, jejich místo ve společnosti. Vývoj a perspektivy informatiky ve škole. Stanovení a výběr učiva pro odborný předmět informatika. Pojem didaktická transformace, učivo, řetězení učiva, učební osnovy. Klasifikace pojmů, jejich vztahy a strukturace v odborném předmětu, zvláštnosti informatiky při vytváření vlastního pojmového aparátu. Zákonitosti procesu poznání učení jako proces regulace, podmínky a typy učení. Druhy a techniky vymezování výchovně vzdělávacích cílů, taxonomie a její užití v předmětu informatika. Vyučovací metody a formy, jejich zvláštnosti v předmětu informatika. Technické výukové prostředky, druhy, vlastnosti a jejich efektivní užití ve vyučovacím procesu.

 6. Zpracování textových a grafických informací (ZTGI, GRPR)

  Vektorové a bitmapové orientované grafické editory v prostředí Windows - zejména Corel Draw, Corel PhotoPaint a Adobe PhotoShop. Zpracování textu a grafiky s využitím uvedených programů a programu Word a tabulkového kalkulátoru Excel. Přenositelnost grafických souborů mezi aplikacemi Windows. Formáty grafických souborů, export a import, konverze souborů. Pořizování obrázků skenerem. Editování bitmapových grafických souborů a případná konverze do vektorového formátu. Prezentace v systému Corel Draw a Power Point. Systém řízení báze dat a grafika. Barevné modely. Příprava dokumentů pro tisk.

 7. Zpracování dat (ZPD)

  Zpracování dat s využitím tabulkového kalkulátoru Excel a systému řízení báze dat Access. Adresace buněk. Editace a grafická úprava tabulek, výpočty, použití funkcí. Pojmenování buněk, oblastí a listů, složitější výpočty a funkce, seřazení dat, filtrování dat, kontingenční tabulka. Analýza dat. Propojení. Graf a jeho změny. Vkládání objektů z ostatních aplikací. Řešení úloh v Excelu. Databáze: vytvoření, naplnění daty, editace tabulky, dotazy. Výpočty s položkami, třídění, řazení, tisk. Složitější formuláře a sestavy.


Verze: KVD FPE ZČU říjen 2005