Katedrální kolo SVOČ 2017

Oznamujeme, že dne 10. 3. 2017 se bude konat katedrální kolo soutěže studentských vědeckých a odborných prací v sekci navazujících magisterských studijních oborů.

Více informací naleznete v dokumentu vyhlášení.

Témata diplomových prací na KVD - 2016

 1. Sada úloh souvisejících s konečnými automaty (pro RVP dle výběru)
 2. Využití sady WebQuestů v průřezových tématech na základních školách
  Adéla MIKULÁŠKOVÁ, P16N0002K
 3. Možnosti rozvoje digitální gramotnosti na základě různých RVP oborů zakončených výučním listem
 4. Výukový elektronický materiál - Tvorba pojmových map (pro vzdělávací oblast dle výběru ze zvoleného RVP)
 5. Výukový elektronický materiál – Numerické metody a jejich využití na střední škole
  Lukáš ZVĚŘINA, P15N0011K
 6. Výukový elektronický materiál – Zpracování kvalifikační práce
 7. Dlouhodobé trendy v rozvoji digitální gramotnosti v oblasti úprav textů v ČR u maturantů
 8. Sada úloh pro výuku algoritmizace na středních školách
 9. Sada úloh pro výuku oblasti Internet a komunikace pro střední školy
 10. Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích
  Filip FRANK, P16N0061P
 11. Srovnání vysokoškolského vzdělávání budoucích učitelů informatiky v ČR a USA
  Tomáš PRŮCHA, P16N0037P
 1. Legorobotika jako prostředek pro rozvoj informatického myšlení u žáků na ZŠ
 2. Tvorba distančního vzdělávacího kurzu „Redakční systémy ve výuce na VŠ“ (možno konkretizovat na Joomlu, WordPress či Drupal)
 3. Porovnání státních vzdělávacích programů z pohledu utváření ICT kompetencí
 4. Tvorba distančního vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Programování 1
 1. Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na prostorovou počítačovou grafiku a animaci
 2. Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj android aplikací v jazyce Python
 3. Vlastní databázové řešení hlavních součástí školního informačního systému
 4. Vliv vzdělávacího software na získávání znalostí a dovedností žáka ve vybrané vzdělávací oblasti
 1. Tvorba výukového e-kurzu: Informatika a volnočasové aktivity dětí a mládeže
 2. Virtuální elektronické laboratoře - porovnání a možnosti využití (např. Microcap, MultisimBlue). Demonstrační příklady.
 3. Tvorba výukového e-kurzu: Příklady z předmětu EPSV
 4. Virtuální elektronické laboratoře ve výuce na středních školách
 1. Současný stav MOOC kurzů v ČR a zahraničí a možnosti využití ve vzdělávání
 2. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Multimédia pro vzdělávání 1
 3. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Počítačová grafika pro vzdělávání
 4. Tvorba her na konceptu serious games a jejich využití ve vzdělávání
  Martin ČERVENÝ, P16N0123P
 1. Digitální technologie jako pomocník při výuce studentů vysoké školy
 2. Student vysoké školy a otevřené vzdělávací zdroje
 3. Aktuální možnosti autorských nástrojů pro on-line vzdělávání
 4. Využití kola iPadagogiky v praxi učitelů
 5. Mobilní zařízení ve vzdělávání z pohledu rodičů
 1. Virtuální stroje s jednotnou univerzitní autentizací
 2. Algoritmus pro dělení sítí při subnetování v IPv4, IPv6
 3. Výukové modely pro přepínání a směrování v počítačových sítích vytvořené v grafických síťových simulátorech
 4. Školní aplikace na mobilních zařízeních připojených ke sdíleným aplikačním serverům
 5. Návrh a realizace výukového modelu s MS Active Directory
 6. Programování Android aplikací v Javě – výukový elektronický materiál
 1. Komunikativní přístup k výuce programování
 2. Genderové aspekty výuky ICT
 3. Pojmové mapy jako nástroj hodnocení ve vzdělávání
 4. Distanční kurz Programovací techniky

 

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP na sekretariát katedry je 9. 12. 2016. Je třeba dodržet postup zadávání podle Vyhlášky děkanky VD 11/2012. Proces zadávání práce upřesňuje Pokyn č. 03PD/2013.

Po domluvě jsou možná i další témata.

 

Přejít na seznam starších obhajených diplomových prací.