Katedrální kolo SVOČ 2019

Oznamujeme, že dne 17. 4. 2019 od 9:20 se bude konat katedrální kolo soutěže studentských vědeckých a odborných prací v sekci navazujících magisterských studijních oborů.

Více informací naleznete v dokumentu vyhlášení.

Témata diplomových prací na KVD - 2018

 1. Výukový elektronický materiál – Numerické metody a jejich využití.
 2. Dlouhodobé trendy v rozvoji digitální gramotnosti v oblasti úprav textů v ČR u maturantů.
 3. Výukový elektronický materiál – Zpracování kvalifikační práce.
 4. Sada úloh souvisejících s konečnými automaty (pro RVP dle výběru).
 5. Využití kola iPadagogiky v praxi učitelů.
 1. Ověření učebnice LEGOrobotiky na základních školách (výzkumně orientované).
 2. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Webové technologie pro vzdělávání.
 3. Tvorba vzdělávacího kurzu „Redakční systémy ve výuce na VŠ“ (možno konkretizovat na Joomlu, WordPress či Drupal).
 4. Tvorba, implementace a ověření webového systému pro vedení pedagogických praxí na FPE ZČU.
 1. Elektronický výukový kurz se zaměřením na prostorovou počítačovou grafiku a animaci.
 2. Elektronický výukový kurz se zaměřením na správu počítačů a mobilních zařízení v prostředí vzdělávací instituce.
 3. Elektronický výukový kurz se zaměřením na programový nástroj Zoner Photo Studio X.
 4. Programové nástroje pro řízení a organizaci práce v týmu a jejich přímé využití ve vzdělávacím procesu.
 5. Vliv vzdělávacího software na získávání znalostí a dovedností žáka ve vybrané vzdělávací oblasti.
 1. Stavebnice Merkur – možnosti a meze vyžití ve výuce, porovnání s jinými stavebnicemi.
 2. Tvorba výukového materiálu (e-kurzu) na téma „příklady z předmětu EPSV“.
 3. Virtuální elektronické laboratoře – porovnání a možnosti využití (např. Microcap, MultisimBlue). Demonstrační příklady.
 4. Tvorba výukového materiálu (e-kurzu) na téma „výukové simulační modely z TCHP“.
 1. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Počítačová grafika pro vzdělávání.
 2. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Programování 1.
 3. Současný stav MOOC kurzů v ČR a zahraničí a možnosti využití ve vzdělávání.
 4. Výuka programování za pomoci volně dostupných online zdrojů.
 1. Komunikativní přístup k výuce programování.
 2. Genderové aspekty výuky ICT.
 3. Pojmové mapy jako nástroj hodnocení ve vzdělávání.
 4. Distanční kurz Programovací techniky.

 

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP na sekretariát katedry je 7. 12. 2018. Je třeba dodržet postup zadávání podle Vyhlášky děkana č. 1VD/2018.

Po domluvě s případným vedoucím práce jsou možná i další témata.

 

Přejít na seznam starších obhajených diplomových prací.