Kontaktní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 19 Plzeň

Sekretariát

Vedení katedry

Vedoucí katedry

Tajemník katedry:

Kontaktní učitelé

Pro 1. ročníky a RSVT

Pro přijímací řízení a přípravné kurzy

Lidé na katedře