Příklady ve cvičeních předmětu KAFJ zpracováváme v prostředí Delphi případně ve Visual Basicu. Dokumentaci vytváříme obvykle ve Wordu. Urychlení práce v Delphi, Visual Basicu a Wordu umožní dále uváděné nejdůležitější zkratky.

 Pozn.: na konci stránky je zadání první sady příkladů.

 Klávesové zkratky v Delphi - což je objektově a komponentově orientované, visuální programovací prostředí pro vývoj aplikací pro WIN 95, WIN 98 a WIN NT a zároveň generátor exe kódu (v našem případě cvičných programů v předmětu KAFJ). Programovacím jazykem je tzv. Object Pascal. Komponenty se umisťují na formuláři (formulářích). Nastavují se jejich vlastnosti buď ve fázi návrhu připsaní programu (pomocí Object Inspectoru) nebo pak při „běhu programu“ - zajišťují to příslušné procesy. Programátor píše tzv. event handlers - programy pro budoucí obsluhu událostí. Hovoříme o programování procesů řízených událostmi. Objekty lze rozdělit na vizuální a nevizuální.

Postup při tvorbě aplikace:

Pojmenovat projekt - nejprve vytvořit složku pro ukládání projektu a programu. Užijete např. volbu Save All. V učebnách ukládejte při cvičeních soubory na disk D - např. do složky TEMP; po dokončení práce pak potřebné soubory přesuňte na váš síťový disk H. Pro informaci: unita má příponu .pas, project .dpr, zkompilovaná unita .dcu, formulář .dfm

 

Ctrl +Alt +F11

zobrazí tzv. Project manager

Alt + 0

zobrazí seznam oken

Ctrl+Shift+#, Ctrl+Shift $

slouží k přepínání mezi deklarací procedury a implementací.

Ctrl+<mezerník>

pro dokončování kódu používejte

Ctrl+J

šablony kódu (např. základní příkazy)

F1

zobrazí nápovědu

F9

spustí program

Alt + F4

ukončí aplikaci

F11

zobrazí Object Inspector

F12

přepíná mezi formulářem a unitou

 Při editování lze využít zkratek:

 

F3

hledání|opakované hledání

Ctrl+E

přírůstkové hledání

Ctrl+J

šablony kódu z nabídky

Ctrl+R

nahrazení

Ctrl+Y

smazání řádky

Ctrl+<mezerník>

kompletace kódu

Ctrl+Shift+I

odsazení bloku textu

Ctrl+Shift+U

zpět - odsazení bloku textu

Ctrl+Shift+< mezerník >

parametry kódu

Ctrl+Z

krok zpět při editaci

Pro zarovnání objektů používejte tzv. paletu pro zarovnání v nástrojích

Klávesové zkratky ve Visual Basicu

Zkratky platné v okně programu Visual Basicu

Zkratka

Popis

Ctrl + F

Najdi

Ctrl + H

Nahraď

F3, Shift + F4

Najdi další

Shift + F3

Najdi předchozí

Ctrl + $

Následující procedura

Ctrl + #

Předchozí procedura

Shift+F2

Zobraz definici

Ctrl+PAGE DOWN

Posun o obrazovku dolů

Ctrl+PAGE UP

Posun o obrazovku nahoru

Ctrl+SHIFT+F2

Přechod na poslední pozici

Ctrl+HOME

Přechod na začátek modulu

Ctrl+END

Přechod na konec modulu

Ctrl + ®

Přechod na následující slovo

Ctrl + ¬

Přechod na předchozí slovo

END

Přechod na konec řádky

HOME

Přechod na začátek řádky

Ctrl+Z

Krok zpět

Ctrl+Y

Smazání řádky

Ctrl+DELETE

Smazání do konce slova

TAB

Odsazení

Shift+TAB

Zpětné odsazení

 

Další důležité zkratky

Zkratka

Popis

F4

Zobrazení okna vlastností

F5

Run

F8, Shift + F8

Krokování

Ctrl+R

Zobrazení okna Project Explorer

F2

Zobrazení okna Object Browser

CTRL+E

Menu editor

SHIFT + F7

Zobraz objekty

F7

Zobrazení okna programu

CTRL + <mezerník>

Kompletace V Programu

 

Klávesové zkratky pro urychlení zpracování textu ve Wordu (uvádím jen ty, které považuji za nejdůležitější):

 

Ctrl+S

Uložit dokument

Ctrl+X

Vyjmout vybraný text či grafiku a vložit do schránky

Ctrl+C

Kopírovat text nebo obrázek

Ctrl+V

Vložit obsah schránky

Shift+F3

Změna malých písmen na velká a naopak

Ctrl+B

Použít tučné písmo

Ctrl+U

Použít podtržené písmo

Ctrl+Shift+W

Podtrhnout slova, ale ne mezery

Ctrl+I

Použít kurzívu

Ctrl+F

Najít text, formátování a speciální položky

Ctrl+H

Nahradit text, formátování a speciální položky

Ctrl+G

Přejít na

Ctrl+Shift+Mezerník

Vložit pevnou mezeru

Ctrl+Shift+Pomlčka

Vložit pevnou pomlčku

Ctrl+Mezerník

Odstranit ruční formátování znaků

Ctrl+Q

Odstranit formátování odstavce

Ctrl+E

Zarovnat odstavec na střed

Ctrl+J

Zarovnat odstavec do bloku

Ctrl+L

Zarovnat odstavec vlevo

Ctrl+R

Zarovnat odstavec vpravo

Ctrl+Shift+N

Použít styl Normální

Ctrl+M

Odsadit odstavec zleva

Ctrl+Shift+M

Odstranit odsazení odstavce zleva

Shift+Enter

Vložit konec řádku

Ctrl+Enter

Vložit konec stránky

Ctrl+F6

Přepnutí do dalšího okna

F4

Opakování poslední akce

Ctrl+Tab

Vložit tabulátor do tabulky

Ctrl+D

Formát písma

F9

Aktualizace vybraných polí

 

Příklady

1.

Reprezentujte stavovým diagramem konečný automat A zadaný tabulkou:

 

 

0

1

® q0

q0

q2

¬ q1

q1

q3

¬ q2

q1

q3

q3

q1

q3

 

2.

Navrhněte konečný automat A, který rozpoznává jazyk L1 = {w|w Î {0,1}*; w začíná a končí stejným symbolem,
|w|
£ 2}

 

3.

Stavovým diagramem reprezentujte konečný automat, který rozpoznává jazyk  L1 = {w|w Î {a,b}*; w končí řetězcem abba }

 

4.

Je dán regulární výraz R = (a+b)*(aa + bb) (a+b)*. Zkonstruujte konečný automat A, který akceptuje tuto množinu slov.

 

5.

Co generuje gramatika G = ({C,D}, {+, - 0, 1, …, 9}, P,C)

kde

P:          C ® +D | -D| 0 | 1 | … | 9 | 0D | 1D |…| 9D |

              D ® 0 | 1 | … | 9 | 0D |1D |…| 9D |

 

Zpracoval 7. února 2000 Kocur (tato stránka bude doplňována)

 

 

KA komunikace1

 

KA komunikace 2

 

 

Dne 6. 4. 2000

 

 

    Součin komunikujících automatů

 

 

 

13.4.2000