--== Úvod do zpracování textových informací ==--

Zadejte heslo a klepněte na tlačítko Pokračovat
(heslo se dozvíte na přednášce nebo o něj požádejte emailem)

Heslo:
Kurz byl vytvořen s podporou následujících projektů:

Rozvojového programu SIPVZ – podpora e-learningových aplikací ve školství. „E-learningové moduly pro další vzdělávání učitelů základních a středních škol a podporu výuky na těchto školách“

Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů (RP04 - ZČU) v rámci výuky KVD/PGMAP

 

Produkt byl schválen ČSKI – výhradním nositelem licence ECDL pro ČR – jako učební materiál vhodný pro přípravu na ECDL testování počítačové gramotnosti a jeho obsah odpovídá požadavkům ECDL Sylabu verze 4.0.