KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Mon, 21 Aug 2017 00:39:18 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php Termíny odevzdání DP, BP a ZP http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_68 Termíny odevzdání se řídí Pokynem č. 03PD/2013. Výňatek z čl.55 SZŘ: Student odevzdává kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce. Neodevzdá-li práci v určeném termínu, má právo nejdéle do pěti pracovních dnů podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce. Termíny odevzdání diplomových, bakalářských a závěrečných prací na sekretariátu KVD: do 15.4. pro obhajobu v letním termínu (květen, červen) do 30.6. pro obhajobu v podzimním termínu (srpen, září) do 6.12. pro obhajobu závěrečné práce v rozšiřujícím studiu v jarním termínu (leden, únor) vždy do 12 hodin na sekretariátu katedry. Mezním datem pro odevzdání jsou uvedené termíny. V případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den. Michalík Sun, 03 Feb 2013 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-28 10:48:49#rss_68 Přesun konzultačních hodin - Mainz http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_635 Z důvodu nepřítomnosti dne 28.6.2017 jsou mé konzultační hodiny přesunuty na úterý 27.6.2017 od 13:00. Děkuji za pochopení. Mainz Mon, 26 Jun 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-27 11:42:14#rss_635 Zrušení KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_634 Dne 28.6.2017 ruším své KH. V naléhavých záležitostech mě kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení. Baťko Mon, 26 Jun 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-27 10:30:41#rss_634 Zrušení KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_633 Moje KH 27.6.2017 jsou zrušeny. V naléhavých záležitostech mě prosím kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení. Benediktová Mon, 26 Jun 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-27 10:25:55#rss_633 Přesun konzultačních hodin - Jakeš http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_632 Vážení studenti, z důvodu účasti na konferenci přesouvám své konzultační hodiny ze dne 29. 6. 2017 na 27. 6. 2017 od 14:00. Jakeš Sat, 24 Jun 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-25 11:05:54#rss_632 Zrušení KH - Vrbík http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_630 Moje KH plánované na 27.6.2017 jsou zrušeny. Děkuji za pochopení. Vrbík Tue, 20 Jun 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-21 07:55:37#rss_630 Sledujte http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_548 facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky" Lucie Rohlíková Sat, 26 Nov 2016 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-11-27 23:58:32#rss_548 Informace http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_533 KVD se podílí na řešení projektu "„Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením“. Více informací naleznete zde. Vrbík Wed, 12 Oct 2016 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-10-13 10:05:08#rss_533 Termíny obhajob a komisionálních zkoušek na KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 v akademickém roce 2016/2017 Obhajoby BP v bakalářském studiu: čtvrtek 15.6.2017 čtvrtek 14.9.2017 Obhajoby DP v navazujících magisterských studijních programech: úterý 13.6.2017 úterý 12.9.2017 Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu: čtvrtek 1.6.2017 čtvrtek 7.9.2017 Státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech: úterý 30.5.2017 úterý 5.9.2017 Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, rigorózní zkoušky: pátek 25.11.2016 (rigo) vyhlásí katedra dle aktuálního stavu Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce v rozšiřujícím studiu výpočetní techniky a informatiky (ve všech typech rozšiřujícího studia): úterý 31.1.2017 úterý 30.5.2017 úterý 5.9.2017 Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu: středa 7.6.2017 Zahájení v 9,00 h. (není-li v pozvánce uvedeno jinak), místo konání učebna KL206. Michalík Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-09-29 14:08:12#rss_4 Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_26 Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na http://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/nastenka/Pokyn_3_08_P.doc Řád státních závěrečných zkoušek Šablona pro tvorbu práce je dostupná: STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY Vrbík Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-05-09 13:19:20#rss_26 Pravidla přístupu do PC učeben KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_25 1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213. 2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku. 3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2). 4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře. 5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A). 6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD. Vrbík Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-03-22 13:22:20#rss_25