KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Fri, 20 Oct 2017 10:35:36 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_654 V učebně KL 213 se našlo vstupní zařízení – myš, pokud vám schází a jste schopni ji identifikovat je k dostání u vedoucího katedry. Fadrhonc Tue, 17 Oct 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-10-18 17:52:28#rss_654 Výběr tématu diplomové práce http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_649 Pracovníci katedry již vypsali témata diplomových prací. Studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, nezapomeňte, že do 8. prosince 2017 musíte na sekretariátu katedry odevzdat vytištěné podklady k diplomové práci z portálu, které je třeba předtím konzultovat s vedoucím práce. Filipi Mon, 09 Oct 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-10-10 14:19:00#rss_649 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_643 Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice. Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení. Výzkumná zpráva ke stažení Mgr. Jan Baťko Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-09-22 20:13:45#rss_643 Termíny odevzdání DP, BP a ZP http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_68 Termíny odevzdání se řídí Pokynem č. 03PD/2013. Výňatek z čl.55 SZŘ: Student odevzdává kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce. Neodevzdá-li práci v určeném termínu, má právo nejdéle do pěti pracovních dnů podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce. Termíny odevzdání diplomových, bakalářských a závěrečných prací na sekretariátu KVD: do 15.4. pro obhajobu v letním termínu (květen, červen) do 30.6. pro obhajobu v podzimním termínu (srpen, září) do 6.12. pro obhajobu závěrečné práce v rozšiřujícím studiu v jarním termínu (leden, únor) vždy do 12 hodin na sekretariátu katedry. Mezním datem pro odevzdání jsou uvedené termíny. V případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den. Michalík Sun, 03 Feb 2013 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2017-06-28 10:48:49#rss_68 Sledujte http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_548 facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky" Lucie Rohlíková Sat, 26 Nov 2016 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-11-27 23:58:32#rss_548 Termíny obhajob a komisionálních zkoušek na KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 v akademickém roce 2016/2017 Obhajoby BP v bakalářském studiu: čtvrtek 15.6.2017 čtvrtek 14.9.2017 Obhajoby DP v navazujících magisterských studijních programech: úterý 13.6.2017 úterý 12.9.2017 Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu: čtvrtek 1.6.2017 čtvrtek 7.9.2017 Státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech: úterý 30.5.2017 úterý 5.9.2017 Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, rigorózní zkoušky: pátek 25.11.2016 (rigo) vyhlásí katedra dle aktuálního stavu Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce v rozšiřujícím studiu výpočetní techniky a informatiky (ve všech typech rozšiřujícího studia): úterý 31.1.2017 úterý 30.5.2017 úterý 5.9.2017 Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu: středa 7.6.2017 Zahájení v 9,00 h. (není-li v pozvánce uvedeno jinak), místo konání učebna KL206. Michalík Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-09-29 14:08:12#rss_4 Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_26 Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na http://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/nastenka/Pokyn_3_08_P.doc Řád státních závěrečných zkoušek Šablona pro tvorbu práce je dostupná: STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY Vrbík Sun, 22 Jun 2008 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-05-09 13:19:20#rss_26 Pravidla přístupu do PC učeben KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_25 1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213. 2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku. 3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2). 4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře. 5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A). 6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD. Vrbík Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-03-22 13:22:20#rss_25