KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Tue, 16 Oct 2018 08:11:25 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php Zrušení KH dne 10.10.2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_755 Ruším svoje KH dne 10.10.2018 (lékař). Náhradní termín po domluvě mailem. Děkuji za pochopení. Michalík Tue, 09 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-10-10 10:07:53#rss_755 Zrušení KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_754 Kvůli účasti na zahraniční konferenci ruším tento týden středeční konzultační hodiny bez náhrady. Filipi Sun, 07 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-10-09 08:49:43#rss_754 Zrušení semináře k předmětu KVD/ZTD 10. 10. 2018 13:00 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_751 Vážení studenti, z důvodu mé účasti na promoci FPE jsem nucena zrušit prezenční seminář předmětu KVD/ZTD dne 10. 10. 2018 os 13:00. Seminář tedy proběhne formou samostudia. Více informací naleznete na coursewaru předmětu. Děkuji za pochopení. Benediktová Wed, 03 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-10-04 11:33:24#rss_751 Vedení kroužku - programování Android http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_749 Středisko volného času RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků (býv. Stanice mladých techniků) shání akutně lektora na vedení kroužku programování ANDROID 1x týdně. Kontakt: Bc. Iveta Šlajerová, vedoucí pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Mobil: 778 437 871, www.radovanek.cz Michalík Mon, 01 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-10-02 09:55:19#rss_749 Plzeňská obchodní akademie - místo učitele informatiky http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_742 Plzeňská obchodní akademie hledá učitele informatiky. Jedná se o 6 až 8 hodin týdně. Jde o dvouhodinovky předmětů výpočetní techniky pro 1. až 4. ročník. Každý ročník má hodinovou dotaci právě tyto 2 hodiny. Výuka probíhá v malých skupinách - 12 až 16 žáků. Bližší informace pro případné zájemce na tel. čísle školy 377423217 nebo na mobilu 607247682 (paní Valenzová). Vrbík Mon, 27 Aug 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-10-02 09:37:37#rss_742 Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018. Odevzdání kvalifikačních prací Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry. Letní termín – 27. dubna 2018 Podzimní termín – 2. července 2018 Bakalářský studijní program Obhajoba bakalářské práce Letní termín – 12. června 2018 Podzimní termín – 11. září 2018 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Letní termín – 29. května 2018 Podzimní termín – 28. srpna 2018 Navazující magisterský studijní program Obhajoba diplomové práce Letní termín – 14. června 2018 Podzimní termín – 13. září 2018 Státní závěrečná zkouška (Mgr.) Letní termín – 31. května 2018 Podzimní termín – 30. srpna 2018 Doktorský studijní program (Ph.D.) Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu. Státní doktorská zkouška Podzimní termín – 24. září 2018 Rozšiřující studium Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia: Zimní termín – 30. ledna 2018 Letní termín – 31. května 2018 Podzimní termín – 30. srpna 2018 Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206. Filipi Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-10-02 09:36:37#rss_4 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_643 Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice. Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení. Výzkumná zpráva ke stažení Mgr. Jan Baťko Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-01-19 17:59:08#rss_643 Sledujte http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_548 facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky" Lucie Rohlíková Sat, 26 Nov 2016 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-01-19 17:58:48#rss_548 Pravidla přístupu do PC učeben KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_25 1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213. 2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku. 3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2). 4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře. 5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A). 6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD. Vrbík Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-03-22 13:22:20#rss_25