KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Tue, 21 Aug 2018 19:13:29 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php Přesun KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_740 Přesouvám své konzultační hodiny ze čtvrtka 28.6. na pátek 29.6. od 10:30 do 11:30. Děkuji za pochopení. Baťko Tue, 26 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-27 20:13:53#rss_740 Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018. Odevzdání kvalifikačních prací Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry. Letní termín – 27. dubna 2018 Podzimní termín – 2. července 2018 Bakalářský studijní program Obhajoba bakalářské práce Letní termín – 12. června 2018 Podzimní termín – 11. září 2018 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Letní termín – 29. května 2018 Podzimní termín – 28. srpna 2018 Navazující magisterský studijní program Obhajoba diplomové práce Letní termín – 14. června 2018 Podzimní termín – 13. září 2018 Státní závěrečná zkouška (Mgr.) Letní termín – 31. května 2018 Podzimní termín – 30. srpna 2018 Doktorský studijní program (Ph.D.) Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu. Státní doktorská zkouška Podzimní termín – 24. září 2018 Rozšiřující studium Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia: Zimní termín – 30. ledna 2018 Letní termín – 31. května 2018 Podzimní termín – 30. srpna 2018 Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206. Filipi Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-27 05:58:16#rss_4 Přesun KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_739 Kvůli návštěvě lékaře přesouvám konzultační hodiny tento týden ze středy na pátek na čas od 9.30 do 10.30. Filipi Mon, 25 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-27 05:29:09#rss_739 Zrušení konzultační hodiny ve středu 27. 6. 2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_738 Ve středu 27. 6. 2018 ruším konzultační hodinu. V případě potřeby mne kontaktujte mailem. Děkuji za pochopení. Lomička Mon, 25 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-26 16:45:12#rss_738 Posunutí KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_737 Moje KH 27. 6. 2018 budou začínat ve 12:30. Doba trvání zůstává. Děkuji za pochopení. Benediktová Mon, 25 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-26 13:47:34#rss_737 Zrušení konzultačních hodin - Vrbík http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_736 Moje KH plánované na 26.6.2018 jsou zrušeny. V nutných případech využijte email. Děkuji za pochopení. Vrbík Sun, 24 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-25 22:00:33#rss_736 Přesun KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_730 Přesouvám svoje KH ze středy příštího týdne na čtvrtek 28.6.2018 (čas beze změny - 10,30 až 11,30h). Důvodem je zkouškový termín. Děkuji za pochopení. Michalík Wed, 20 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-21 11:24:29#rss_730 Učitel IKT a mikroprocesorové techniky http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_725 SOU elektrotechnické v Plzni přijme od září 2018 učitele IKT a mikroprocesorové techniky. Tel. : 777 499 447. Benediktová Fri, 01 Jun 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-06-02 08:17:49#rss_725 Výsledky Olympiády techniky 2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_717 Studentka Lenka Jirků uspěla v silné mezinárodní konkurenci na Olympiádě techniky 2018. V kategorii didaktických a multimediálních prací pro vyšší stupeň ZŠ obsadila skvělé 2. místo s aplikací pro organizaci poznávacích zájezdů, která je jádrem její diplomové práce. Filipi Tue, 22 May 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-05-23 14:38:46#rss_717 Výsledky fakultního kola SVOČ http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_710 Po úspěchu v katedrálním kole dosáhl student navazujícího magisterského studia Filip Frank na další nejvyšší ocenění i v kole fakultním. Gratulujeme! Filipi Sun, 06 May 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-05-07 15:09:09#rss_710 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_643 Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice. Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení. Výzkumná zpráva ke stažení Mgr. Jan Baťko Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-01-19 17:59:08#rss_643 Sledujte http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_548 facebookovou stránku "Katedra výpočetní a didaktické techniky" Lucie Rohlíková Sat, 26 Nov 2016 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-01-19 17:58:48#rss_548 Pravidla přístupu do PC učeben KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_25 1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213. 2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku. 3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2). 4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře. 5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A). 6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD. Vrbík Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-03-22 13:22:20#rss_25