KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Fri, 14 Dec 2018 05:38:21 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php Zrušení KH http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_772 Dne 13. 12. ruším své konzultační hodiny. V nutných záležitostech mě kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení. Baťko Tue, 11 Dec 2018 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-12-12 17:37:21#rss_772 Zrušení KH Filipa Franka http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_771 Konzultační hodiny kolegy Filipa Franka jsou tento týden pro nemoc zrušeny. Filipi Tue, 11 Dec 2018 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-12-12 11:28:38#rss_771 Konzultační hodiny 11.12.2018 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_769 Moje KH plánované na 11.12.2018 jsou zrušeny. V nutných případech využijte email. Děkuji za pochopení. Vrbík Sun, 09 Dec 2018 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-12-11 09:55:46#rss_769 Vedení kroužku - programování Android http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_749 Středisko volného času RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků (býv. Stanice mladých techniků) shání akutně lektora na vedení kroužku programování ANDROID 1x týdně. Kontakt: Bc. Iveta Šlajerová, vedoucí pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Mobil: 778 437 871, www.radovanek.cz Michalík Mon, 01 Oct 2018 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-11-21 06:24:32#rss_749 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_643 Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice. Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení. Výzkumná zpráva ke stažení Mgr. Jan Baťko Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-11-21 06:24:14#rss_643 Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2019 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018. Odevzdání kvalifikačních prací Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry. Letní termín – 30. dubna 2019 Podzimní termín – 1. července 2019 Bakalářský studijní program Obhajoba bakalářské práce Letní termín – 11. června 2019 Podzimní termín – 10. září 2019 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Letní termín – 28. května 2019 Podzimní termín – 27. srpna 2019 Navazující magisterský studijní program Obhajoba diplomové práce Letní termín – 13. června 2019 Podzimní termín – 12. září 2019 Státní závěrečná zkouška (Mgr.) Letní termín – 30. května 2019 Podzimní termín – 29. srpna 2019 Doktorský studijní program (Ph.D.) Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu. Rozšiřující studium Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia: Zimní termín – 30. ledna 2019 Letní termín – 30. května 2019 Podzimní termín – 29. srpna 2019 Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206. Filipi Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-11-21 06:23:31#rss_4 Pravidla přístupu do PC učeben KVD http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_25 1. PC učebny KVD jsou KL206, KL210 a KL213. 2. Studentům, kteří mají výuku na KVD, může katedra umožnit přístup do PC učeben prostřednictvím JIS i v době, kdy tam nemají rozvrhovanou výuku. 3. Studenti, kteří mají přístup do učebny prostřednictvím JIS, nesmí umožnit přístup jiným osobám (s výjimkou osob uvedených v bodě 2). 4. Student je při odchodu z učebny povinen učebnu buď "předat" prostřednictvím JIS dalšímu uživateli nebo (pokud nikdo jiný v učebně nepracuje) zavřít okna, vypnout všechny počítače, vypnout elektřinu prostřednictvím klíčku na rozvodné skříňce u dveří učebny a zavřít vstupní dveře. 5. Studenti, kteří mají JIS přístup do učebny KL213 a tím současně do prostor KVD (KL210A), jsou povinni dbát na uzavření vstupních dveří na katedru (KL210A). 6. Pokud bude zjištěn přestupek proti uvedeným pravidlům, bude studentovi odebrán JIS přístup do PC učeben KVD. Vrbík Fri, 19 Jun 2009 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2016-03-22 13:22:20#rss_25