Jitka Hamarová

Mgr. Jitka Hamarová

doktorandka
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2017
kancelář:
UU306
konzultační hodiny: Čt 12.00 - 13.00 Út 9.30 - 10.30 (aktuální změny v konzultačních hodinách jsou uvedeny na informační nástěnce)
Odborné zaměření:
 • Úvod do studia matematiky
 • Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ
 • Matematika s didaktikou
Téma doktorské práce:
 • Rozvoj informační gramotnosti učitelů anglického jazyka
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (1997)
  [Diplomová práce: Testování slovní zásoby]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, anglický jazyk – učitelský obor (1996)
  [Bakalářská práce: Testování slovní zásoby]
Akademické tituly:
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 1997)
 • Bc. (ZČU v Plzni, 1996)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.