Publikační činnost - kompletní výpis

2018

 • Publikace za aktuální rok jsou ve zpracování.

2017

 • KRÁL, J. AKV 2017: didaktické pomůcky ve výuce elektrotechniky. Praha, 2017.
 • FADRHONC, J. AKV 2017: 3D modelování a 3D tisk. Praha, 2017.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Digitální tablet a dyslexie. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 1, s. 10-12. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J., KOHOUT, J., FRIŠ, M. Digitální tablet a žák s těžkým kombinovaným postižením. Hradec Králové, 2017.
 • KRÁL, J. DVT 2017: didaktické pomůcky ve výuce elektrotechniky. Plzeň, 2017.
 • FADRHONC, J. E-kurz 3D modelování pro základní školy. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 200-203. ISBN: 978-80-261-0710-1
 • FADRHONC, J. E-kurz 3D modelování pro základní školy. Plzeň, 2017.
 • HONZÍK, L. Kroneckerův algoritmus. Matematika-fyzika-informatika, 2017, roč. 26, č. 5, s. 386-393. ISSN: 1805-7705
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Learner Autonomy enhancement through ePortfolio Use. University of Oulu, Finland, 2017.
 • KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. Plzeň, 2017.
 • KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 195-199. ISBN: 978-80-261-0710-1
 • ROHLÍKOVÁ, L. MOOC. Andragogika v praxi, 2017, roč. Neuveden, č. 11, s. 29. ISSN: 2336-5145
 • BENEDIKTOVÁ, L. Multimedia potential of interactive textbooks of natural history. In INTED2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4239-4246. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
 • FRANK, J. Počítačová dekompozice polynomu na součet čtverců v historických souvislostech. South Bohemia Mathematical Letters, 2017, roč. 25, č. 1, s. 17-27. ISSN: 2336-2081
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Podpora autonomního učení prostřednictvím ePortfolia. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017.
 • BAŤKO, J. Robotics in primary school curriculum. In INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4785-4794. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Rozvoj řízené autonomie a sebehodnocení studentů VŠ prostřednictvím digitálního portfolia. Katedra Informatiky PřF UHK, 2017.
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Self-directed Evidence Based Learning, Assessment and ePortfolio. Kassel, Německo, 2017.
 • BENEDIKTOVÁ, L., KRÁL, J. Still live legacy of B. F. Skinner: Programmed learning elements in the current applications for children. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 40-56. ISBN: 978-80-86302-82-9
 • ROHLÍKOVÁ, L. Studuj on-line - teď hned!. Andragogika v praxi, 2017, roč. Neuveden, č. 12, s. 21-22. ISSN: 2336-5145
 • FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 2, s. 7-9. ISSN: 2336-3436
 • AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TOMISOVÁ, K., TREIN, H. Technika : metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-274-6
 • FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. The tablet in the education of pupils with severe disabilities and multiple handicaps. In INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4775-4784. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
 • KROTKÝ, J., KARPÍŠKOVÁ, P., KRÁL, J. The use of non-system components of construction sets. Edukacja - Technika - Informatyka, 2017, roč. 21, č. 3, s. 74-81. ISSN: 2080-9069
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Through assessment and ePortfolio towards self-directed learning. In Proceedings of the 16th European Conference on eLearning ECEL 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 439-445. ISBN: 978-1-911218-59-3 , ISSN: 2048-8637
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Towards autonomous learning With ePortfolio evidence. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 376-382. ISBN: 978-80-86302-82-9
 • AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TREIN, H. Učení pro život a práci : metodická příručka pro 2. stupeň ZŠ : vzdělávací oblast Člověk a svět práce. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-285-2
 • FADRHONC, J. Výuka 3D modelování na ZŠ a metodika výzkumu jejího vlivu na prostorovou představivost. Hradec Králové, 2017.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1803-537X
 • AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TREIN, H. Welt der Arbeit : Methodikhandbuch für die Sekundarstufe I. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-293-7
 • FADRHONC, J. 3D tisk a 3D modelování. Plzeň, 2017.
 • Kupilíková, M., Štich, L., Simbartl, P. 7. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 08.06.2017 - 09.06.2017.

2016

 • POSPÍŠILOVÁ, L. Autonomous on the road s digitálním portfoliem. Univerzita Palackého, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. ClassTools. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 10, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O., JANSEN, D., GOES-DANIELS, M. Comparing Institutional MOOC strategies 2015 Czech Republic report. Neuveden, 2016. ISBN: 978-90-79730-21-6.
 • HOŘEJŠÍ, P., POLCAR, J., ROHLÍKOVÁ, L. Digital Factory and Virtual Reality: Teaching Virtual Reality Principles with Game Engines. In Virtual Learning. Rijeka : InTech, 2016, s. 155-174. ISBN: 978-953-51-2824-3
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Enhancing language learner autonomy: through ePortfolio use. In Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning : ECEL 2016. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 744-749. ISBN: 978-1-911218-18-0 , ISSN: 2048-8637
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Importance of information and communication technology for academic success from students’ perspective. In Divai 2016 : 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 397-405. ISBN: 978-80-7552-249-8 , ISSN: 2464-7470
 • GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzívní vzdělávání s využitím digitálních technologií.. 1. vyd. Praha : Microsoft, 2016, 89 s.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Internetová jazyková příručka. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 7, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • BAŤKO, J. Lego robotic building kit as a means of influencing the structure of cognitive abilities among primary school pupils. In INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 6477-6483. ISBN: 978-84-608-5617-7 , ISSN: 2340-1079
 • ROHLÍKOVÁ, L., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Masivní otevřené online kurzy – vymezení a doporučení. 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O. Masivní otevřené online kurzy z pohledu evropských institucí. Aula, 2016, roč. 24, č. 2, s. 50-78. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Multimediální učebnice hudební výchovy. In Konference Inovace v hudební výchově na 2. stupni ZŠ I. : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 32-37. ISBN: 978-80-261-0633-3
 • ROHLÍKOVÁ, L. Myšlenkové mapy. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 9, s. 23. ISSN: 2336-5145
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 86-92. ISBN: 978-80-223-4175-2
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 38. ISBN: 978-80-8082-954-4
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. Bratislava, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Moderní lektor. Praha : Grada, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Využití výsledků učení na vysokých školách. Praha : MŠMT, 2016.
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2016. 2016.
 • PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J. Propedeutika pojmu funkce. Učitel matematiky, 2016, roč. 25, č. 1, s. 32-42. ISSN: 1210-9037
 • KRÁL, J. Stavebnice pro výuku elektrotechniky a výpočetní techniky na středních školách. České Budějovice, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. In Information and Communication Technology in Education 2016. Ostrava: University of Ostrava, 2016. s. 73-82. ISBN: neuvedeno
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. Ostrava, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. Hradec Králové, 2016.
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Student Autonomy Enhancement through ePortfolio Evidence. Rüsselsheim am Main, Německo, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Use of tablets in biology lessons at primary schools and their impact on students' performance. In INTED2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 6336-6341. ISBN: 978-84-608-5617-7 , ISSN: 2340-1079
 • MAINZ, D. Vliv projektového vyučování v předmětu Informační a komunikační technologie na žáky středních škol. Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2016, 100 s.
 • BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností v oblasti operací s verbálními symboly u žáků základní školy. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 3, s. 58-61. ISSN: 1214-9187
 • BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností žáků v oblasti operací s kvantitativními symboly. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 1, s. 51-55. ISSN: 1214-9187
 • BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na základní škole. Hradec Králové, 2016.
 • BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na ZŠ. Ostrava, 2016.
 • KUPILÍKOVÁ, M., SIMBARTL, P. Využití robotiky ve výuce na základní škole. Edukacja -Technika - Informatyka, 2016, roč. Neuveden, č. 2/16, s. 121-127. ISSN: 2080-9069
 • FADRHONC, J., KRÁL, J. Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách. In Olympiáda techniky Plzeň 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 255-260. ISBN: 978-80-261-0620-3
 • KRÁL, J., FADRHONC, J. Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách. Plzeň, 2016.
 • Benediktová, L., Štich, L., Simbartl, P. 6. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 02.06.2016 - 03.06.2016.

2015

 • FADRHONC, J. Analýza výuky tabulkových kalkulátorů na základních školách v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 9-14. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • MICHALÍK, P. Behaviour of an Educational Simulation Model Depending on the Initial Conditions of the Simulation. International Journal of Knowledge Society Research, 2015, roč. 6, č. 2, s. 94-103. ISSN: 1947-8429
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., FILIPI, Z., PLESKAČOVÁ, I. Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice. 2015.
 • BENEDIKTOVÁ, L., BAŤKO, J. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 15-19. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • BENEDIKTOVÁ, L. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. Plzeň, 2015., ISBN: 978-80-261-0559-6,
 • KROTKÝ, J., SIMBARTL, P., MICHALÍK, P. Didaktická vybavenost současných českých multimediálních učebnic. Technika a vzdelávanie, 2015, roč. 4, č. 2, s. 46-48. ISSN: 1339-9888
 • HRTOŇOVÁ, N., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Factors influencing acceptance of e-learning by teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior, 2015, roč. Neuveden, č. 51, s. 873-879. ISSN: 0747-5632
 • MAINZ, D. Heuristic Teaching Methods in the Didactics of University Education. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 215-221. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • MICHALÍK, P. How to Increase Students' Activity when Performing Simulations of Electronic Systems. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 3, s. 4-13. ISSN: 1805-3726
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Náměty činností s tabletem. In Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 118-173. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2015. 2015.
 • JAKEŠ, T. Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware. Arnica, 2015, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 19-33. ISSN: 1804-8366
 • BENEDIKTOVÁ, L. Recenzní posudek článku pro konferenci Trendy ve vzdělávání 2015 : Financování digitálních technologií pro vzdělávání na ZŠ. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • ŠEDIVÝ, J., MICHALÍK, P. Research on the impact of computer modelling to develop spatial intelligence. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 2015, roč. 4, č. 4, s. 136-140. ISSN: 2278-5299
 • BAŤKO, J. RobotC verze 4 a možnosti jeho využití ve výuce. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 180-183. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • LOCHMANNOVÁ, A., ŠTICH, L. Syndrom vyhoření jako riziko v pedagogické profesi. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 26-30. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet ano, či ne?. Školní poradenství v praxi, 2015, roč. 2, č. 6, s. 24-25. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v mateřské škole. Řízení školy . příl. Speciál pro MŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 5-6. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v rukou seniorů. In Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost : sborník z 3. ročníku konference. Mladá Boleslav: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2015. s. 18-20.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablety ve školní družině. Speciál pro školní družiny : příl. časopisu Řízení školy, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 12-13. ISSN: 2336-4343
 • BAŤKO, J., BENEDIKTOVÁ, L. Testování vlivu robotické stavebnice LEGO na rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 4-8. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem na střední škole. Řízení školy : příl. Speciál pro střední školy, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 11-12. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem v základní umělecké škole.. Řízení školy : příl. Speciál pro ZUŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 3-4. ISSN: 1214-8679
 • KRÁL, J. Tvorba ekurzů se zaměřením na elektrotechnické stavebnice. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 20-25. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. íme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 188 s. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • FILIPI, Z., SIMBARTL, P. Vliv studijního oboru na dovednost úpravy textů na počítači. Media4u Magazíne, 2015, roč. 12, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1214-9187
 • BENEDIKTOVÁ, L. Využití aplikace Quizlet ve výuce na základní škole. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 186-189. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • HONZÍK, L., HORA, J., KAŠPAROVÁ, M. Využití eliminace kvantifikátorů v řešení jednoduchých optimalizačních úloh. Učitel matematiky, 2015, roč. 23, č. 2, s. 91-104. ISSN: 1210-9037
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., JÁCHIMOVÁ, P., KRAUSOVÁ, M., KRČEK, J., NOVOTNÁ, M., PATÁK, J., PLESKAČOVÁ, I., STOČES, J., ŠKUDRNOVÁ, J., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, L., TOMANOVÁ, B., ZVÁROVÁ, J., HRACHOVÁ, H., GUREŇOVÁ, P. Webový portál PamátkoPini>. 2015.
 • MUŠKOVÁ, E., KRČEK, J., ŠPAČKOVÁ, L., ŠKUDRNOVÁ, J., PLESKAČOVÁ, I., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., JAKEŠ, T., NOVOTNÁ, M., STOČES, J., JÁCHIMOVÁ, P., PATÁK, J., KRAUSOVÁ, M., HRACHOVÁ, H. Za humny je hrad – Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje. 2015.
 • Horová, J., Nováková, J., Štich, L., Simbartl, P. 1. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence : Současnost, budoucnost a realita v ošetřovatelském výzkumu. Plzeň, 08.10.2015 - 08.10.2015.
 • Štich, L., Simbartl, P. 5. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2014

 • BUREŠ, M., PŘIBÁŇ, T., ROHLÍKOVÁ, L. Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education. In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 263-273. ISBN: 978-80-7478-497-2
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended Learning in Education of Faculty Members. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1947-8429
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 35-42. ISSN: 1947-8429
 • HONZÍK, L. Grafické kalkulátory. In XXXII International Colloquium on the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-7231-958-9
 • BENEDIKTOVÁ, L. Hodnocení ve výuce informatiky na základní škole. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • ŠEDIVÝ, J., ROHLÍKOVÁ, L. Hudební výchova : příručka učitele pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014, 128 s. ISBN: 978-80-7238-902-5
 • COUFALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠVEC, M., VAŇKOVÁ, J. Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87601-25-9
 • VANČÁT, J., LOVASOVÁ, V., KUBÍKOVÁ, K., SLAVÍKOVÁ, M., LIŠKOVÁ, Š., BEZDĚK, J., BRČÁKOVÁ, V., NOVOTNÝ, J., SUDA, Z., NOVÁKOVÁ, S., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOHOUT, V., HRABĚTOVÁ, R., RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KIELBUSOVÁ, Z., KALISTOVÁ, P., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J., SLÁNSKÁ, D. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: Přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 266 s. ISBN: 978-80-261-0428-5
 • BAŤKO, J. Možnosti rozvoje žáků základní školy pomocí stavebnic LEGO. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-18. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • KROTKÝ, J. Multimediální učebnice v kontextu vývoje a forem. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-958-9
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools. American International Journal of Contemporary Research, 2014, roč. 4, č. 6, s. 48-54. ISSN: 2162-139X
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2014. 2014.
 • ŠTICH, L., OUDOVÁ, A. Periférní zařízení Sphero a Dice jako nástroje pro hru i didaktiké pomůcky ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 29-33. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • MICHALÍK, P. Počítačová simulace elektronických obvodů ve výuce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 144 s. ISBN: 978-80-261-0331-8
 • COUFALOVÁ, J., HRKALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., RÝDL, K., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠKODA, J., ŠVEC, M., ŠVEC, J., VAŇKOVÁ, J., VRÁTNÍKOVÁ, Z. Požadavky na učitelské studijní programy a obory. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 93 s. ISBN: 978-80-87601-26-6
 • HONZÍK, L. Přínos George E. Collinse v problematice eliminace kvantifikátorů. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV : sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 24-31. ISBN: 978-80-210-7598-6
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students.. In CER Comparative European Research. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 168-171. ISBN: 978-0-9928772-0-0
 • SIMBARTL, P., MICHALÍK, P. Schopnosti studentů při zpracování kvalifikační práce na počítači. In MMK 2014 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ročník V.. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 2555-2560. ISBN: 978-80-87952-07-8
 • MICHALÍK, P., BENAJTR, P. Simulace elektronických obvodů programem Multisim a možnosti využití jeho speciálních funkcí vhodných pro výuku. Matematika - fyzika - informatika, 2014, roč. 23, č. 1, s. 69-79. ISSN: 1210-1761
 • ROHLÍKOVÁ, L. Standardy využívání netbooků a tabletů při lektorování. 1. vyd. Praha : 1. VOX, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87480-32-8
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Tvořivost v učitelském povolání. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 1, s. 13-14. ISSN: 1338-9742
 • ČONKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ROHLÍKOVÁ, L. Učíme se navzájem aneb ICT ve výuce cizích jazyků kreativně. Cizí jazyky, 2014, roč. 57, č. 3, s. 36-41. ISSN: 1210-0811
 • SIMBARTL, P. Využití virtualizace ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 23-28. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • KROTKÝ, J. 3D tisk v přípravě budoucích učitelů. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. Neuveden, č. 2014, s. 210-213. ISSN: 1805-8949
 • Štich, L., Simbartl, P. 4. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2013

 • TICHÝ, J., VRBÍK, V. Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda. Matematika - fyzika - informatika, 2013, roč. 22, č. 4, s. 302-308. ISSN: 1210-1761
 • SIMBARTL, P. Aktivizace studentů ve výuce - Extreme Collaboration. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 27-31. ISBN: 978-80-261-0281-6
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků. In Pedagogica actualis IV : Excelencia – nový fenomén vo vysokoškolskom vzdelávaní?. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 132-139. ISBN: 978-80-8105-448-8
 • MAINZ, D., HODINÁŘ, J., SIMBARTL, P., ŠTICH, L. Computer-based testing as a full replacement of exam papers. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3869-3878. ISBN: 978-80-87952-00-9
 • MAINZ, D. Didaktická hra ve vzdělávací oblasti - Člověk a svět práce. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 4-17. ISBN: 978-80-261-0281-6
 • KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Evaluation and analysis of the multimedia course books and their didactic parts. Journal of Education and Future, 2013, roč. 2, č. 4, s. 65-75. ISSN: 2146-8249
 • MAINZ, D., LOVASOVÁ, V. Influence of Project-Based Learning in Subject Information and Communication technology on Subjective Perception of academic achievement of High School Students. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 2. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 332-338. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • MACH, P., KROTKÝ, J., HÁNA, L. Kuličkový tobogán a součásti kuličkového tobogánu. Prague, 2013.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Metodická příručka pro lektory e-learningového kurzu Finanční analýzy a gramotnost podniku. Český Brod : M'am'aloca, 2013, 100 s. ISBN: 978-80-905534-0-8
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ZOUNEK, J. Modern technology and university students. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 181-187. ISBN: 978-80-86302-45-4
 • KROTKÝ, J. Nové vizuální komponenty v tvorbě a prezentaci výukových materiálů. In Trendy ve vzdělávání 2013. Informační technologie a technické vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Agentura Gevak, 2013. s. 240-245. ISBN: 978-80-86768-52-6
 • KROTKÝ, J. Nové vizuální komponenty v tvorbě a prezentaci výukových materiálů. Trendy ve vzdělávání, 2013, roč. Neuveden, č. 2013, s. 240-245. ISSN: 1805-8949
 • HONZÍK, L. O jedné metodě řešení některých tříd matematických úloh pomocí programu QEPCAD. In Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. s. 10-13. ISBN: 978-80-87652-93-0
 • HONZÍK, L. O programu Maxima. In Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013. s. 42-47. ISBN: 978-80-554-0704-3
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2013. 2013.
 • Krotký, J., Mach, P., Honzíková, J. Olympiáda techniky Plzeň 2013. Plzeň, kongresové centrum Courtyard ? Marriott, 21.05.2013 - 22.05.2013.
 • HONZÍK, L. On a method solving some mathematical problems using quantifier elimination. In New Challenges in Education. Ružomberok : Verbum, 2013, s. 70-86. ISBN: 978-80-561-0065-3
 • ŠTICH, L., HEIDENREICH, F. Optimalizace pro internetové vyhledávání školní webové stránky. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 32-40. ISBN: 978-80-261-0281-6
 • FILIPI, Z., CARBOVÁ, A., VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka. 2013.
 • TOMAN, J., MICHALÍK, P. Possibilities of Implementing Practical Teaching in Distance Education. International Journal of Modern Education Forum, 2013, roč. 2, č. 4, s. 77-83. ISSN: 2324-6944
 • KROTKÝ, J. Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu. In Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Ústí nad labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. s. 79-84. ISBN: 978-80-7414-577-3
 • KROTKÝ, J. Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 2, s. 72-77. ISSN: 1803-537X
 • KOSÍKOVÁ, V., HOLEČEK, V., KROTKÝ, J. Projekt Způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty a jeho dílčí výsledky zaměřené na spolupráci studentů technické výchovy a psychologie. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha: České vysoké učení technické, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-01-05287-7
 • MAINZ, D. Reprezentace obrazu v plošné vektorové grafice. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3803-3811. ISBN: 978-80-87952-00-9
 • HONZÍK, L. Řešení matematických úloh eliminací kvantifikátorů v programu Wolfram Mathematica. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-923-7
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 161 s. ISBN: 978-80-261-0249-6
 • KROTKÝ, J. Specifika organizace práce editorů výukových materiálů: interaktivní a multimediální učebnice. In Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. s. 21-24. ISBN: 978-80-87652-93-0
 • KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Technická tvořivost jako jeden z cílů technické výchovy. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 21-23. ISSN: 1338-9742
 • KROTKÝ, J. Technické aspekty natáčení a zpracování záznamů videostudie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 109-119. ISBN: 978-80-7231-924-4
 • KROTKÝ, J. Technické aspekty natáčení a zpracování záznamů videostudie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-923-7
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Testování tvořivých schopností pomocí Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení - TSD-Z. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-21. ISSN: 1338-9742
 • PŘIBÁŇ, T. The measurement of computer attitudes in blended learning course and attendance course. Case study: Czech republic. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 1. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 254-257. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • KROTKÝ, J., MACH, P. Tvorba a hodnocení videostudie. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1338-9742
 • ŠTICH, L., SIMBARTL, P. Utilization of Activating Teaching Tools in Education. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 2. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 173-176. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • MACH, P., KROTKÝ, J. Videoteaching - a way to improve student experience. Edukacja - technika - informatyka, 2013, roč. 4, č. 2, s. 250-256. ISSN: 2080-9069
 • MICHALÍK, P., BENAJTR, P. Využití funkcí subobvod a hierarchický funkční blok ve výuce s využitím simulace elektronických obvodů programem Multisim. In Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání : sborník příspěvků ze 14. setkání partnerství TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2013. s. 30-32. ISBN: 978-80-7481-005-3
 • SIMBARTL, P. Zařazení multimédií do klasifikace neverbálních geografických informací v učebnicích. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2050-2054. ISBN: 978-80-87952-00-9
 • Štich, L., Simbartl, P., Přibáň, T. 3. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 22.10.2013 - 22.10.2013.

2012

 • KROTKÝ, J. Aktivity vybraných zahraničních science center v oblasti rozvíjení technických dovedností. In Trendy ve vzdělávání 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní konference TVV 2012. Olomouc: Gevak, 2012. s. 151-154. ISBN: 978-80-86768-36-6 , ISSN: neuvedeno
 • KROTKÝ, J. Aktivity vybraných zahraničních science center v oblasti rozvíjení technických dovedností. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 4, č. 3, s. 106-109. ISSN: 1803-537X
 • HRONOVÁ, Š., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Aktivní účastník distančního vzdělávání. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2012. s. 138-143. ISBN: 978-80-86302-44-7
 • KOCUROVÁ, M., WAGNEROVÁ, J., LUKAVSKÁ, E., ŠÁMALOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, S., KOCUR, P., ZELINKOVÁ, O., SLÁNSKÁ, D., DUCHKOVÁ, H., ŠÍSTKOVÁ, J. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 259 s. ISBN: 978-80-7290-578-2
 • HUCLOVÁ, M. Aplikace projektové metody do výuky informatiky : kvalitativní výzkum na základní škole. In IMEA 2012 : 12. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 124-129. ISBN: 978-80-7435-185-3
 • VRBÍK, V., HODINÁŘ, J. Communicative Approach to Teaching Programming With Focus on Project-Based Learning. Recent Patents on Computer Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1874-4796
 • HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Efektivita projektové metody při výuce informatiky na základní škole. Arnica, 2012, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 1-9. ISSN: 1804-8366
 • HRTOŇOVÁ, N., ROHLÍKOVÁ, L., VÁŇOVÁ, T. E-learning s projektem PROEFES : informačně metodická příručka. Brno : Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, 2012, 55 s. ISBN: 978-80-210-6028-9
 • HRUBÝ, M., HUCLOVÁ, M. ICT Education Should Be Started in Time. In Information and Communication Technology in Education 2012. Ostrava: University of Ostrava, 2012. s. 89-94. ISBN: 978-80-7464-135-0
 • MAINZ, D., LOVASOVÁ, V., MAGDIN, M. Influence of Project-Based Learning in Informatics on The Mental Condition of High-School Students. In eLearning and Software for Education : LEVERAGING TECHNOLOGY FOR LEARNING, VOL I. Bucharest: Universitatea Nationala de Aparare Carol I, 2012. s. 208-214. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • SIMBARTL, P. Interaktivní učebnice – tvorba vlastního interaktivního materiálu. In ISVK 2012 FPE : sborník příspěvků 2. interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 45-50. ISBN: 978-80-261-0155-0
 • HRUBÝ, M., HUCLOVÁ, M. Jeden z předpokladů úspěchu budoucího distančního vzdělávání. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2012. s. 25-33. ISBN: 978-80-86302-44-7
 • HÁNA, L., KROTKÝ, J. Kotoko – hra pro rozvoj manuální zručnosti a myšlení. In Olympiáda techniky Plzeň 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 36-41. ISBN: 978-80-261-0131-4
 • NOVÝ, V., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Která je ta nejlepší aneb K výběru interaktivní tabule.. In Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání : 7.–8. listopadu 2012. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 111-122. ISBN: 978-80-244-3362-2
 • HUCLOVÁ, M. Kvalitativní výzkum: projekty ve výuce informatiky na základní škole. Media4u Magazíne, 2012, roč. 9, č. 1, s. 116-122. ISSN: 1214-9187
 • SIMBARTL, P. Lhaní na internetu a obrana proti němu. In MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé věděcké pracovníky. Ročník III. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 2624-2631. ISBN: 978-80-905243-3-0
 • VRBÍK, V., MICHALÍK, P. Možné užití multimediálních aplikací v eLearningu. In Přístupy k evaluaci eLearningu. Ostrava : Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 2012, s. 127-141. ISBN: 978-80-7464-121-3
 • LOVASOVÁ, V., MAINZ, D. Možnosti redukce poruch emocionality v hodinách informatiky prostřednictvím projektového vyučování. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 4, č. 1, s. 56-61. ISSN: 1803-537X
 • SIMBARTL, P., ŠTICH, L. Možnosti zařízení SMART Response – aktivizace žáků. In ISVK 2012 FPE : sborník příspěvků 2. interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 31-37. ISBN: 978-80-261-0155-0
 • KROTKÝ, J. Multimediální učebnice didaktických technologií. Technika a vzdelávanie, 2012, roč. 1, č. 2, s. 27-29. ISSN: 1338-9742
 • Krotký, J., Mach, P., Honzíková, J. Olympiáda techniky Plzeň 2012. Plzeň, kongresové centrum Courtyard – Marriott, 22.05.2012 - 23.05.2012.
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2012. 2012.
 • ŠTICH, L., HODINÁŘ, J. Online Educational Support at the UWB. In Tvorba e-learningových opor na VŠ. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2012. s. 137-152. ISBN: 978-80-87035-54-2
 • MICHALÍK, P. Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, 80 s. ISBN: 978-80-7435-194-5
 • VRBÍK, V. Programování v aplikacích pro ICT koordinátory. 2012.
 • HODINÁŘ, J. Projektová výuka v kontextu klíčových kompetencí pro základní vzdělávání. In ISVK 2012 FPE : sborník příspěvků 2. interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 38-44. ISBN: 978-80-261-0155-0
 • MAINZ, D. Projektové vyučování v předmětu informační a komunikační technologie. In ISVK 2012 FPE : sborník příspěvků 2. interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 21-30. ISBN: 978-80-261-0155-0
 • MICHALÍK, P. Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů. Školská fyzika, 2012, roč. 9, č. 3, s. 27-32. ISSN: 1211-1511
 • KROTKÝ, J. Research On Multimedia Textbooks In the Czech Republic And Abroad. In Technical Creativity in School´s Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product"- from the kindergarten to the technical faculty. Ljubljana: Somaru, 2012. s. 98-102. ISBN: 978-961-6728-25-6
 • HODINÁŘ, J. Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového vyučování. In DITECH'12 : sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-178-5
 • HODINÁŘ, J. Rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ prostřednictvím projektového vyučování v hodinách informatiky. In Information and Communication Technology in Education 2012. Ostrava: University of Ostrava, 2012. s. 71-84. ISBN: 978-80-7464-136-7
 • KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2012. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 160 s. ISBN: 978-80-261-0131-4
 • KROTKÝ, J. Týmová práce při tvorbě multimediální a interaktivní učebnice. In Edukacja - technika - informatyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012. s. 183-189., ISSN: 2080-9069
 • SIMBARTL, P. Validace interaktivních učebnic pro geografii na 2. st. ZŠ. In Information and Communication Technology in Education 2012. Ostrava: University of Ostrava, 2012. s. 222-233. ISBN: 978-80-7464-136-7
 • TOMAN, J., MICHALÍK, P. Virtualization of Teaching at the Department of KVD UWB in Pilsen, New Features and Benefits. Recent Patents on Computer Science, 2012, roč. 5, č. 1, s. 37-50. ISSN: 1874-4796
 • SIMBARTL, P. Východiska používání interaktivních didaktických prostředků učiteli. In Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 203-208. ISBN: 978-80-905243-2-3
 • ŠTICH, L. Výuka informatiky pro seniory formou distančního vzdělávání. In DITECH'12 : sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-178-5
 • HUCLOVÁ, M. Výuka mladé generace s využitím moderních technologií pro budoucí distanční vzdělávání. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2012. s. 49-57. ISBN: 978-80-86302-44-7
 • SIMBARTL, P. Výzkumy o využití interaktivních učebnic na ZŠ. In DITECH'12 : sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-178-5
 • VRBÍK, V. Webové technologie. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, 148 s. ISBN: 978-80-7435-193-8
 • Štich, L., Simbartl, P., Přibáň, T. 2. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 23.10.2012 - 23.10.2012.

2011

 • PŘIBÁŇ, T., HODINÁŘ, J., VRBÍK, V. A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 2, s. 97-104. ISSN: 1803-1617
 • KROTKÝ, J., KOCUR, P. Analýza multimediálních učebnic z hlediska užitých forem a struktury. In Information and communication technology in education. Ostrava: University of Ostrava, 2011. s. 130-143. ISBN: 978-80-7368-980-3
 • HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Bezpečně s internetem na základní škole. Arnica, 2011, roč. 1, č. 2, s. 33-37. ISSN: 1804-8366
 • SIMBARTL, P. Dostupnost multimediálních učebnic na ZŠ. In Quaere 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 427-430. ISBN: 978-80-904877-3-4
 • PŘIBÁŇ, T. E-Learning And Possibilities of the Improvement of Computer Literacy. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2011, roč. 1, č. 1, s. 61-64. ISSN: 1804-7890
 • ŠTICH, L. Elektronická podpora výuky na ZČU - COURSEWARE. In QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 389-397. ISBN: 978-80-904877-3-4
 • HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Finanční matematika s využitím výpočetní techniky. MIF - Matematika, Informatika, Fyzika, 2011, roč. 20, č. 37, s. 10-16. ISSN: 1335-7794
 • MAINZ, D. Hra ve školním prostředí a mimo něj. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 79-92. ISBN: 978-80-261-0032-4
 • HUCLOVÁ, M. ICT, projektová výuka a kvalitativní výzkum na základní škole. In Sborník příspěvků Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 44-52. ISBN: 978-80-261-0032-4
 • MAINZ, D., FILIPI, Z. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání v pedagogicko-psychologickém kontextu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 1918-1924. ISBN: 978-80-904877-7-2
 • JAKEŠ, T., FILIPI, Z. Informatika a informační a komunikační technologie v dokumentech reformy školství České a Slovenské republiky. In Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011. Ružomberok: VERBUM - vydavateľtvo KU, 2011. s. 53-61. ISBN: 978-80-8084-791-3
 • Přibáň, T., Štich, L., Simbartl, P. Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 27.09.2011 - 27.09.2011.
 • VRBÍK, V., VOLF, I. Kapitoly z dějin informatiky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011.
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T. Metodologie tvorby e-learningových kurzů. 2011.
 • KOCUR, P. Mikronastavení automatického zaostřování. Digitální foto magazín, 2011, roč. 9, č. 97, s. 47. ISSN: 1214-1550
 • FILIPI, Z. Možnosti rozvoje počítačové gramotnosti na středních odborných školách. In DidInfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 79-83. ISBN: 978-80-557-0142-4
 • KOCUR, P. Multimedia pro práci s postiženými. 2011.
 • KOCUR, P. Multimediální učebnice "Digitální fotografie" pro vysoké školy v ČR. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-7435-104-4
 • SIMBARTL, P. Netbook nebo učebnice. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 74-78. ISBN: 978-80-261-0032-4
 • Krotký, J. Olympiáda techniky Plzeň 2011. Plzeň, kongresové centrum Courtyard – Marriott, 24.05.2011 - 25.05.2011.
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2011. 2011.
 • MOKOŠ, D. Použití programu Anim8or ve výuce. In Nové technologie ve vzdělávání : vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 60-63. ISBN: 978-80-244-2941-0 , ISSN: 1803-537X
 • JAKEŠ, T. Práce s interaktivní tabulí. 2011.
 • HODINÁŘ, J. Practical Hints for Project-Based Learning in ICT Classes. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 93-98. ISBN: 978-80-261-0032-4
 • TOMAN, J., MICHALÍK, P. Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 359-366. ISSN: 1803-537X
 • MICHALÍK, P., TOMAN, J. Problematika tvorby počítačových simulačních modelů z hlediska faktorů ovlivňujících vyučovací proces. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-104-4
 • MAINZ, D., VRBÍK, V. Proč při programování nemusí platit některá pravidla známá z hodin matematiky. Matematika - fyzika - informatika, 2011, roč. 20, č. 7, s. 428-437. ISSN: 1210-1761
 • MAINZ, D., HODINÁŘ, J. Project-Based Learning As a Way of Attracting Students to Natural Sciences. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 317-322. ISBN: 978-80-904877-7-2
 • FILIPI, Z., VRBÍK, V. Projekt ICT koordinátoři s e-kursy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN: 978-80-7435-104-4
 • MAINZ, D. Projektové vyučování jako cesta k zájmu o přírodní vědy. In Sborník z mezinárodní konference DITECH '11. Hradec Králové: Univerzita Hradec králové, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-097-9
 • HUCLOVÁ, M. Projektové vyučování na základní škole očima pedagogů. In Sborník z mezinárodní konference DITECH '11. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-097-9
 • HUCLOVÁ, M. Projekty ve výuce informatiky. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 90-107. ISBN: 978-80-7368-980-3
 • MAINZ, D. Příprava žákovských projektů. 2011.
 • HUCLOVÁ, M., LOMBART, J. Rizika nahrazení rýsování na papír konstruováním pomocí ict při školní výuce geometrie. In Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 157-174. ISBN: 978-80-7394-324-0
 • MAINZ, D. Rozvoj projektového vyučování v informatice na střední škole. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2011. s. 154-166. ISBN: 978-80-7368-980-3
 • KOCUR, P. Technické zpracování digitální fotografie pro učitele. 2011.
 • MOKOŠ, D. Testování s použitím aplikací Excel a Flash. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-104-4
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T. Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 163-168. ISSN: 1803-537X
 • HUCLOVÁ, M. Využití dynamické geometrie při výuce v 7. ročníku základní školy. Metodický portál RVP, 2011, roč. Neuveden, s. 1-6. ISSN: 1802-4785
 • HUCLOVÁ, M. Využití dynamické geometrie při výuce v 8. ročníku základní školy. Metodický portál RVP, 2011, roč. Neuveden, s. 1-4. ISSN: 1802-4785
 • HUCLOVÁ, M. Využití dynamické geometrie při výuce v 9. ročníku základní školy. Metodický portál RVP, 2011, roč. Neuveden, s. 1-5. ISSN: 1802-4785
 • HUCLOVÁ, M. Využití programu Derive při výuce na základní škole. In Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 147-156. ISBN: 978-80-7394-324-0
 • ŠTICH, L. WebQuest jako forma distanční výuky informatiky. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 64-73. ISBN: 978-80-261-0032-4

2010

 • SEMRÁD, P., MICHALÍK, P. Číslicové prvky a systémy. 2010.
 • PŘIBÁŇ, T. E-learning and possibilities of the improvement of computer literacy. Hradec Králové, 2010., ISBN: 978-80-86703-41-1,
 • KOCUR, P. HDR podrobně. Digitální foto magazín, 2010, č. 81, s. 16-19. ISSN: 1214-1550
 • VRBÍK, V., MAYER, L., KOZMÉR, T. ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie. 2010.
 • TOMAN, J. Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux. 2010.
 • TOMAN, J. Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows. 2010.
 • ADÁMEK, J. Nové přístupy k výuce programování. České Budějovice, 2010.
 • MOKOŠ, D., PACANDA, L. Počítačem podporovaná výuka matematiky na SŠ. In DidInfo 2010. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 144-150. ISBN: 978-80-8083-952-9
 • MOKOŠ, D. Počítačem podporovaná výuka s programem Quest3D. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-043-6
 • FILIPI, Z. Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu u úředníků. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2010. s. 4-19. ISBN: 978-80-7368-925-4
 • PŘIBÁŇ, T. Počítačová gramotnost na VŠ a její zvyšování pomocí e-learningu. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 111-1254. ISBN: 978-80-7368-925-4
 • MAINZ, D., HODINÁŘ, J. Project-based learning alias learning for real life. Hradec Králové, 2010., ISBN: 978-80-86703-41-1,
 • MAINZ, D. Projektové vyučování - popularita versus obtížnost. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-043-6
 • MAINZ, D. Projekty v IKT. České Budějovice, 2010.
 • HUCLOVÁ, M. Projekty ve výuce informatiky. České Budějovice, 2010.
 • ADÁMEK, J. Řízení přístupu k internetu pomocí janaserveru v prostředí školních počítačových sítí. In MMK2010. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 1033-1037. ISBN: 978-80-86703-41-1
 • JAKEŠ, T. Simulační program mikropočítačové stavebnice MAT. 2010.
 • MICHALÍK, P., TOMAN, J. Specifika výuky pomocí virtuální počítačové laboratoře. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7435-043-6
 • KOCUR, P. Technické zpracování digitálního videa pro učitele. 2010.
 • VRBÍK, V., KNÍŽÁK, P. Úvod do zpracování textových informací. 2010.
 • FILIPI, Z., KAPOUNOVÁ, J., NAGYOVÁ, I., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Verification of practical skills in an e-course. In Computer Based Learning in Science. Warsaw: OEIiZK, 2010. s. 111-117. ISBN: 978-9963-689-85-9
 • PÁV, M., PACANDA, L. Výuka počítačových sítí v CNAP. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-043-6
 • MOKOŠ, D. Využití aplikací Flash a Excel s jejich skriptovacími jazyky v oblasti výuky matematiky. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2010. s. 79-91. ISBN: 978-80-7368-925-4
 • HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Využití dynamické geometrie při výuce na základní škole. Informatika v škole, 2010, č. 37, s. 34-41. ISSN: 1335-616X
 • PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Základní pojmy objektově orientovaného programování. Matematika - fyzika - informatika, 2010, roč. 19, č. 8, s. 488-498. ISSN: 1210-1761
 • FILIPI, Z., VRBÍK, V. Zkušenosti z nasazení e-kurzu na počátku vysokoškolského studia. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-7435-043-6
 • TOMAN, J. Zpracování dat. 2010.
 • KOCUR, P. Zpracování textových a grafických informací. 2010.

2009

 • MAHNELOVÁ, H. ACD/ChemSketch jako prostředek podpory řízení výuky chemie na střední škole. In DITECH ´09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • VRBÍK, V., PŘIBÁŇ, T. Communicative Approach to Teaching Programming. Recent Patents on Computer Science, 2009, roč. 2, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1874-4796
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Distanční kurz Internet jako prostředek pro podporu výuky. In DidInfo 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 86-89. ISBN: 978-80-8083-720-4
 • FILIPI, Z. Gramotnost s přívlastky a zařazení počítačové gramotnosti do struktury. In DITECH '09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • PŘIBÁŇ, T. Je opravdu e-learning ta správná cesta ke zvyšování počítačové gramotnosti?. In DITECH '09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet. Informatika v škole, 2009, č. 36, s. 11-16. ISSN: 1335-616X
 • FILIPI, Z. Počítačová gramotnost a e-learning. České Budějovice, 2009.
 • PŘIBÁŇ, T. Počítačová gramotnost a poslání e-learningu. České Budějovice, 2009.
 • JAKEŠ, T., MICHALÍK, P. Problematika tvorby vlastního simulačního programu. In Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7041-515-3
 • TOMAN, J., MICHALÍK, P. Prostředí virtualizace ve výuce na Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU v Plzni. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 1-15. ISBN: 978-80-7414-126-3
 • MOKOŠ, D., PACANDA, L. Řešení určitého integrálu s využitím programů Maple a Flash. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 191-196. ISBN: 978-80-7041-971-7
 • KROTKÝ, J., KOCUR, P. Současné trendy v tvorbě multimediálních učebnic. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 1 diel. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 253-257. ISBN: 978-80-8083-878-2
 • MICHALÍK, P., TOMAN, J. Virtualizace výuky : příklad technického a programového řešení. In Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7041-515-3
 • PACANDA, L., KOCUR, P. Vyšetření průběhu funkce v programech Maple a Excel. In Alternativní metody výuky 2009. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-7041-515-3
 • MOKOŠ, D. Využití aplikace Flash ve výuce Matematiky. 2009., ISBN: 978-80-7394-191-8,
 • MOKOŠ, D. Využití aplikací Flash a Excel s jejich skriptovacími jazyky ve výuce matematiky. In DITECH '09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-5. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • MOKOŠ, D., JAKEŠ, T., KOCUR, P. Využití interaktivních souborů PDF ve výuce. In Alternativní metody výuky 2009. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7041-515-3
 • PACANDA, L. Využití matematického softwaru při výuce matematiky a následném testování znalostí. In DITECH ´09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • JAKEŠ, T. Využití simulací ve výuce hardware na VŠ. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2009. s. 84-103. ISBN: 978-80-7368-460-0
 • JAKEŠ, T. Využití simulací ve výuce hardware na VŠ. Rožnov pod Radhoštěm, 2009., ISBN: 978-80-7368-460-0,
 • ADÁMEK, J., HAVELKOVÁ, H. Význam MySQL v programování internetových aplikací a správa zakázaných adres v internetu pomocí Proxy URL. In DITECH ´09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Zkušenosti s využitím e-learningu k ověření a dalšímu rozvoji počítačové gramotnosti studentů. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7414-126-3
 • MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, ISBN: 978-80-7043-828-2

2008

 • VRBÍK, V. Algoritmy. Objasnění, procvičení a vizualizace základních algoritmických konstrukcí. Praha : Alfa, 2008. 114 s. ISBN: 978-80-87197-10-3.
 • JAKEŠ, T. Interaktivní tabule a úlohy využívající interaktivitu. České Budějovice, 2008., ISBN: 978-80-7394-107-9,
 • JAKEŠ, T. Interaktivní tabule ve výuce. In 5. Žilinská didaktická konferencia 2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-8070-863-4
 • MAINZ, D., VINŠ, M. Modulární systém jako nástroj tvorby školních vzdělávacích programů. Katedra technické výchovy, FPE, ZČU, 2008.
 • TOMAN, J., MICHALÍK, P. Virtualizace ve výuce na Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU v Plzni. In Moderní technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 6. ISBN: 978-80-7392-091-3

2007

 • VRBÍK, V. Distanční kurz pro výuku jazyka PHP. In Alternativní metody výuky 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7041-129-2
 • KOCUR, P. Grafické projekty. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007,
 • KOCUR, P. Multimediální kurz "Grafické projekty" pro kombinovanou formu výuky. Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2007.
 • KOCUR, P. Multimediální kurz "Grafické projekty" pro kombinovanou formu výuky. In Alternativní metody výuky 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 21-21. ISBN: 978-80-7041-129-2
 • KOCUR, P. Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů. České Budějovice, 2007., ISBN: 978-80-7040-991-6,
 • KOCUR, P. Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-7040-991-6
 • KOCUR, P. Přístup k analýze multimediálních výukových materiálů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 383-384. ISBN: 978-80-7394-061-4
 • MICHALÍK, P., FORMAN, R. Výuka informatiky s MATEM. In INFOTECH 2007. Díl 1. Olomouc: Votobia, 2007. s. 547-550. ISBN: 978-80-7220-301-7

2006

 • MICHALÍK, P., NEDOMA, J. Distanční výuka s využitím počítačové simulace. In Alternativní metody výuky. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2006. s. 27-. ISBN: 80-7305-554-6
 • VRBÍK, V. Jak publikovat webové stránky. Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2006, 27 s. ISBN: 948-80-7020-001-8
 • VRBÍK, V. Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP. Informatika v škole, 2006, roč. 0, č. 31, s. 16-17. ISSN: 1335-616X
 • NEDOMA, J., MICHALÍK, P. Tvorba distančních kurzů na PEF ZČU v Plzni. In Alternativní metody výuky. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2006. s. 31-. ISBN: 80-7305-554-6
 • KOCUR, P. Zkušenosti s tvorbou e-learningových kurzů a s výukou v interuniverzitním studiu. In Alternativní metody výuky. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2006. s. 18-. ISBN: 80-7305-554-6
 • MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2006, 67 s. ISBN: 80-7043-458-9

2005

 • VRBÍK, V. Communicative approach to teaching programming. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 2005, roč. 15, č. 3-6, s. 148-161. ISSN: 0957-4344
 • EFMERTOVÁ, M., KUČERA, T., MIKEŠ, J., NÁPRAVNÍK, V., SOUKUP, V., VRBÍK, V. Člověk a příroda. Informace a komunikace. Plzeň : Fraus, 2005, 64 s. ISBN: 80-7238-342-6
 • VRBÍK, V. E learningové aplikace na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni . In Od programovaného učení k e-learningu. Ostrava, Brno: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta : NEWTON College, 2005. s. 172-177. ISBN: 80-7368-053-X
 • VRBÍK, V. Elektronická podpora výuky na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni . In SCO 2005.Sharable content objects. Brno: Masarykova univerzita , 2005. s. 215-220. ISBN: 80-210-3699-0
 • KOCUR, P. Multimédia v práci s handicapovanými lidmi. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005,
 • KOCUR, P. Multimediální e-learningový modul "Numerické metody". In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 97-102. ISBN: 80-7041-595-9
 • VRBÍK, V. Multimediální výukové aplikace na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni . In Alternativní metody výuky. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005. s. 193-198. ISBN: 80-7305-511-2
 • KOCUR, P. Numerické metody. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005,
 • VRBÍK, V., KUŽEL, M. PHP. Multimediální kurz.. Plzeň : ZČU Plzeň, 2005.
 • KOCUR, P. Zpracování textových a grafických informací. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005,

2004

 • Vrbík, V.: Communicative approach to teaching programming. In The New Educational Review. 2004, roč.2004, sv.2, č.1 (2), s.131-143, ISSN 1732-6729.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu při výuce programování. In Informatika v škole. 2004, č.27, s.31-44, ISSN 1335-616X.
 • Vrbík, V.: Multimediální vzdělávací kurzy na Internetu orientované na využívání informačních technologií. In Informatika v škole. 2004, č.27, s.28-30, ISSN 1335-616X.
 • Mašek, J., Michalík. P., Vrbík, V.: Otevřené technologie ve výuce. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. 125 s. ISBN 80-7043-254-3
 • Vrbík, V.: Textový procesor. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz
 • Vrbík, V.: Communicative approach to teaching programming. The New Educational Rewiew, 2004, Vol. 2, No 1 (2) s. 131 - 144, Toruń, Polská republika.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu k výuce programování. Informatika v škole, 2004, č. 27, s. 31 - 44, Bratislava, Slovenská republika.
 • Mašek, J., Vrbík, V.: Medien und Medienpädagogik in der Tschechischen Republik. 26. 3. 2004. Seminář Mediální kompetence a současná různorodost médií. Bildungsinstitut Pscherer, Legenfeld, SRN.
 • Mašek, J.: Some aspects of computer-mediated communication in education. In E. Mechlová (ed.) Proceedings of the Conference "Information and Communication Technology in Education". Rožňov pod Radhoštěm, Ostravská univerzita, s. 287-292, ISBN 80-7042-993-3
 • Mašek, J.: Virtuální univerzity a změna paradigmatu vzdělání. In N. Demjančuk, D. Demjančuková, & S. Stark (eds.), Sborník z konference "Univerzita v novém miléniu", Plzeň: Aleš Čeněk, s. 125-129.
 • Mašek, J., Michalík, P., Vrbík, V.: Otevřené technologie ve výuce. Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 115 str., ISBN 80-7043-254-3.
 • Mašek, J., Vrbík, V.: Medienpädagogik in der Tschechische Republik mit konkreten Beispielen aus der Praxis an der Uni Pilsen. Westtchechischen Universität in Pilsen. In Sborník (dokumentace bez ISBN) ze semináře "Fachtagung zu Medien - Medienkompetenz in der Aktuellen Medienvielfalt, Lengenfeld, 26. März 2004, Bildungsinstitut Pscherer.
 • Mašek, J.: Citizenship education: curriculum and communication aspects of 'e-citizenship'. In: Ross, A. (Ed.) The Experience of Citizenship. Proceedings of the sixth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London
 • Kocur, P.: Multimediální vzdělávací kurz: Numerické metody. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz
 • Michalík, P., Šmídová, J., Vrbík, V.: Zpracování textu ve školní praxi. Multimediální elektronická učebnice. ZČU v Plzni, 2004

2003

 • Vrbík, V.: Začínáme s Wordem 2000. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2003. 31 s. ISBN 80-7020-119-3.
 • Vrbík, V.: Základy práce se styly ve Wordu 2002(XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2003. 20 s. ISBN 80-7020-120-7.
 • Vrbík, V.: Textový procesor. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.
 • Vrbík, V.: Kommunikativer Zugang zum Programmierunterricht. Spektrum, Regensburg, SRN, 2003, č. 1, s. 94 - 97.
 • Vrbík, V.: Komunikativní přístup k výuce programování. Matematika - fyzika - informatika, 2003, roč. 12, č. 5, s. 294 - 307.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu při výuce programování - 1. část. Matematika - fyzika - informatika, 2003, roč. 12, č. 6, s 360 - 371.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu při výuce programování - 2. část. Matematika - fyzika - informatika 2003, roč. 12, č. 7, s 430 - 441.
 • Mašek, J.: Some questions about audio-visual communication in science education. In: Bílek, M. (Eds) Visualization in science and technical Education, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, str. 73 – 78, ISBN 80-7041-497-9
 • Mašek, J.: Civic Education on the Web: what sources are mediated by the “virtual space” for teaching practice? In: Ross., A. (Ed.) A Europe of many Cultures. Proceedings of the fifth Conference of the Children‘s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London, 2003, s. 375-381, ISBN 1-85377-369-7
 • Mašek, J.: The role of media environments in active learning. In: E. Mechlová (Ed.) Proceedings of the Conference “Information and Communication Technology in Education“. Rožňov pod Radhoštěm, Ostravská univerzita, 2003, s. 36-41, ISBN 80-7042-888-0
 • Mašek, J. (2003): Význam moderní vzdělávací technologie ve výuce společenskovědních oborů. In: Nikolaj Demjančuk a kol. (Eds.) Sborník z konference “Výchova a tradice evropského myšlení”, Plzeň, Aleš Čeněk 2003, s. 119-126, ISBN 80-86473-49-X
 • Mašek, J.: Dva světy. Výukový videopořad. 3 min. 25 s. Videostudio KVD ZČU 2003
 • Kocur, P.: Možnosti, užití a meze vybraných nástrojů pro tvorbu multimediálních výukových aplikací. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003
 • Kocur, P.: Zpracování textových a grafických informací. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.
 • Kocur, P.: Multimédia. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.

2002

 • Vrbík, V.: Algoritmy - řešené příklady. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 44 s. ISBN 80-7020-103-7.
 • Vrbík, V.: Formátování dokumentu ve Wordu 2002 (XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 36 s. ISBN 80-7020-108-8.
 • Vrbík, V.: Stručný úvod do FrontPage 2002. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 48 s. ISBN 80-7020-112-6.
 • Vrbík, V.: Alternativní přístup k výuce programovacího jazyka. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 48 s. ISBN 80-7020-109-6.
 • Vrbík, V.: Základy práce s makry ve Wordu 2002 (XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 28 s. ISBN 80-7020-115-0.
 • Vrbík, V.: Základy hromadné korespondence ve Wordu 2000. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 22 s. ISBN 80-7020-117-6.
 • Vrbík, V.: Komunikativní přístup k výuce programovacího jazyka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 150 s. ISBN 80-7082-856-0.
 • Vrbík, V.: Komunikativní přístup k výuce programování. Informatika v škole, 2002, č. 23, s. 12 - 18, Bratislava, Slovenská republika.
 • Vrbík, V.: Alternative access to teaching programming. Zborník konferencie konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy 2002. Prešov, Slovenská republika, 2002, 8 s.
 • Vrbík, V.: Comumnicative approach to teaching programming. Proceedings of UWB Vol 6/2002, s. 113 - 123.
 • Vrbík, V.: Communicative access to teaching programming. Konference Formovanie prírodovedných poznávacích metód, UKF v Nitre, 2002.
 • Vrbík, V. - Michalík, P. - Roub, Z.: Zpracování bakalářské a diplomové práce na počítači. ZČU Plzeň. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.
 • Michalík, P.: Specification of tutoring by means of virtual Computer electronic laboratory sborník „Proceedings of UWB“. Plzeň, 2002, s. 147 až 153, ISBN 80-7082-866-8.
 • Michalík, P.: Tutoring by means of virtual computer electronic laboratory, Sborník 5. vědecké konference "Informatika a algoritmy 2002" s. 63-69, Prešov: 2002, ISBN 80-88941-21-0.
 • Mašek, J.: Audiovizuální komunikace výukových médií. Vydavatelství ZČU v Plzni, 2002, 132 str.
 • Mašek, J.: Citizenship Education: The Role of Media Environments in Active Learning In: Ross., A. (Ed.) Future Citizens in Europe. Proceedings of the fourth Conference of the Children‘s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London, 2002, s. 181-186 ISBN 1-85377-356-5
 • Kocur, P.: Komunikační aspekty Internetu. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.

2001

 • Vrbík, V.: . Pascal - řešená cvičení. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 64 s. ISBN 80-7020-077-4.
 • Vrbík, V.: Tvorba WWW stránek v HTML. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 36 s. ISBN 80-7020-078-2.
 • Vrbík, V.: Multimédia a styly CSS v HTML. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 20 s. ISBN 80-7020-091-X.
 • Vrbík, V.: Stručný úvod do JavaScriptu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 67 s. ISBN 80-7020-089-8.
 • Vrbík, V.: Stručný úvod do VBScriptu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 51 s. ISBN 80-7020-090-1.
 • Vrbík, V.: Internet a tvorba jednoduchých WWW stránek. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 80 s. ISBN 80-7082-724-6.
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 166 s. ISBN 80-7082-759-9.
 • Vrbík, V.: Experiences with tutoring processing texts. Proceedings of UWB Vol 5/2001, s. 175 - 180.
 • Michalík, P.: Examples of the utilization of the program EWB simulation in teaching the subjects Computer technics and Control sborník „Proceedings of UWB“. Plzeň, 2001, s. 191 až 196, spoluautor, ISBN 80-7082-718-1.
 • The contribution to a Computing simulation of electronic circuits sborník „Proceedings of UWB“. Plzeň, 2001, s. 123 až 129, ISBN 80-7082-718-1.
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001, 22 s. ISBN 80-7020-088-X.
 • Michalík, P.: Specification of tutorial by means of virtual Computer electronic laboratory. Sborník "Procedings of UWB". Plzeň, 2001, s. 147-153, ISBN 80-7082-866-8.
 • Kocur, P.: Úvod do teorie konečných automatů a formálních jazyků. Skripta ZČU v Plzni, 2001.
 • Mašek, J.: Virtuální komunikace ve vzdělávacím procesu. In: Sborník „Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Pedagogická fakulta OU, Ostrava, 2001, s. 323 – 329.
 • Mašek, J.: The Impact of Mediated Communication on Children´s Identity and Citizenship. In: Ross., A. (Ed.) Learning for Democratic Europe. Proceedings of the third conference of the Children‘s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London, 2001, s. 321 – 329.
 • Mašek, J.: Czech Republic. In: Preparing Profesionals in Education for Issues of Citizenship and Identity in Europe CiCe Thematic Network Project 1998-2001: findings, recommendations and invitation to participate, London, 2001.
 • Mašek, J.: Některé pojmy a problémy terminologie obrazové a zvukověobrazové komunikace ve vzdělávací technologii. In: Sborník Terminológia technológie vzdelávania, ÚDT - PF UKF, Nitra, 2001.
 • Šmídová, J. – Wolfová, M.: Sbírka úloh v Excelu pro učitele ZŠ, 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, 155 s. ISBN 55-058-01.

2000

 • Vrbík, V.: Internet - úvodní informace. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum. Plzeň 2000. 32 s. ISBN 80-7020-060-X.
 • Vrbík, V.: Tvorba WWW stránek. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 49 s. ISBN 80-7020-073-1.
 • Vrbík, V.: Základy práce se styly. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 18 s. ISBN 80-7020-074-X.
 • Vrbík, V.: Zkušenosti s výukou problematiky stylů ve Wordu. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy 2000. Prešov, Slovenská republika, 2000, 5 s.
 • Vrbík, V.: Píšeme v textovém procesoru. Matematika - fyzika - informatika, 2000, roč. 9, č. 8, 7 s.
 • Vrbík, V. - Michalík, P.: Examples of the utilization of the program EWB simulation in teaching the subjects Computer technics and Control. Proceedings of UWB Vol 4/2000, s. 191 - 195.
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů – etapy simulace a princip řešení rovnic. Sborník 4. vědecké konference „Informatika a algoritmy 2000“, s. 210 až 214, ISBN 80-88941-13-X, Prešov září 2000
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů – nastavení podmínek a konvergenční algoritmy sborník 4. vědecké konference „Informatika a algoritmy 2000“, s. 214 až 218, ISBN 80-88941-13-X, Prešov září 2000
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů – etapy simulace a princip řešení rovnic. Zborník 4. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 2000, 4 s., ISBN 80-88941-13-X.
 • Michalík, P.: The contribution to a Computing simulation of electronic circuits. Proceedings of UWB Vol 4/2000, s.191 – 196. ISBN 80-7082-718-1.
 • Mašek, J.: Základy tvorby audiovizuálního pořadu a fotografie. Vydavatelství ZČU v Plzni, Plzeň, 2000, 129 str.
 • Mašek, J.: Some Topical Questions of the Educational Technology in the Information Age. In: Sborník z 8. konference o kybernetické pedagogice – PKKP „Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci“. Gaudeamus, Hradec Králové, 2000, s. 1.
 • Mašek, J.: Význam a perspektivy technologie vzdělání. In: Sborník z konference „Výchova a vzdělání ve věku techniky“, ZČU v Plzni, Plzeň, 2000, s. 166 – 170.
 • Mašek, J.: Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu. In: Sborník Mikešová, J. – Urbánek, P. (Ed.) Pedagogický výzkum v CR. TU a CAPV, Liberec, 2000, s. 352 – 358.
 • Mašek, J. - Tykalová, J.: Some aspects of the national curriculum and the teaching of civic education in the Czech Republic. In: Ross., A. (Ed.) Developing Identies in Europe. Citizenship education and higher education. Proceedings of the second confer, 2000.

1999

 • Vrbík, V.: Tvorba dokumentu ve Wordu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1999. 32 s. ISBN 80-7020-043-X.
 • Vrbík, V.: Programování 1. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň 1999. 177 s. ISBN 80-7082-663-0.
 • Vrbík, V.: Zkušenosti z výuky textového procesoru. Zborník 3. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 1999, 3 s.
 • Vrbík, V.: Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J., Maca, R., Pastyříková, J.: Sbírka úloh textového editoru. ABS WYDA, 1999.
 • Vrbík, V.: Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J.: Textový editor Word, učebnice pro začátečníky. ABS WYDA, 1999.
 • Vrbík, V. - Michalík, P. - Roub, Z.: Zpracování diplomové práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň 1999. 59 s. ISBN 80-7080-581-2.
 • Vrbík, V. - Michalík, P.: Příklady využití simulačního programu EWB ve výuce předmětů počítačové techniky a řízení. Sborník 3. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 1999, 3 s.
 • Michalík, P.: Simulace elektronických systémů a její využití ve výuce. Disertační práce. Plzeň: 1999.
 • Michalík P.: Mikroelektronické praktikum. Skriptum VUT Brno, s.3-34, spoluautor, Brno, 1999.
 • Michalík P.: Recenzní posudek učebnice "Windows95". Posudek na vyžádání vydavatelství ABSWYDA s.r.o., rozsah učebnice 99 s., rozsah posudku 10 s., 1999, Plzeň.
 • Mašek, J.: Audiovizuální sdělení a evaluace jeho kvality z hlediska účinné komunikace ve vyučovacím procesu. In: Zborník 1 z vedeckej konferencie "Škola a učitel' v treťom tisícročí" MEDACTA'99, Nitra, 1999, str. 100 - 104.
 • Mašek, J. - Hříchová, M.: Význam a zaměření projektu "Dětská identita a občanství v Evropě. In: Sborník příspěvků VII. konference "České asociace pedagogického výzkumu", Hradec Králové, 1999, str. 85-86.
 • Šmídová, J.: Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J., Maca, R.: Tabulkový procesor Excel, učebnice pro začátečníky. ABS WYDA, 1999, 177 s.

1998

 • Vrbík, V.: Stručný úvod do programování ve WordBasicu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998. 31 s. ISBN 80-7020-029-4.
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích Word 6.0, Word 7.0. Sborník KVD, FPE ZČU, 1998.
 • Vrbík, V. - Běloch, M.: Výuka předmětu Základy práce s osobními počítači na pedagogické fakultě v Plzni. Sborník KVD, FPE ZČU, 1998.
 • Michalík P.: Optimalizace počtu procesorů zřetězeného systému. In Sborník katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni, s.64-74. Plzeň, 1998. ISBN80-7043-225-X.
 • Michalík P.: Počítačová stavebnice MAT a její využití ve výuce. In Sborník katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni s.91-94. Plzeň 1998. ISBN80-7043-225-X.
 • Michalík P.: Technika počítačů. 3. upravené a rozšířené vydání. Skriptum FPE ZČU v Plzni, Plzeň, říjen 1998, ISBN 80-7082-462-X.
 • Kocur P.: Programování ve Visual Basicu pro Excel. Sborník katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni str. 47-52. Plzeň 1998. ISBN80-7043-225-X.
 • Mašek, J.: Výukový videoprogram a evaluace jeho kvality z hlediska konstruktivistické teorie učení. In: Sborník katedry výpočetní a did. techniky, Plzeň, 1998, str. 75 - 78.
 • Mašek, J.: Základní etapy vývoje a tendence použití výpočetní techniky ve vyučování. In: Sborník katedry výpočetní a did. techniky, Plzeň, 1998, str. 54 - 63.
 • Mašek, J.: Tvorba videoprogramu. In: Brklová, D. - Hercig, S. a kol.: Diplomová a závěrečná práce studujících tělesnou výchovu a sport. Plzeň, 1998, str. 22 - 29.
 • Mašek, J.: Význam ověření pedagogické účinnosti audiovizuálního programu instrukčního typu ve vyučovacím procesu. In: Sborník katedry výpočetní a did. techniky, Plzeň, 1998, str. 79 - 90.
 • Mašek, J.: Problémy komunikace s audiovizuálním výukovým programem. In: Sborník z mezinárodní konference "Pedagogický software'98", České Budějovice, 1998, str. 222 -224.
 • Šmídová, J. – Svoboda, P.: MS Word v kostce. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 44 s. ISBN 80-7020-025-1.
 • Šmídová, J. – Svoboda, P.: Microsoft Access v kostce. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 38 s. ISBN 80-7020-024-3.