Publikační činnost - kompletní výpis

Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2019

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
 • Publikace za aktuální rok jsou ve zpracování.
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2018

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2017

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2016

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2015

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2014

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2013

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2012

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2011

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2010

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2009

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2008

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2007

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2006

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965
Warning: simplexml_load_string() expects parameter 1 to be string, array given in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 959

2005

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /afs/zcu.cz/project/www/www-kvd/cz/_main/stag2.php on line 965

2004

 • Vrbík, V.: Communicative approach to teaching programming. In The New Educational Review. 2004, roč.2004, sv.2, č.1 (2), s.131-143, ISSN 1732-6729.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu při výuce programování. In Informatika v škole. 2004, č.27, s.31-44, ISSN 1335-616X.
 • Vrbík, V.: Multimediální vzdělávací kurzy na Internetu orientované na využívání informačních technologií. In Informatika v škole. 2004, č.27, s.28-30, ISSN 1335-616X.
 • Mašek, J., Michalík. P., Vrbík, V.: Otevřené technologie ve výuce. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. 125 s. ISBN 80-7043-254-3
 • Vrbík, V.: Textový procesor. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz
 • Vrbík, V.: Communicative approach to teaching programming. The New Educational Rewiew, 2004, Vol. 2, No 1 (2) s. 131 - 144, Toruń, Polská republika.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu k výuce programování. Informatika v škole, 2004, č. 27, s. 31 - 44, Bratislava, Slovenská republika.
 • Mašek, J., Vrbík, V.: Medien und Medienpädagogik in der Tschechischen Republik. 26. 3. 2004. Seminář Mediální kompetence a současná různorodost médií. Bildungsinstitut Pscherer, Legenfeld, SRN.
 • Mašek, J.: Some aspects of computer-mediated communication in education. In E. Mechlová (ed.) Proceedings of the Conference "Information and Communication Technology in Education". Rožňov pod Radhoštěm, Ostravská univerzita, s. 287-292, ISBN 80-7042-993-3
 • Mašek, J.: Virtuální univerzity a změna paradigmatu vzdělání. In N. Demjančuk, D. Demjančuková, & S. Stark (eds.), Sborník z konference "Univerzita v novém miléniu", Plzeň: Aleš Čeněk, s. 125-129.
 • Mašek, J., Michalík, P., Vrbík, V.: Otevřené technologie ve výuce. Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 115 str., ISBN 80-7043-254-3.
 • Mašek, J., Vrbík, V.: Medienpädagogik in der Tschechische Republik mit konkreten Beispielen aus der Praxis an der Uni Pilsen. Westtchechischen Universität in Pilsen. In Sborník (dokumentace bez ISBN) ze semináře "Fachtagung zu Medien - Medienkompetenz in der Aktuellen Medienvielfalt, Lengenfeld, 26. März 2004, Bildungsinstitut Pscherer.
 • Mašek, J.: Citizenship education: curriculum and communication aspects of 'e-citizenship'. In: Ross, A. (Ed.) The Experience of Citizenship. Proceedings of the sixth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London
 • Kocur, P.: Multimediální vzdělávací kurz: Numerické metody. ZČU Plzeň, 2004. http://sparta.zcu.cz
 • Michalík, P., Šmídová, J., Vrbík, V.: Zpracování textu ve školní praxi. Multimediální elektronická učebnice. ZČU v Plzni, 2004

2003

 • Vrbík, V.: Začínáme s Wordem 2000. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2003. 31 s. ISBN 80-7020-119-3.
 • Vrbík, V.: Základy práce se styly ve Wordu 2002(XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2003. 20 s. ISBN 80-7020-120-7.
 • Vrbík, V.: Textový procesor. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.
 • Vrbík, V.: Kommunikativer Zugang zum Programmierunterricht. Spektrum, Regensburg, SRN, 2003, č. 1, s. 94 - 97.
 • Vrbík, V.: Komunikativní přístup k výuce programování. Matematika - fyzika - informatika, 2003, roč. 12, č. 5, s. 294 - 307.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu při výuce programování - 1. část. Matematika - fyzika - informatika, 2003, roč. 12, č. 6, s 360 - 371.
 • Vrbík, V.: Metody komunikativního přístupu při výuce programování - 2. část. Matematika - fyzika - informatika 2003, roč. 12, č. 7, s 430 - 441.
 • Mašek, J.: Some questions about audio-visual communication in science education. In: Bílek, M. (Eds) Visualization in science and technical Education, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, str. 73 – 78, ISBN 80-7041-497-9
 • Mašek, J.: Civic Education on the Web: what sources are mediated by the “virtual space” for teaching practice? In: Ross., A. (Ed.) A Europe of many Cultures. Proceedings of the fifth Conference of the Children‘s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London, 2003, s. 375-381, ISBN 1-85377-369-7
 • Mašek, J.: The role of media environments in active learning. In: E. Mechlová (Ed.) Proceedings of the Conference “Information and Communication Technology in Education“. Rožňov pod Radhoštěm, Ostravská univerzita, 2003, s. 36-41, ISBN 80-7042-888-0
 • Mašek, J. (2003): Význam moderní vzdělávací technologie ve výuce společenskovědních oborů. In: Nikolaj Demjančuk a kol. (Eds.) Sborník z konference “Výchova a tradice evropského myšlení”, Plzeň, Aleš Čeněk 2003, s. 119-126, ISBN 80-86473-49-X
 • Mašek, J.: Dva světy. Výukový videopořad. 3 min. 25 s. Videostudio KVD ZČU 2003
 • Kocur, P.: Možnosti, užití a meze vybraných nástrojů pro tvorbu multimediálních výukových aplikací. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003
 • Kocur, P.: Zpracování textových a grafických informací. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.
 • Kocur, P.: Multimédia. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.

2002

 • Vrbík, V.: Algoritmy - řešené příklady. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 44 s. ISBN 80-7020-103-7.
 • Vrbík, V.: Formátování dokumentu ve Wordu 2002 (XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 36 s. ISBN 80-7020-108-8.
 • Vrbík, V.: Stručný úvod do FrontPage 2002. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 48 s. ISBN 80-7020-112-6.
 • Vrbík, V.: Alternativní přístup k výuce programovacího jazyka. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 48 s. ISBN 80-7020-109-6.
 • Vrbík, V.: Základy práce s makry ve Wordu 2002 (XP). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 28 s. ISBN 80-7020-115-0.
 • Vrbík, V.: Základy hromadné korespondence ve Wordu 2000. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 22 s. ISBN 80-7020-117-6.
 • Vrbík, V.: Komunikativní přístup k výuce programovacího jazyka. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 150 s. ISBN 80-7082-856-0.
 • Vrbík, V.: Komunikativní přístup k výuce programování. Informatika v škole, 2002, č. 23, s. 12 - 18, Bratislava, Slovenská republika.
 • Vrbík, V.: Alternative access to teaching programming. Zborník konferencie konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy 2002. Prešov, Slovenská republika, 2002, 8 s.
 • Vrbík, V.: Comumnicative approach to teaching programming. Proceedings of UWB Vol 6/2002, s. 113 - 123.
 • Vrbík, V.: Communicative access to teaching programming. Konference Formovanie prírodovedných poznávacích metód, UKF v Nitre, 2002.
 • Vrbík, V. - Michalík, P. - Roub, Z.: Zpracování bakalářské a diplomové práce na počítači. ZČU Plzeň. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.
 • Michalík, P.: Specification of tutoring by means of virtual Computer electronic laboratory sborník „Proceedings of UWB“. Plzeň, 2002, s. 147 až 153, ISBN 80-7082-866-8.
 • Michalík, P.: Tutoring by means of virtual computer electronic laboratory, Sborník 5. vědecké konference "Informatika a algoritmy 2002" s. 63-69, Prešov: 2002, ISBN 80-88941-21-0.
 • Mašek, J.: Audiovizuální komunikace výukových médií. Vydavatelství ZČU v Plzni, 2002, 132 str.
 • Mašek, J.: Citizenship Education: The Role of Media Environments in Active Learning In: Ross., A. (Ed.) Future Citizens in Europe. Proceedings of the fourth Conference of the Children‘s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London, 2002, s. 181-186 ISBN 1-85377-356-5
 • Kocur, P.: Komunikační aspekty Internetu. Multimediální kurz pro distanční studium. ZČU Plzeň, http://sparta.zcu.cz.

2001

 • Vrbík, V.: . Pascal - řešená cvičení. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 64 s. ISBN 80-7020-077-4.
 • Vrbík, V.: Tvorba WWW stránek v HTML. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 36 s. ISBN 80-7020-078-2.
 • Vrbík, V.: Multimédia a styly CSS v HTML. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 20 s. ISBN 80-7020-091-X.
 • Vrbík, V.: Stručný úvod do JavaScriptu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 67 s. ISBN 80-7020-089-8.
 • Vrbík, V.: Stručný úvod do VBScriptu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001. 51 s. ISBN 80-7020-090-1.
 • Vrbík, V.: Internet a tvorba jednoduchých WWW stránek. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 80 s. ISBN 80-7082-724-6.
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 166 s. ISBN 80-7082-759-9.
 • Vrbík, V.: Experiences with tutoring processing texts. Proceedings of UWB Vol 5/2001, s. 175 - 180.
 • Michalík, P.: Examples of the utilization of the program EWB simulation in teaching the subjects Computer technics and Control sborník „Proceedings of UWB“. Plzeň, 2001, s. 191 až 196, spoluautor, ISBN 80-7082-718-1.
 • The contribution to a Computing simulation of electronic circuits sborník „Proceedings of UWB“. Plzeň, 2001, s. 123 až 129, ISBN 80-7082-718-1.
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2001, 22 s. ISBN 80-7020-088-X.
 • Michalík, P.: Specification of tutorial by means of virtual Computer electronic laboratory. Sborník "Procedings of UWB". Plzeň, 2001, s. 147-153, ISBN 80-7082-866-8.
 • Kocur, P.: Úvod do teorie konečných automatů a formálních jazyků. Skripta ZČU v Plzni, 2001.
 • Mašek, J.: Virtuální komunikace ve vzdělávacím procesu. In: Sborník „Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Pedagogická fakulta OU, Ostrava, 2001, s. 323 – 329.
 • Mašek, J.: The Impact of Mediated Communication on Children´s Identity and Citizenship. In: Ross., A. (Ed.) Learning for Democratic Europe. Proceedings of the third conference of the Children‘s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe publication, London, 2001, s. 321 – 329.
 • Mašek, J.: Czech Republic. In: Preparing Profesionals in Education for Issues of Citizenship and Identity in Europe CiCe Thematic Network Project 1998-2001: findings, recommendations and invitation to participate, London, 2001.
 • Mašek, J.: Některé pojmy a problémy terminologie obrazové a zvukověobrazové komunikace ve vzdělávací technologii. In: Sborník Terminológia technológie vzdelávania, ÚDT - PF UKF, Nitra, 2001.
 • Šmídová, J. – Wolfová, M.: Sbírka úloh v Excelu pro učitele ZŠ, 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, 155 s. ISBN 55-058-01.

2000

 • Vrbík, V.: Internet - úvodní informace. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum. Plzeň 2000. 32 s. ISBN 80-7020-060-X.
 • Vrbík, V.: Tvorba WWW stránek. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 49 s. ISBN 80-7020-073-1.
 • Vrbík, V.: Základy práce se styly. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2000. 18 s. ISBN 80-7020-074-X.
 • Vrbík, V.: Zkušenosti s výukou problematiky stylů ve Wordu. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy 2000. Prešov, Slovenská republika, 2000, 5 s.
 • Vrbík, V.: Píšeme v textovém procesoru. Matematika - fyzika - informatika, 2000, roč. 9, č. 8, 7 s.
 • Vrbík, V. - Michalík, P.: Examples of the utilization of the program EWB simulation in teaching the subjects Computer technics and Control. Proceedings of UWB Vol 4/2000, s. 191 - 195.
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů – etapy simulace a princip řešení rovnic. Sborník 4. vědecké konference „Informatika a algoritmy 2000“, s. 210 až 214, ISBN 80-88941-13-X, Prešov září 2000
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů – nastavení podmínek a konvergenční algoritmy sborník 4. vědecké konference „Informatika a algoritmy 2000“, s. 214 až 218, ISBN 80-88941-13-X, Prešov září 2000
 • Michalík, P.: Počítačová simulace elektronických obvodů – etapy simulace a princip řešení rovnic. Zborník 4. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 2000, 4 s., ISBN 80-88941-13-X.
 • Michalík, P.: The contribution to a Computing simulation of electronic circuits. Proceedings of UWB Vol 4/2000, s.191 – 196. ISBN 80-7082-718-1.
 • Mašek, J.: Základy tvorby audiovizuálního pořadu a fotografie. Vydavatelství ZČU v Plzni, Plzeň, 2000, 129 str.
 • Mašek, J.: Some Topical Questions of the Educational Technology in the Information Age. In: Sborník z 8. konference o kybernetické pedagogice – PKKP „Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci“. Gaudeamus, Hradec Králové, 2000, s. 1.
 • Mašek, J.: Význam a perspektivy technologie vzdělání. In: Sborník z konference „Výchova a vzdělání ve věku techniky“, ZČU v Plzni, Plzeň, 2000, s. 166 – 170.
 • Mašek, J.: Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu. In: Sborník Mikešová, J. – Urbánek, P. (Ed.) Pedagogický výzkum v CR. TU a CAPV, Liberec, 2000, s. 352 – 358.
 • Mašek, J. - Tykalová, J.: Some aspects of the national curriculum and the teaching of civic education in the Czech Republic. In: Ross., A. (Ed.) Developing Identies in Europe. Citizenship education and higher education. Proceedings of the second confer, 2000.

1999

 • Vrbík, V.: Tvorba dokumentu ve Wordu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1999. 32 s. ISBN 80-7020-043-X.
 • Vrbík, V.: Programování 1. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň 1999. 177 s. ISBN 80-7082-663-0.
 • Vrbík, V.: Zkušenosti z výuky textového procesoru. Zborník 3. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 1999, 3 s.
 • Vrbík, V.: Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J., Maca, R., Pastyříková, J.: Sbírka úloh textového editoru. ABS WYDA, 1999.
 • Vrbík, V.: Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J.: Textový editor Word, učebnice pro začátečníky. ABS WYDA, 1999.
 • Vrbík, V. - Michalík, P. - Roub, Z.: Zpracování diplomové práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: ZČU Plzeň 1999. 59 s. ISBN 80-7080-581-2.
 • Vrbík, V. - Michalík, P.: Příklady využití simulačního programu EWB ve výuce předmětů počítačové techniky a řízení. Sborník 3. Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou Informatika a Algoritmy. Prešov, Slovenská republika, 1999, 3 s.
 • Michalík, P.: Simulace elektronických systémů a její využití ve výuce. Disertační práce. Plzeň: 1999.
 • Michalík P.: Mikroelektronické praktikum. Skriptum VUT Brno, s.3-34, spoluautor, Brno, 1999.
 • Michalík P.: Recenzní posudek učebnice "Windows95". Posudek na vyžádání vydavatelství ABSWYDA s.r.o., rozsah učebnice 99 s., rozsah posudku 10 s., 1999, Plzeň.
 • Mašek, J.: Audiovizuální sdělení a evaluace jeho kvality z hlediska účinné komunikace ve vyučovacím procesu. In: Zborník 1 z vedeckej konferencie "Škola a učitel' v treťom tisícročí" MEDACTA'99, Nitra, 1999, str. 100 - 104.
 • Mašek, J. - Hříchová, M.: Význam a zaměření projektu "Dětská identita a občanství v Evropě. In: Sborník příspěvků VII. konference "České asociace pedagogického výzkumu", Hradec Králové, 1999, str. 85-86.
 • Šmídová, J.: Recenzní posudek na učebnici k udělení doložky MŠMT, Bezchleba, J., Maca, R.: Tabulkový procesor Excel, učebnice pro začátečníky. ABS WYDA, 1999, 177 s.

1998

 • Vrbík, V.: Stručný úvod do programování ve WordBasicu. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998. 31 s. ISBN 80-7020-029-4.
 • Vrbík, V.: Programování v aplikacích Word 6.0, Word 7.0. Sborník KVD, FPE ZČU, 1998.
 • Vrbík, V. - Běloch, M.: Výuka předmětu Základy práce s osobními počítači na pedagogické fakultě v Plzni. Sborník KVD, FPE ZČU, 1998.
 • Michalík P.: Optimalizace počtu procesorů zřetězeného systému. In Sborník katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni, s.64-74. Plzeň, 1998. ISBN80-7043-225-X.
 • Michalík P.: Počítačová stavebnice MAT a její využití ve výuce. In Sborník katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni s.91-94. Plzeň 1998. ISBN80-7043-225-X.
 • Michalík P.: Technika počítačů. 3. upravené a rozšířené vydání. Skriptum FPE ZČU v Plzni, Plzeň, říjen 1998, ISBN 80-7082-462-X.
 • Kocur P.: Programování ve Visual Basicu pro Excel. Sborník katedry výpočetní a didaktické techniky Západočeské univerzity v Plzni str. 47-52. Plzeň 1998. ISBN80-7043-225-X.
 • Mašek, J.: Výukový videoprogram a evaluace jeho kvality z hlediska konstruktivistické teorie učení. In: Sborník katedry výpočetní a did. techniky, Plzeň, 1998, str. 75 - 78.
 • Mašek, J.: Základní etapy vývoje a tendence použití výpočetní techniky ve vyučování. In: Sborník katedry výpočetní a did. techniky, Plzeň, 1998, str. 54 - 63.
 • Mašek, J.: Tvorba videoprogramu. In: Brklová, D. - Hercig, S. a kol.: Diplomová a závěrečná práce studujících tělesnou výchovu a sport. Plzeň, 1998, str. 22 - 29.
 • Mašek, J.: Význam ověření pedagogické účinnosti audiovizuálního programu instrukčního typu ve vyučovacím procesu. In: Sborník katedry výpočetní a did. techniky, Plzeň, 1998, str. 79 - 90.
 • Mašek, J.: Problémy komunikace s audiovizuálním výukovým programem. In: Sborník z mezinárodní konference "Pedagogický software'98", České Budějovice, 1998, str. 222 -224.
 • Šmídová, J. – Svoboda, P.: MS Word v kostce. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 44 s. ISBN 80-7020-025-1.
 • Šmídová, J. – Svoboda, P.: Microsoft Access v kostce. 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998, 38 s. ISBN 80-7020-024-3.