English version...
tento odkaz bude otevřen v novém okně…

Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
adresa: Katedra výpočetní a didaktické techniky
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 19 Plzeň
tel.: +420 377 636 441
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu. Katedra také zajišťuje výuku certifikátového studia "Informační výchova" pro první i druhý stupeň základních škol.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Dále je možno konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u studijních programů Učitelství pro základní školy (obor Učitelství informatiky pro základní školy) a Učitelství pro střední školy (obor Učitelství informatiky pro střední školy).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


logo 2
Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT

Aktuálně

25-05-16
Zrušení konzultačních hodin
Dne 1.6. ruším z důvodu účasti na konferenci v Polsku své konzultační hodiny. V naléhavých případech mne kontaktujte emailem. Odpovím, jakmile to bude možné. Děkuji za pochopení.
-Baťko-
20-05-16
Obhajoba disertační práce Mgr. D. Mainze
Obhajoba disertační práce Mgr. Denise Mainze se koná 24.6.2016. Podrobnosti zde

-Vrbík-
19-05-16
Zrušení konzultačních hodin dne 26. 5. - Jakeš
Vážení studenti,
z důvodu konání pravidelného zasedání AS ZČU a vedení ZČU v Nečtinech nebudu dne 26. 5. a 27. 5. dostupný. Mé konzultační hodiny budou tedy zrušeny. V naléhavých případech mi pište na email. Děkuji Vám za pochopení.
-Tomáš Jakeš-
12-10-14
Termíny obhajob a komisionálních zkoušek na KVD
v akademickém roce 2015/2016

Obhajoby BP v bakalářském studiu:
čtvrtek 26.5.2016
čtvrtek 1.9.2016


Obhajoby DP v navazujících magisterských studijních programech:
úterý 24.5.2016
úterý 30.8.2016

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu:
čtvrtek 9.6.2016
čtvrtek 8.9.2016

Státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech:
pondělí 13.6.2016
pondělí 5.9.2016

Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací:
pondělí 26.10.2015

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce v rozšiřujícím studiu výpočetní techniky a informatiky (ve všech typech rozšiřujícího studia):
úterý 2.2.2016
pondělí 13.6.2016
pondělí 5.9.2016

Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu:
středa 8.6.2016

Rigorózní zkoušky:
bude ještě upřesněno


Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:
pátek 24.6.2016


Zahájení v 9,00 h. (není-li v pozvánce uvedeno jinak), místo konání učebna KL206.


-Michalík-
23-06-08
Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací

Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na

http://www.zcu.cz/fpe/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace.html

http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/nastenka/Pokyn_3_08_P.doc

Řád státních závěrečných zkoušek

Šablona pro tvorbu práce je dostupná:
STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY

-Vrbík-
Všechny aktuality
RSS