Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

20. 03. 2018
Zrušení výuku a KH
Kvůli pracovní neschopnosti jsem nucen tento týden zrušit veškerou výuku a konzultační hodiny. Další informace budu sdělovat po jednotlivých předmětech obvyklými cestami.
-Filipi-
20. 03. 2018
Přesun výuky PZ dne 20. 3. na 27. 3. 2018
Vážení studenti, z důvodu mé nemoci se dne 20. 3. 2018 nebude konat výuka předmětu Periferní zařízení. Vzhledem ke 14dennímu intervalu střídání (sudý, lichý) bude hodina mimořádně nahrazena v příštím týdnu dne 27. 3. 2018. Děkuji Vám za pochopení. S pozdravem
-Tomáš Jakeš-
14. 03. 2018
SVOČ 2018 na KVD
Věnujte pozornost vyhlášení katedrálního kola SVOČ pro studující v bakalářském a navazujícím magisterském programu na KVD.
-Filipi-
14. 03. 2018
Výběr tématu bakalářské práce
Studenti druhého ročníku bakalářského studia si musí do 15. června vybrat téma bakalářské práce a konzultovat jeho zadání s vyučujícím.
-Filipi-
21. 09. 2017

Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách

V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice.
Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení.
Výzkumná zpráva ke stažení
-Mgr. Jan Baťko-
Všechny aktuality
RSS