Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

15. 06. 2018
Přesun KH
Přesouvám svoje KH ze středy příštího týdne na čtvrtek 21.6.2018 (čas beze změny). Důvodem je účast na konferenci. Děkuji za pochopení.
-Michalík-
15. 06. 2018
Konference ISVK
Ve středu 20. 6. 2018 pořádají studenti doktorského studia Fakulty pedagogické 8. ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference. Konference se uskuteční v budově FST v areálu ZČU na Borech (místnost UV 115). Dopoledne vystoupí zvaní hosté, odborníci z oblasti didaktiky informatiky, moderních technologií ve výuce atd. Odpolední program bude patřit přednáškám doktorandů. Mezi hosty je i doktor Brian Dorn z University of Nebraska at Omaha. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Program konference, registraci a další informace naleznete na www.isvk.cz. Registrace je zdarma a probíhá do 17. 6. 2018.
-Benediktová-
19. 06. 2018
Přesun KH
Kvůli účasti na konferenci ISVK přesouvám tento týden konzultační hodiny na úterý 19. června. Čas od 10.30 do 11.30 zůstává zachován.
-Filipi-
19. 06. 2018
Zrušení KH
Dne 20. 6. 2018 ruším svoje KH z důvodu pořádání konference ISVK. V případě potřeby mě kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení.
-Benediktová-
18. 06. 2018
Konzultační hodiny
Moje úterní KH 19. budou probíhat formou emailové komunikace. Pokud přesto někdo preferuje osobní setkání, lze si na emailu též domluvit náhradní termín. Děkuji za pochopení.
-Fadrhonc-
Všechny aktuality
RSS