Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

25. 09. 2017
Mimořádný přesun přednášky Programování 1
Vážení studenti, z důvodu kolize přednášky s jednáním rozpočtové komise AS ZČU jsem nucen naši přednášku mimořádně přesunout na středu 26. 9. 2017 od 9:20. V tuto dobu by dle rozvrhu nikdo z Vás neměl mít výuku jinde. Na přednášce si primárně představíme podmínky pro plnění předmětu, jeho obsah i účel. Děkuji Vám za pochopení a ve středu se těším na viděnou.
-Tomáš Jakeš-
24. 09. 2017
Zrušení pondělního semináře IVA
Vážení studenti, z důvodu nemoci (nachlazení) je v pondělí 25.9.2017 výuka semináře KVD/IVA zrušena. Děkuji za pochopení.
-Michalík-
24. 09. 2017
Zrušení seminaře
Vážení studenti, z důvodu nemoci je pondělní výuka seminářu PGV zrušena. Děkuji za pochopení.
-Fadrhonc-
21. 09. 2017

Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách

V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice.
Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení.
Výzkumná zpráva ke stažení
-Mgr. Jan Baťko-
19. 09. 2017
Přesun semináře předmětu KVD/ZPD (9. a 10 vyučovací hodina)
Seminář předmětu KVD/ZPD konající se ve středu 9. a 10. vyučovací hodinu se trvale přesouvá na úterý 10. a 11. vyučovací hodinu. Úvodní seminář se tedy přesouvá z dneška 20.9. na úterý 26.9. Děkuji za pochopení.
-Král-
Všechny aktuality
RSS