banner

Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501 fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Nabízíme i rozšiřující studium.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání.

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ.

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Didaktika informatiky, algoritmizace a programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, grafika a multimédia, zpracování dat a textových dokumentů, databázové informační systémy, webové technologie, sítě a správa zařízení, robotika a počítačem podporovaná výuka.

Pracovníci katedry se v nedávné době podíleli na revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Revize je charakteristická vznikem nového oboru Informatika a přidáním digitální kompetence mezi kompetence klíčové. Jedním z významných výstupů byly dvě učebnice, kterým byla udělena schvalovací doložka a byly zařazeny do seznamu učebnic podle § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Jedná se o učebnice Robotika s LEGO Mindstorms pro 2. stupeň základní školy (T. Jakeš, J. Baťko, P. Simbartl) a Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy (Z. Filipi, D. Mainz, J. Fadrhonc).

Informační nástěnka

V současnosti nástěnka neobsahuje žádné zprávy!!!