Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

21. 06. 2018
Přesun KH
Přesouvám svoje KH ze středy příštího týdne na čtvrtek 28.6.2018 (čas beze změny - 10,30 až 11,30h). Důvodem je zkouškový termín. Děkuji za pochopení.
-Michalík-
23. 06. 2008
Nutné náležitosti bakalářských, závěrečných a diplomových prací

Formální náležitosti BP, ZP a DP a další úkony spojené se zadáním a odevzdáním jsou na

http://www.fpe.zcu.cz/study/

Šablona pro tvorbu práce je dostupná:
STUDIUM > Studijní výsledky > SEKCE MATERIÁLY

-Vrbík-
02. 06. 2018
Učitel IKT a mikroprocesorové techniky
SOU elektrotechnické v Plzni přijme od září 2018 učitele IKT a mikroprocesorové techniky. Tel. : 777 499 447.
-Benediktová-
23. 05. 2018
Výsledky Olympiády techniky 2018
Studentka Lenka Jirků uspěla v silné mezinárodní konkurenci na Olympiádě techniky 2018. V kategorii didaktických a multimediálních prací pro vyšší stupeň ZŠ obsadila skvělé 2. místo s aplikací pro organizaci poznávacích zájezdů, která je jádrem její diplomové práce.
-Filipi-
07. 05. 2018
Výsledky fakultního kola SVOČ
Po úspěchu v katedrálním kole dosáhl student navazujícího magisterského studia Filip Frank na další nejvyšší ocenění i v kole fakultním. Gratulujeme!
-Filipi-
Všechny aktuality
RSS