English version...
tento odkaz bude otevřen v novém okně…

Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
adresa: Katedra výpočetní a didaktické techniky
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 19 Plzeň
tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu. Katedra také zajišťuje výuku certifikátového studia "Informační výchova" pro první i druhý stupeň základních škol.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Dále je možno konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u studijních programů Učitelství pro základní školy (obor Učitelství informatiky pro základní školy) a Učitelství pro střední školy (obor Učitelství informatiky pro střední školy).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


logo 2
Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT

KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

27-06-17
Přesun konzultačních hodin - Mainz
Z důvodu nepřítomnosti dne 28.6.2017 jsou mé konzultační hodiny přesunuty na úterý 27.6.2017 od 13:00. Děkuji za pochopení.
-Mainz-
27-06-17
Zrušení KH
Dne 28.6.2017 ruším své KH. V naléhavých záležitostech mě kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení.
-Baťko-
27-06-17
Zrušení KH
Moje KH 27.6.2017 jsou zrušeny. V naléhavých záležitostech mě prosím kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení.
-Benediktová-
25-06-17
Přesun konzultačních hodin - Jakeš
Vážení studenti, z důvodu účasti na konferenci přesouvám své konzultační hodiny ze dne 29. 6. 2017 na 27. 6. 2017 od 14:00.
-Jakeš-
21-06-17
Zrušení KH - Vrbík
Moje KH plánované na 27.6.2017 jsou zrušeny. Děkuji za pochopení.
-Vrbík-
Všechny aktuality
RSS