Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

20. 02. 2018
Posun KH
Kvůli účasti na kursu posouvám konzultační hodiny ve středu 21. února na 14.00 až 15.00.
-Filipi-
18. 02. 2018
Zrušení konzultačních hodin - Vrbík
Dne 20.2.2018 ruším své konzultační hodiny. V naléhavých případech mne kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení.
-Vrbík-
15. 02. 2018
Zrušení KH
Dne 21.2. ruším své konzultační hodiny. V naléhavých případech mě kontaktujte e-mailem. Děkuji za pochopení.
-Baťko-
15. 02. 2018
Náhrada první přednášky UIN
Kvůli zdravotní situaci v rodině neproběhne dnes prezenčně přednáška z předmětu KVD/UIN. Nahrazuji ji prezentací v coursewaru a příslušnou kapitolou v e-kursu (přístupný by vám měl být v pátek). Děkuji za pochopení.
-Filipi-
19. 01. 2018
První termín testů nanečisto
Chcete vědět, co můžete očekávat v testech při přijímacím řízení do bakalářského, nebo navazujícího magisterského studia na naší katedře? Neváhejte se přihlásit včas k testu nanečisto, který proběhne poprvé 29. března 2018. Více informací naleznete v sekci, která je věnována přijímacímu řízení.
-Filipi-
Všechny aktuality
RSS