Jan Fadrhonc

Mgr. Jan Fadrhonc

PhD. student
At the department since 2015
office:
KL241
Téma doktorské práce:
  • 3D modelování ve výuce na základních školách
Qualifications:
College education:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2015)
    [Diplomová práce: Výuka tabulkových kalkulátorů na ZŠ pomocí programu Calc]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2012)
    [Bakalářská práce: Využití aplikací Writer a Calc z kancelářského balíku OpenOffice.ofg ve výuce]
Academic Degrees:
  • Mgr. (UWB Pilsen, 2015)
  • Bc. (UWB Pilsen, 2012)