Jan Fadrhonc

Mgr. Jan Fadrhonc

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2015
kancelář:
KL241
Téma doktorské práce:
  • 3D modelování ve výuce na základních školách
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2015)
    [Diplomová práce: Výuka tabulkových kalkulátorů na ZŠ pomocí programu Calc]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2012)
    [Bakalářská práce: Využití aplikací Writer a Calc z kancelářského balíku OpenOffice.ofg ve výuce]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2015)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2012)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.