Zbyněk Filipi

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

Assistant professor
Secretary of the Department
At the department since 2007
office:
KL212
Specialization:
 • Didactics of Informatics for secondary school
 • E-learning a digital technology in society
 • Computer Aided Teaching
Qualifications:
College education:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2015)
  [Disertační práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro SŠ, obor Mt-VT (2004)
  [Diplomová práce: Vývoj osobních počítačů]
Academic Degrees:
 • PhDr. (UWB Pilsen, 2015)
 • PhD. (UWB Pilsen, 2015)
 • Mgr. (UWB Pilsen, 2004)