PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

Zbyněk Filipi
zástupce tajemníka katedry, akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2007.
Odborné zaměření:
 • Didaktika informatiky pro SŠ
 • E-learning a digitální technologie ve společnosti
 • Počítačem podporovaná výuka
 • Teorie informatiky
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2015)
  [Disertační práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro SŠ, obor Mt-VT (2004)
  [Diplomová práce: Vývoj osobních počítačů]
Akademické tituly:
 • PhDr. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2004)
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Člen kolegia recenzentů časopisu Journal of Technology and Information Education
 • Člen krajské poroty soutěže "O Zlatý erb" - hodnocení www stránek měst a obcí
 • Recenzent úloh soutěže Bobřík informatiky
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.