Zbyněk Filipi

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

akademický pracovník
tajemník katedry
*1977; Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2007
kancelář:
KL212
konzultační hodiny: St 10.30 - 11.30 (aktuální změny v konzultačních hodinách jsou uvedeny na informační nástěnce)
Odborné zaměření:
 • Didaktika informatiky pro SŠ
 • E-learning a digitální technologie ve společnosti
 • Počítačem podporovaná výuka
 • Teorie informatiky
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2015)
  [Disertační práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro SŠ, obor Mt-VT (2004)
  [Diplomová práce: Vývoj osobních počítačů]
Akademické tituly:
 • PhDr. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2004)
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Člen kolegia recenzentů časopisu Journal of Technology and Information Education
 • Člen krajské poroty soutěže "O Zlatý erb" - hodnocení www stránek měst a obcí
 • Recenzent úloh soutěže Bobřík informatiky
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:
2015
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., FILIPI, Z., PLESKAČOVÁ, I. Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice. 2015.
 • FILIPI, Z., SIMBARTL, P. Vliv studijního oboru na dovednost úpravy textů na počítači. Media4u Magazíne, 2015, roč. 12, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1214-9187
2013
 • FILIPI, Z., CARBOVÁ, A., VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka. 2013.
2011
 • MAINZ, D., FILIPI, Z. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání v pedagogicko-psychologickém kontextu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 1918-1924. ISBN: 978-80-904877-7-2
 • JAKEŠ, T., FILIPI, Z. Informatika a informační a komunikační technologie v dokumentech reformy školství České a Slovenské republiky. In Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011. Ružomberok: VERBUM - vydavateľtvo KU, 2011. s. 53-61. ISBN: 978-80-8084-791-3
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T. Metodologie tvorby e-learningových kurzů. 2011.
 • FILIPI, Z. Možnosti rozvoje počítačové gramotnosti na středních odborných školách. In DidInfo 2011. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 79-83. ISBN: 978-80-557-0142-4
 • FILIPI, Z., VRBÍK, V. Projekt ICT koordinátoři s e-kursy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN: 978-80-7435-104-4
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T. Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 163-168. ISSN: 1803-537X
2010
 • FILIPI, Z. Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu u úředníků. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2010. s. 4-19. ISBN: 978-80-7368-925-4
 • FILIPI, Z., KAPOUNOVÁ, J., NAGYOVÁ, I., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Verification of practical skills in an e-course. In Computer Based Learning in Science. Warsaw: OEIiZK, 2010. s. 111-117. ISBN: 978-9963-689-85-9
 • FILIPI, Z., VRBÍK, V. Zkušenosti z nasazení e-kurzu na počátku vysokoškolského studia. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-7435-043-6
2009
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Distanční kurz Internet jako prostředek pro podporu výuky. In DidInfo 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 86-89. ISBN: 978-80-8083-720-4
 • FILIPI, Z. Gramotnost s přívlastky a zařazení počítačové gramotnosti do struktury. In DITECH '09. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-001-6
 • FILIPI, Z. Počítačová gramotnost a e-learning. České Budějovice, 2009.
 • FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Zkušenosti s využitím e-learningu k ověření a dalšímu rozvoji počítačové gramotnosti studentů. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7414-126-3