Tomáš Jakeš

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

Assistant professor
Head of the department
senátor AS FPE ZČU, předseda rozpočtové komise
At the department since 2007
office:
KL215
Specialization:
 • Didactics and practice of teaching Informatics on primary school
 • Web Technologies
 • Programming
Qualifications:
College education:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2014)
  [Disertační práce: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, magisterský studijní program učitelství pro ZŠ, obor Mt-VT (2007)
  [Diplomová práce: Ověřování znalostí studentů na VŠ s využitím navržené testovací databázové aplikace]
Academic Degrees:
 • PhDr. (UWB Pilsen, 2015)
 • PhD. (UWB Pilsen, 2014)
 • Mgr. (UWB Pilsen, 2007)