PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

Tomáš Jakeš
senátor AS FPE ZČU, předseda rozpočtové komise
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2007.
Odborné zaměření:
 • Didaktika informatiky pro ZŠ
 • Webové technologie
 • Programování
 • Současné směry ve vývoji IT
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2014)
  [Disertační práce: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, magisterský studijní program učitelství pro ZŠ, obor Mt-VT (2007)
  [Diplomová práce: Ověřování znalostí studentů na VŠ s využitím navržené testovací databázové aplikace]
Akademické tituly:
 • PhDr. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2014)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2007)
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Předseda komise pro rozpočet a ekonomiku AS FPE ZČU.
 • Člen rozpočtové komise AS ZČU
 • Hodnotitel vnitřního institucionálního hodnocení kvality ZČU
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.