Tomáš Jakeš

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

akademický pracovník
vedoucí katedry
senátor AS ZČU a AS FPE ZČU
*1983; Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2007
kancelář:
KL215
konzultační hodiny: Út 13.30 - 14.30 (aktuální změny v konzultačních hodinách jsou uvedeny na informační nástěnce)
Odborné zaměření:
 • Didaktika informatiky pro ZŠ
 • Webové technologie
 • Programování
 • Současné směry ve vývoji IT
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2014)
  [Disertační práce: Simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, magisterský studijní program učitelství pro ZŠ, obor Mt-VT (2007)
  [Diplomová práce: Ověřování znalostí studentů na VŠ s využitím navržené testovací databázové aplikace]
Akademické tituly:
 • PhDr. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2014)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2007)
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Předseda komise pro rozpočet a ekonomiku AS FPE ZČU.
 • Člen rozpočtové komise AS ZČU
 • Hodnotitel vnitřního institucionálního hodnocení kvality ZČU
Výuka předmětů:
 • Algoritmizace pro vzdělávání (KVD/ALGV) [Courseware] [garant]
 • Algoritmizace a programování na ZŠ (KVD/APZS) [Courseware]
 • Bakalářská práce 1 (KVD/BAP1) [Courseware]
 • Bakalářská práce 2 (KVD/BAP2) [Courseware]
 • Didaktika informatiky 1 (KVD/DIDI1) [Courseware]
 • Didaktika informatiky 2 (KVD/DIDI2) [Courseware]
 • Didaktika informatiky 2 pro SŠ (KVD/DII2S) [Courseware]
 • Didaktika informatiky 2 pro ZŠ (KVD/DII2Z) [Courseware] [garant]
 • Didaktika informatiky 3 pro ZŠ (KVD/DII3Z) [Courseware] [garant]
 • Diplomový seminář (KVD/DIPLS) [Courseware]
 • Diplomový seminář 2 (KVD/DS2) [Courseware]
 • Didaktika informatiky pro 2. st. ZŠ (KVD/DV2ST) [Courseware]
 • Informatika a volnočasové aktivity (KVD/IVA) [Courseware]
 • Náslechová praxe - bakalářská (KVD/NASPB) [Courseware] [garant]
 • Náslechová praxe - navazující (KVD/NASPN) [Courseware] [garant]
 • Programování 1 pro vzdělávání (KVD/PGM1P) [Courseware] [garant]
 • Programování 3 pro SŠ (KVD/PGM3) [Courseware]
 • Počítačová grafika pro vzdělávání (KVD/PGV) [Courseware]
 • Praxe informatiky (KVD/PRAXE) [Courseware]
 • Periferní zařízení pro vzdělávání (KVD/PZ) [Courseware] [garant]
 • Systémové programování 1 pro vzdělávání (KVD/SPGM1) [Courseware] [garant]
 • Systémové programování 2 pro vzdělávání (KVD/SPGM2) [Courseware] [garant]
 • Systémy a systémové programování (KVD/SSPGM) [Courseware]
 • Současné směry vývoje výpočetní techniky (KVD/SVVT) [Courseware] [garant]
 • Technika počítačů pro vzdělávání (KVD/TCHP) [Courseware]
 • Technika počítačů 2 (KVD/TCHP2) [Courseware]
 • Úvod do informatiky pro vzdělávání (KVD/UIN) [Courseware]
 • Webové technologie pro vzdělávání (KVD/WTV) [Courseware] [garant]
 • Algoritmizace pro vzdělávání (KVD/9ALGV) [Courseware] [garant]
 • Didaktika informatiky (KVD/9DIDI) [Courseware]
 • Didaktika informatiky pro SŠ (KVD/9DISS) [Courseware]
 • Didaktika informatiky pro ZŠ (KVD/9DIZS) [Courseware] [garant]
 • Didaktika informatiky 2 pro ZŠ (KVD/9DI2Z) [Courseware] [garant]
 • Informatika a volnočasové aktivity (KVD/9IVA) [Courseware]
 • Programování 1 pro vzdělávání (KVD/9PGM1) [Courseware]
 • Programování 3 pro SŠ (KVD/9PGM3) [Courseware]
 • Počítačová grafika pro vzdělávání (KVD/9PGV) [Courseware]
 • Programování 3 (KVD/9PG3) [Courseware] [garant]
 • Systémové programování (KVD/9SPGM) [Courseware] [garant]
 • Současné směry vývoje výpočetní techniky (KVD/9SVV) [Courseware] [garant]
 • Současné směry vývoje výpočetní techniky (KVD/9SVVT) [Courseware]
 • Technika počítačů pro vzdělávání (KVD/9TCHP) [Courseware]
 • Úvod do informatiky pro vzdělávání (KVD/9UIN) [Courseware]
 • Webové technologie pro vzdělávání (KVD/9WTV) [Courseware] [garant]
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:
2015
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., FILIPI, Z., PLESKAČOVÁ, I. Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice. 2015.
 • JAKEŠ, T. Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware. Arnica, 2015, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 19-33. ISSN: 1804-8366
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., JÁCHIMOVÁ, P., KRAUSOVÁ, M., KRČEK, J., NOVOTNÁ, M., PATÁK, J., PLESKAČOVÁ, I., STOČES, J., ŠKUDRNOVÁ, J., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, L., TOMANOVÁ, B., ZVÁROVÁ, J., HRACHOVÁ, H., GUREŇOVÁ, P. Webový portál PamátkoPin. 2015.
 • MUŠKOVÁ, E., KRČEK, J., ŠPAČKOVÁ, L., ŠKUDRNOVÁ, J., PLESKAČOVÁ, I., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., JAKEŠ, T., NOVOTNÁ, M., STOČES, J., JÁCHIMOVÁ, P., PATÁK, J., KRAUSOVÁ, M., HRACHOVÁ, H. Za humny je hrad ? Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje. 2015.
2011
 • JAKEŠ, T., FILIPI, Z. Informatika a informační a komunikační technologie v dokumentech reformy školství České a Slovenské republiky. In Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011. Ružomberok: VERBUM - vydavateľtvo KU, 2011. s. 53-61. ISBN: 978-80-8084-791-3
 • JAKEŠ, T. Práce s interaktivní tabulí. 2011.
2010
 • JAKEŠ, T. Simulační program mikropočítačové stavebnice MAT. 2010.
2009
 • JAKEŠ, T., MICHALÍK, P. Problematika tvorby vlastního simulačního programu. In Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7041-515-3
 • MOKOŠ, D., JAKEŠ, T., KOCUR, P. Využití interaktivních souborů PDF ve výuce. In Alternativní metody výuky 2009. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7041-515-3
 • JAKEŠ, T. Využití simulací ve výuce hardware na VŠ. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2009. s. 84-103. ISBN: 978-80-7368-460-0
 • JAKEŠ, T. Využití simulací ve výuce hardware na VŠ. Rožnov pod Radhoštěm, 2009., ISBN: 978-80-7368-460-0,
2008
 • JAKEŠ, T. Interaktivní tabule a úlohy využívající interaktivitu. České Budějovice, 2008., ISBN: 978-80-7394-107-9,
 • JAKEŠ, T. Interaktivní tabule ve výuce. In 5. Žilinská didaktická konferencia 2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-8070-863-4