Jan Král

Mgr. Jan Král

vedoucí Střediska správy počítačové sítě
At the department since 2015
Téma doktorské práce:
  • Výukové prostředky pro elektroniku a elektrotechniku na středních školách
Qualifications:
College education:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2015)
    [Diplomová práce: Modul Krokové motory - výukový e-kurz]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2012)
    [Bakalářská práce: Stavebnice MAT - modul krokové motory]
Academic Degrees:
  • Mgr. (UWB Pilsen, 2015)
  • Bc. (UWB Pilsen, 2012)