Jan Král

Mgr. Jan Král

vedoucí Střediska správy počítačové sítě
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2015
konzultační hodiny: Út 14.10 - 14.40 (aktuální změny v konzultačních hodinách jsou uvedeny na informační nástěnce)
Téma doktorské práce:
  • Výukové prostředky pro elektroniku a elektrotechniku na středních školách
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2015)
    [Diplomová práce: Modul Krokové motory - výukový e-kurz]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2012)
    [Bakalářská práce: Stavebnice MAT - modul krokové motory]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2015)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2012)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.