Denis Mainz

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Assistant professor
At the department since 2009
office:
KL227
Qualifications:
College education:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2016)
    [Disertační práce: Vliv projektového vyučování v předmětu Informační a komunikační technologie na žáky středních škol]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro ZŠ, obor Te-VT (2009)
    [Diplomová práce: Didaktické hry a pomůcky vhodné pro technickou výchovu]
Academic Degrees:
  • PhDr. (ZČU v Plzni, 2016)
  • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2016)
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2009)