PhDr. Denis Mainz, Ph.D.

Denis Mainz
akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2009.
Odborné zaměření:
 • Grafika a multimédia
 • Počítačové sítě
 • Projektová výuka
 • Programování
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2016)
  [Disertační práce: Vliv projektového vyučování v předmětu Informační a komunikační technologie na žáky středních škol]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro ZŠ, obor Te-VT (2009)
  [Diplomová práce: Didaktické hry a pomůcky vhodné pro technickou výchovu]
Akademické tituly:
 • PhDr. (ZČU v Plzni, 2016)
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2016)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2009)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.