Petr Michalík

Ing. Petr Michalík, Ph.D.

Assistant professor
zástupce tajemníka katedry
At the department since 1989
office:
KL216b
Qualifications:
College education:
 • Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, doktorský studijní program (1999)
  [Disertační práce: Simulace elektronických systémů a její využití ve výuce]
 • Západočeská univerzita v Plzni, technická kybernetika (1985)
  [Diplomová práce: Řízení krokových motorů pomocí počítače]
Academic Degrees:
 • Ph.D. (Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, 1999)
 • Ing. (Fakulta elektrotechnická Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 1985).
Inventions and Patents:
 • 3 československé patenty (výpočetní technika)
Řešitel a spoluřešitel projektů a grantů:
 • Simulační modely pro výuku předmětů počítačové techniky. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 1998, č.j. 947/1998 (řešitel).
 • Oborová exkurze v přípravě učitelů aprobace výpočetní technika. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2001 "Podpora učitelských vzdělávacích programů" (řešitel).
 • Počítačová učebna pro samostatné studium. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001, č.j. 951/2001, tematický okruh A (řešitel).
 • Vytváření simulačních modelů z počítačové techniky. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001, č.j. 983/2001, tematický okruh G1 (řešitel).
 • Příprava k zavedení certifiikátového studia Informační výchova. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001 , tematický okruh B (spoluřešitel).
 • Testovací a servisní systém stavebnice MAT. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2003, č.j. 2266/2003, tematický okruh G1 (řešitel).
 • Inovace počítačových učeben. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2006, č.j. 274/2006, tematický okruh A (řešitel).
Annotation of major publications, projects, works and other creative activities:
 • Michalík, P., Spíral, L. Zapojení pro řízení polohy vícefázových indukčních motorů s vinutým rotorem. Č. osvědčení 256 864, 1989. Vynález se týká elektronického obvodu nového principu.
 • Michalík, P., Spíral, L. Elektronický obvod pro řízení úhlu natočení dvoufázového indukčního stroje mikropočítačem. Č. osvědčení 259 657, 1990. Vynález se týká nového principu řízení pomocí mikropočítače.
 • Michalík, P., Spíral, L. Zapojení pro řízení dvoufázového indukčního stroje počítačem. Č. osvědčení 259 658, 1990. Vynález se týká nového principu řízení pomocí počítače.