Ing. Petr Michalík, Ph.D.

Petr Michalík
zástupce tajemníka katedry
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 1989.
Odborné zaměření:
 • Struktury technického vybavení výpočetní techniky
 • Analogové a číslicové elektronické systémy
 • Periferní zařízení
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, doktorský studijní program (1999)
  [Disertační práce: Simulace elektronických systémů a její využití ve výuce]
 • Západočeská univerzita v Plzni, technická kybernetika (1985)
  [Diplomová práce: Řízení krokových motorů pomocí počítače]
Akademické tituly:
 • Ph.D. (Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, 1999)
 • Ing. (Fakulta elektrotechnická Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 1985).
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Člen komise rozhodčích mistrovství republiky soutěže dětí a mládeže v elektronice (od r. 1997).
 • Člen oborové komise F1 „Inovace technických studijních programů“ Fondu rozvoje vysokých škol. Praha, 2000 až 2011.
 • Člen společné oborové rady doktorského studia programu „Specializace v pedagogice“ oboru „Informační a komunikační technologie ve vzdělávání“.
 • Člen komise pro doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací, FPE ZČU v Plzni
 • Člen Rigorózní komise u navazujících magisterských programů Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy, obor Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ, FPE ZČU v Plzni
 • Člen oborové rady doktorského studia programu „Specializace v pedagogice“ oboru „Informační a komunikační technologie ve vzdělávání“, FPE ZČU v Plzni
Vynálezy a patenty:
 • 3 československé patenty (výpočetní technika)
Řešitel a spoluřešitel projektů a grantů:
 • Simulační modely pro výuku předmětů počítačové techniky. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 1998, č.j. 947/1998 (řešitel).
 • Oborová exkurze v přípravě učitelů aprobace výpočetní technika. Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2001 "Podpora učitelských vzdělávacích programů" (řešitel).
 • Počítačová učebna pro samostatné studium. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001, č.j. 951/2001, tematický okruh A (řešitel).
 • Vytváření simulačních modelů z počítačové techniky. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001, č.j. 983/2001, tematický okruh G1 (řešitel).
 • Příprava k zavedení certifiikátového studia Informační výchova. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001 , tematický okruh B (spoluřešitel).
 • Testovací a servisní systém stavebnice MAT. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2003, č.j. 2266/2003, tematický okruh G1 (řešitel).
 • Inovace počítačových učeben. Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2006, č.j. 274/2006, tematický okruh A (řešitel).
Anotace nejvýznamnějších publikací, projektů, děl nebo další tvůrčí činnosti:
 • Michalík, P., Spíral, L. Zapojení pro řízení polohy vícefázových indukčních motorů s vinutým rotorem. Č. osvědčení 256 864, 1989.
  Vynález se týká elektronického obvodu nového principu.
 • Michalík, P., Spíral, L. Elektronický obvod pro řízení úhlu natočení dvoufázového indukčního stroje mikropočítačem. Č. osvědčení 259 657, 1990.
  Vynález se týká nového principu řízení pomocí mikropočítače.
 • Michalík, P., Spíral, L. Zapojení pro řízení dvoufázového indukčního stroje počítačem. Č. osvědčení 259 658, 1990.
  Vynález se týká nového principu řízení pomocí počítače.
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.