Tomáš Přibáň

PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Assistant professor
At the department since 2008
office:
KL227
Qualifications:
College education:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)].
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2013)
  [Disertační práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu].
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro ZŠ, obor Te-VT (2008)
  [Diplomová práce: Svařování nízkouhlíkových konstrukčních ocelí].
Academic Degrees:
 • PhDr. (UWB Pilsen, 2015)
 • Ph.D. (UWB Pilsen, 2013)
 • Mgr. (UWB Pilsen, 2008)