PhDr. Tomáš Přibáň, Ph.D.

Tomáš Přibáň
akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2008.
Odborné zaměření:
 • E-learning
 • Serious games
 • Počítačová grafika
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní řízení se státní závěrečnou zkouškou (2015)
  [Rigorózní práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu (jako kvalifikovaný výstup uznána doktorská práce)].
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2013)
  [Disertační práce: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu].
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro ZŠ, obor Te-VT (2008)
  [Diplomová práce: Svařování nízkouhlíkových konstrukčních ocelí].
Akademické tituly:
 • PhDr. (ZČU v Plzni, 2015)
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2013)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2008)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.