Lucie Rohlíková

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Assistant professor
At the department since 1998
office:
KL211
Specialization:
 • E-learning
Qualifications:
College education:
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program, obor pedagogika (2005)
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace francouzský jazyk – hudební výchova (1998)
Academic Degrees:
 • Ph.D. (Charles University in Prague, 2005)
 • PhDr. (Charles University in Prague, 2005)
 • Mgr. (UWB Pilsen, 1998)
Lectures in subjects:
List of publications in IS UWB:
2017
 • ROHLÍKOVÁ, L. Digitální tablet a dyslexie. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 1, s. 10-12. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J., KOHOUT, J., FRIŠ, M. Digitální tablet a žák s těžkým kombinovaným postižením. Hradec Králové, 2017.
 • ROHLÍKOVÁ, L. MOOC. Andragogika v praxi, 2017, roč. Neuveden, č. 11, s. 29. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L. Studuj on-line - teď hned!. Andragogika v praxi, 2017, roč. Neuveden, č. 12, s. 21-22. ISSN: 2336-5145
 • FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 2, s. 7-9. ISSN: 2336-3436
 • FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. The tablet in the education of pupils with severe disabilities and multiple handicaps. In INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4775-4784. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
2016
 • ROHLÍKOVÁ, L. ClassTools. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 10, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O., JANSEN, D., GOES-DANIELS, M. Comparing Institutional MOOC strategies 2015 Czech Republic report. Neuveden, 2016. ISBN: 978-90-79730-21-6.
 • HOŘEJŠÍ, P., POLCAR, J., ROHLÍKOVÁ, L. Digital Factory and Virtual Reality: Teaching Virtual Reality Principles with Game Engines. In Virtual Learning. Rijeka : InTech, 2016, s. 155-174. ISBN: 978-953-51-2824-3
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Importance of information and communication technology for academic success from students’ perspective. In Divai 2016 : 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 397-405. ISBN: 978-80-7552-249-8 , ISSN: 2464-7470
 • GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzívní vzdělávání s využitím digitálních technologií.. 1. vyd. Praha : Microsoft, 2016, 89 s.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Internetová jazyková příručka. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 7, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Masivní otevřené online kurzy – vymezení a doporučení. 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O. Masivní otevřené online kurzy z pohledu evropských institucí. Aula, 2016, roč. 24, č. 2, s. 50-78. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Multimediální učebnice hudební výchovy. In Konference Inovace v hudební výchově na 2. stupni ZŠ I. : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 32-37. ISBN: 978-80-261-0633-3
 • ROHLÍKOVÁ, L. Myšlenkové mapy. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 9, s. 23. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Moderní lektor. Praha : Grada, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Využití výsledků učení na vysokých školách. Praha : MŠMT, 2016.
2015
 • HRTOŇOVÁ, N., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Factors influencing acceptance of e-learning by teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior, 2015, roč. Neuveden, č. 51, s. 873-879. ISSN: 0747-5632
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Náměty činností s tabletem. In Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 118-173. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet ano, či ne?. Školní poradenství v praxi, 2015, roč. 2, č. 6, s. 24-25. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v mateřské škole. Řízení školy . příl. Speciál pro MŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 5-6. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v rukou seniorů. In Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost : sborník z 3. ročníku konference. Mladá Boleslav: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2015. s. 18-20.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablety ve školní družině. Speciál pro školní družiny : příl. časopisu Řízení školy, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 12-13. ISSN: 2336-4343
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem na střední škole. Řízení školy : příl. Speciál pro střední školy, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 11-12. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem v základní umělecké škole.. Řízení školy : příl. Speciál pro ZUŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 3-4. ISSN: 1214-8679
 • NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 188 s. ISBN: 978-80-7478-768-3
2014
 • BUREŠ, M., PŘIBÁŇ, T., ROHLÍKOVÁ, L. Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education. In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 263-273. ISBN: 978-80-7478-497-2
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended Learning in Education of Faculty Members. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1947-8429
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 35-42. ISSN: 1947-8429
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. CONSTRUCTIVISM AT UNIVERSITY: PILOT STUDY. In DiVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 165-174. ISBN: 978-80-7478-497-2
 • ŠEDIVÝ, J., ROHLÍKOVÁ, L. Hudební výchova : příručka učitele pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014, 128 s. ISBN: 978-80-7238-902-5
 • ROHLÍKOVÁ, L. Standardy využívání netbooků a tabletů při lektorování. 1. vyd. Praha : 1. VOX, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87480-32-8
 • ČONKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ROHLÍKOVÁ, L. Učíme se navzájem aneb ICT ve výuce cizích jazyků kreativně. Cizí jazyky, 2014, roč. 57, č. 3, s. 36-41. ISSN: 1210-0811
2013
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků. In Pedagogica actualis IV : Excelencia – nový fenomén vo vysokoškolskom vzdelávaní?. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 132-139. ISBN: 978-80-8105-448-8
 • MOTSCHNIG-PITRIK, R., ROHLÍKOVÁ, L. Constructivist and Person-Centered Learning in Higher Education – Using Indicators and Case Examples for Comparing Good Practice. In Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research. 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011. Mykonos, Greece, September 21-23, 2011. Revised Selected Papers. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. s. 44-57. ISBN: 978-3-642-35878-4 , ISSN: 1865-0929
 • ŠEDIVÝ, J., ROHLÍKOVÁ, L. Hudební výchova : učebnice pro 6.-7. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2013, 88 s. ISBN: 978-80-7238-901-8
 • ROHLÍKOVÁ, L. Metodická příručka pro lektory e-learningového kurzu Finanční analýzy a gramotnost podniku. Český Brod : M'am'aloca, 2013, 100 s. ISBN: 978-80-905534-0-8
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ZOUNEK, J. Modern technology and university students. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 181-187. ISBN: 978-80-86302-45-4
2012
 • HRONOVÁ, Š., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Aktivní účastník distančního vzdělávání. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2012. s. 138-143. ISBN: 978-80-86302-44-7
 • HRTOŇOVÁ, N., ROHLÍKOVÁ, L., VÁŇOVÁ, T. E-learning s projektem PROEFES : informačně metodická příručka. Brno : Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, 2012, 55 s. ISBN: 978-80-210-6028-9
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. How to stimulate active learning on-line?. Technológia vzdelávania, 2012, roč. 20, č. 6, s. 16-19. ISSN: 1335-003X
 • NOVÝ, V., ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Která je ta nejlepší aneb K výběru interaktivní tabule.. In Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání : 7.–8. listopadu 2012. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 111-122. ISBN: 978-80-244-3362-2
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ZOUNEK, J. Role ICT ve studiu na vysoké škole. Praha, 2012.
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Towards Promoting Active learning in On-line Courses for Lecturers in Further Education: Experience and Observations. In DiVAI 2012 : 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics: Conference Proceedings. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. s. 269-278. ISBN: 978-80-558-0092-9
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2012, 281 s. ISBN: 978-80-247-4152-9
2011
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ČERNÍK, R. Konstruktivismus v praxi vysokých škol. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 144 s. ISBN: 978-80-7043-983-8
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. On-line kurz Práce s interaktivní tabulí Smart Board.. In Sborní z konference eLearning 2011. 2011.
2010
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků aneb ke konstruktivismu konstruktivisticky. In Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference DisCo 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 143-147. ISBN: 978-80-7043-911-1
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ČERNÍK, R. On-line kurz Konstruktivismus v kostce. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 39-43. ISBN: 978-80-7041-971-7
 • ROHLÍKOVÁ, L., BESEDA, J. Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 224 s. ISBN: 978-80-7043-911-1
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 104 s. ISBN: 978-80-7043-967-8
 • ROHLÍKOVÁ, L. Výuka na vysoké škole a didaktický konstruktivismus. In Informatika XXIII. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 105 - 110. ISBN: 978-80-7375-394-8
2009
 • ROHLÍKOVÁ, L. Konstruktivistické přístupy v e-learningu na vysoké škole. In Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009. s. 35-39. ISBN: 978-80-210-4878-2
 • ROHLÍKOVÁ, L. The importance of ICT for the development of constructivist methods of instruction at universities. In On contribution of modern technologies toward developing key competencies. 2009 : University Hradec Králové, 2009, s. 64-70. ISBN: 978-80-86771-38-0
2005
 • ROHLÍKOVÁ, L. E-learning – současné trendy v přípravě vysokoškolských učitelů.. In Trendy v e-learningu : sborník abstraktů konferenčních příspěvků : konference BELCOM'05. Praha: České vysoké učení technické, 2005. s. 29.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Kvalita v e-learningu aneb na co má studující právo?. Učitelské listy: web o změnách ve vzdělávání., 2005, ISSN: 1210-6313
 • ROHLÍKOVÁ, L., BOBÁK, R., BUŠINOVÁ, H., JABLONSKÁ, E., MOTYKOVÁ, J., PASTUSZKOVÁ, E. Vysokoškolský učitel a virtuální komunikace. In Alternativní metody výuky: sborník příspěvků. 2005.