Lucie Rohlíková

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 1998
kancelář:
KL211
Odborné zaměření:
  • E-learning
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program, obor pedagogika (2005)
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace francouzský jazyk – hudební výchova (1998)
Akademické tituly:
  • Ph.D. (UK v Praze, 2005)
  • PhDr. (UK v Praze, 2005)
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 1998)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.