English version...
tento odkaz bude otevřen v novém okně…

Logo ICT Koordinátoři

Projekt ICT koordinátoři

Cíl projektu

Cílem projektuje zvýšit úroveň využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách, a to prostřednictvím rozšíření a prohloubení kompetencí ICT koordinátorů na základních a středních školách. Role ICT koordinátoru na základních a stredních školách je stále velice aktuální a potrebná. Stát ji podporuje financním zvýhodnením i redukcí vyucovacích povinností.

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity jsou v projektu řešeny atraktivní a dostupnou formou eLearningových tutorovaných on-line kurzů v kombinaci s prezenčními workshopy a tutoriály.

Kontakt

 • Západočeská univerzita v Plzni (Plzeňský a Karlovarský kraj)
  kontakt: Ing. Petr Michalík, Ph.D. michalik@kvd.zcu.cz
 • Mendelova univerzita v Brně (Jihomoravský kraj)
  kontakt: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. dlinhart@mendelu.cz
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj)
  kontakt: Mgr. Renata Jandová jandova@pf.jcu.cz
 • Univerzita Hradec Králové (Královéhradecký kraj)
  kontakt: Ivana Hudcová ivana.hudcova@uhk.cz

Aktuální informace

Co nabízíme

 • Komplexní 2 letý program sestávající z 14 dílčích kurzů zaměřených na kompetence ICT koordinátora
 • 20 doplňkových programů zaměrených na:
  • Zpracování dat
  • Zpracování textových a grafických informací
  • Počítačem podporovaná výuka
  • Práce s interaktivní tabulí
  • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
  • Technické zpracování digitálního videa pro učitele
  • Metodologie tvorby e learningových kurzů
  • Instalace a administrace počítacu s operačními systémy MS Windows
  • Instalace a administrace počítaců s operačními systémy Linux
  • Multimedia pro práci s postiženými
  • Multimedia pro vzdělávání
  • Úvod do zpracování textových informací
  • Úvod do PHP
  • Internet
  • Úvod do jazyka HTML
  • Úvod do jazyka XHTML
  • Číslicové prvky a systémy
  • Úvod do distančního vzdělávání 1
  • Úvod do distančního vzdělávání 2
  • Počítacová prezentace

Charakteristika

Realizováno v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
CZ.1.07/1.3.00/14.0051

Logo OPVK