banner

Personální obsazení

zástupce vedoucího katedry

tel.: +420 377 63 6440 e-mail: vrbik@kvd.zcu.cz

zástupce tajemníka katedry

tel.: +420 377 63 6453 e-mail: filipiz@kvd.zcu.cz

THP - projektový pracovník

tel.: +420 377 63 6130 e-mail: zikam@kvd.zcu.cz

Akademičtí pracovníci

Doktorandi