Přijímací řízení

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro rok 2016/2017. Pro rok 2017/2018 budou aktualizovány

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2017/2018 naleznete ve vyhlášce děkana 24VD/2016.

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu obor Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2017/2018 otevřen v prezenční i kombinované formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Přírodovědná studia, jehož je součástí.

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu obor Učitelství informatiky pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2017/2018 otevírat v prezenční i kombinované formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je součástí.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání.

Doktorské studium

Informace k přijímání do doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání studijního programu Specializace v pedagogice naleznete pod následujícím odkazem.