Přijímací řízení

Test nanečisto

Chystáte se u nás studovat informatiku? Chcete v přijímacím testu dosáhnout dobrých výsledků? Nepříjemným překvapením se vyhnete, když přijdete na test nanečisto.

Kdy

Zájemcům o bakalářské studium nabízíme následující dva termíny:

Zájemcům o navazující magisterské studium nabízíme tyto dva termíny:

Kde

Všechny testy nanečisto proběhnou v počítačových učebnách KVD v prvním patře na adrese Klatovská třída 51, Plzeň. [mapa]

Průběh

Testy nanečisto budou dvouhodinové:

Formální náležitosti

Testy nanečisto budou mít stejné formální parametry, jaké bude mít test u skutečných přijímacích zkoušek.

Obsahová náplň

Test nanečisto pro zájemce o bakalářské studium bude stejně jako test u skutečných přijímacích zkoušek vycházet z obsahu a rozsahu vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie, který je dán RVP pro gymnázia.

Test nanečisto pro zájemce o navazující magisterské studium bude stejně jako test u skutečných přijímacích zkoušek odpovídat obsahu předmětů zařazených do studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, který KVD garantuje v bakalářském studiu.

Přihláška

V případě zájmu se přihlaste k testu nanečisto elektronicky:

Platba

K testu nanečisto nezapomeňte s sebou přinést potvrzení o provedení platby.< s těmito údaji:

Platbu na první termín uhraďte nejpozději do 15. dubna 2019, na druhý podle typu studia: Bc. do 27. května 2019, NMgr. do 20. května 2019.

Dotazy

V případě dotazů k testu nanečisto kontaktujte PhDr. Zbyňka Filipi, Ph.D. na e-mailové adrese filipiz@kvd.zcu.cz (předmět "Dotaz na přijímací řízení") či telefonním čísle 377 636 445.

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2019/2020.

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2019/2020 naleznete ve vyhlášce děkana 24VD/2018.

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu obor Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2019/2020 otevřen v prezenční i kombinované formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Přírodovědná studia, jehož je součástí.

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu obor Učitelství informatiky pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2019/2020 otevírat v prezenční i kombinované formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je součástí.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání.

Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání studijního programu Specializace v pedagogice se uskuteční 10. června 2019 na adrese Klatovská třída 51, Plzeň. [mapa]

Informace k přijímání do doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání studijního programu Specializace v pedagogice naleznete pod následujícím odkazem.