Přijímací řízení

Bližší informace k přijímacímu řízení na aktuální akademický rok zde naleznete v průběhu ledna 2022.