Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Přihlášku k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu můžete podávat pomocí e-přihlášky do 30. dubna 2022.

Nezapomeňte zaplatit poplatek 500 Kč za přijímací řízení. Bližší informace (číslo účtu, variabilní symbol) získáte během podávání elektronické přihlášky.

Maior a minor

Student se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. volí si hlavní studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2022/2023.

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve vyhlášce děkana 37VD/2020.

 • Den otevřených dveří se koná on-line ve středu 26. ledna 2022.
 • Mezní termín podání přihlášky k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu je stanoven na 30. dubna 2022.

Studium

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu program Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2021/2022 otevřen v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu. K našemu studijnímu programu v podobě maior si vybíráte navíc ještě z bohaté nabídky studijních programů označených jako minor:

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání.
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání.
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání.
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání.
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání.
 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání.

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu specializaci Učitelství informatiky pro základní školy programu Učitelství pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2022/2023 otevírat v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je specializací.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, které si můžete vyhledat. Jako druhou specializaci si v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy vybíráte z bohaté nabídky, která zahrnuje:

 • Učitelství anglického jazyka pro ZŠ.
 • Učitelství biologie pro ZŠ.
 • Učitelství dějepisu pro ZŠ.
 • Učitelství fyziky pro ZŠ.
 • Učitelství geografie pro ZŠ.
 • Učitelství chemie pro ZŠ.
 • Učitelství matematiky pro ZŠ.
 • Učitelství ruského jazyka pro ZŠ.
 • Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ.
 • Učitelství technické výchovy pro ZŠ.

Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte PhDr. Zbyňka Filipi, Ph.D. na e-mailové adrese filipiz@kvd.zcu.cz či telefonním čísle 377 636 445.

Můžete nás také navštívit na online Dnu otevřených dveří, který se koná ve středu 26. ledna 2022.