Přijímací řízení

Test nanečisto

Chystáte se u nás studovat informatiku? Chcete v přijímacím testu dosáhnout dobrých výsledků? Nepříjemným překvapením se vyhnete, když přijdete na test nanečisto.

Zájemcům o bakalářské studium nabízíme následující dva termíny:

 • 14. dubna 2022 od 10.00,
 • 27. května 2022 od 13.00

Zájemcům o navazující magisterské studium nabízíme následující dva termíny:

 • 14. dubna 2022 od 14.00,
 • 17. června 2022 od 13.00.

Kde

Všechny testy nanečisto proběhnou v počítačových učebnách KVD v prvním patře na adrese Klatovská třída 51 v Plzni. [mapa]

V případně přetrvávajících vládních nařízení proběhnou testy nanečisto on-line v univerzitním systému MOODLE. Bližší informace získají přihlášení účastníci tři dny před konáním testu.

Průběh

V první hodině absolvujete test nanečisto v písemné formě na počítači. Díky automatizovanému vyhodnocení zjistíte, jak jste si vedli. Uvidíte dále, jaké byly správné odpovědi. Budete mít přístup pouze k vlastnímu výsledku. Nemusíte se bát, nebude prováděno žádné porovnávání.

Ve zbylém čase bude dán prostor pro Vaše dotazy k otázkám, které byly zařazeny v testu.

Formální náležitosti

Testy nanečisto budou mít stejné formální parametry, jaké bude mít test u skutečných přijímacích zkoušek.

 • Písemná zkouška na počítači.
 • Bez kalkulačky a možností dělání pomocných výpočtů na papír.
 • Maximální délka trvání 60 minut.
 • Test pro zájemce o bakalářské studium bude mít 30 otázek.
 • Test pro zájemce o navazující magisterské studium bude mít 40 otázek.
 • Otázky různých typů s různým bodovým ziskem dle náročnosti.

Test nanečisto pro zájemce o bakalářské studium bude stejně jako test u skutečných přijímacích zkoušek vycházet z obsahu a rozsahu vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie, který je dán RVP pro gymnázia.

Test nanečisto pro zájemce o navazující magisterské studium bude stejně jako test u skutečných přijímacích zkoušek odpovídat obsahu předmětů zařazených do studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, který KVD garantuje v bakalářském studiu.

Přihláška

V případě zájmu se přihlaste k testu nanečisto elektronicky:

 • E-mailová adresa pro přihlášení je filipiz@kvd.zcu.cz.
 • Jestliže máte zájem o bakalářské studium, do předmětu e-mailu uveďte text Test nanečisto Bc.
 • Jestliže máte zájem o navazující magisterské studium, do předmětu e-mailu uveďte text Test nanečisto NMgr.
 • V e-mailu nezapomeňte uvést Vaše celé jméno a příjmení.
 • Na první termín se přihlaste nejpozději do 8. dubna 2022, na druhý termín pro test nanečisto do bakalářského studia do 20. května 2022, na druhý termín pro test nanečisto do navazujícího magisterského studia do 10. června 2022.

Platba

Platbu na první termín uhraďte nejpozději do 11. dubna 2022, na druhý v případě bakalářského studia do 23. května 2022, v případě navazujícího magisterského studia do 13. června 2022.

 • Číslo účtu: bude doplněno
 • Variabilní symbol: bude doplněno
 • Specifický symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka
 • Částka: 700 Kč

Přihláška ke studiu

Přihlášku k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu můžete podávat pomocí e-přihlášky do 30. dubna 2022.

Nezapomeňte zaplatit poplatek 500 Kč za přijímací řízení. Bližší informace (číslo účtu, variabilní symbol) získáte během podávání elektronické přihlášky.

Maior a minor

Student se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. volí si hlavní studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2022/2023.

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve vyhlášce děkana 37VD/2020.

 • Den otevřených dveří se koná on-line ve středu 26. ledna 2022.
 • Mezní termín podání přihlášky k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu je stanoven na 30. dubna 2022.

Studium

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu program Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2021/2022 otevřen v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu. K našemu studijnímu programu v podobě maior si vybíráte navíc ještě z bohaté nabídky studijních programů označených jako minor:

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání.
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání.
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání.
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání.
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání.
 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání.

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu specializaci Učitelství informatiky pro základní školy programu Učitelství pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2022/2023 otevírat v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je specializací.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, které si můžete vyhledat. Jako druhou specializaci si v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy vybíráte z bohaté nabídky, která zahrnuje:

 • Učitelství anglického jazyka pro ZŠ.
 • Učitelství biologie pro ZŠ.
 • Učitelství dějepisu pro ZŠ.
 • Učitelství fyziky pro ZŠ.
 • Učitelství geografie pro ZŠ.
 • Učitelství chemie pro ZŠ.
 • Učitelství matematiky pro ZŠ.
 • Učitelství ruského jazyka pro ZŠ.
 • Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ.
 • Učitelství technické výchovy pro ZŠ.

Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte PhDr. Zbyňka Filipi, Ph.D. na e-mailové adrese filipiz@kvd.zcu.cz či telefonním čísle 377 636 445.

Můžete nás také navštívit na online Dnu otevřených dveří, který se koná ve středu 26. ledna 2022.