Přijímací řízení

Informace k přijímacím zkouškám

Bližší informace k přijímacímu řízení na aktuální akademický rok zde naleznete v průběhu listopadu.