Přijímací řízení

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2019/2020.

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2019/2020 naleznete ve vyhlášce děkana 24VD/2018.

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu obor Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2019/2020 otevřen v prezenční i kombinované formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Přírodovědná studia, jehož je součástí.

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu obor Učitelství informatiky pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2019/2020 otevírat v prezenční i kombinované formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je součástí.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání.

Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání studijního programu Specializace v pedagogice se uskuteční 5. června 2019 na adrese Klatovská třída 51, Plzeň. [mapa]

Informace k přijímání do doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání studijního programu Specializace v pedagogice naleznete pod následujícím odkazem.