banner

2023

 • SGS - Formát výuky převrácené třídy ve výuce anglického jazyka na VŠ
  Havránková, T.: SGS-2022-044, řešitel, (2022 - 2023)
 • SGS - Ověření rozvoje algortimické složky informatického myšlení za využití blokového programovacího prostředí Scratch
  Frank, F.: SGS-2022-042, řešitel, (2022 - 2023)
 • SGS - Výzkum rozvoje digitální gramotnosti maturantů
  Bezděka, H.: SGS-2023-032, řešitel, (2023 - 2024).
 • SGS - Nové přístupy v přípravě učitelů informatiky
  Průcha, T.: SGS-2022-033, řešitel, (2022 - 2023).
 • SGS - Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů
  Moc, P.: SGS-2022-030, řešitel, (2022 - 2023).
 • Experimentální vývoj modulu adaptivního procvičování
  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024420, (2021 - 2023).

2022

 • E-learning prospects for humanities
  2020-1-PL01-KA203-081599, (2022 - 2023)
 • Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů (INSPIRE)
  Rohlíková, L.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764, (2022 - 2023).
 • VS - Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky
  Rohlíková, L.: ÉTA 4 (TL04000147), (2020 - 2022).
 • VS - Aplikace nástrojů virtuální reality do tréninku komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19
  Rohlíková, L., Průcha, T., Jakeš, T.: ÉTA 4 (STA02020TL040), (2022 - 2022).

2020

 • SGS - Výzkum vlivu informačních a komunikačních technologií na vzdělávání
  Vrbík, V.: SGS-2018-019, řešitel, (2018 - 2020).
 • OP VVV - Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG).
  Rohlíková, L.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, partner projektu, (2018 - 2020).
 • OP VVV - Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)
  Vrbík, V.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322, partner projektu, (2017 - 2020).

2019

 • OP VVV - Vzděláním k úspěchu bez bariér
  Jakeš, T.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942, (2017 - 2019).
 • SGS - Možnosti offline podpory výuky programování na základních školách
  Lomička, Z.: SGS-2017-034, řešitel, (2017 - 2019).

2018

 • OP Zaměstnanost - Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
  Vrbík, V.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000948, partner projektu, (2016 - 2018).
 • SGS - Multimediální potenciál interaktivních elektronických učebnic přírodopisu dostupných pro tablety
  Benediktová, L.: SGS-2016-044, řešitel, (2016 - 2018).
 • SGS - Hodnocení přínosu digitálního portfolia jako nástroje rozvoje autonomie a jazykových kompetencí VŠ studentů
  Pospíšilová, L.: SGS-2016-054, řešitel, (2016 - 2018).

2017

 • ESF - Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
  Vrbík, V.: 1.07/1.3.00/14.0051, hlavní řešitel, (2011 - 2017).
 • SGS - Orientace v 3D prostoru a rozvoj prostorové představivosti výukou 3D modelování
  Fadrhonc, J.: SGS-2016-021, řešitel, (2016 - 2017).
 • SGS - Didaktické prostředky ve výuce elektroniky a elektrotechniky na středních školách
  Král, J.: SGS-2016-023, řešitel, (2016 - 2017).
 • SGS - Potenciál robotické stavebnice ve výuce na základní škole
  Baťko, J.: SGS-2016-042, řešitel, (2016 - 2017).
 • SGS - Programování jako prostředek pro rozvoj logického myšlení žáků při výuce matematiky
  Kupilíková, M.: SGS-2016-046, řešitel, (2016 - 2017).

2016

2015

2014

 • SGS - Vliv vstupní počítačové gramotnosti a výukové metody blended learning na úspěšnost při zpracování textových informaci.
  Simbartl, P.: SGS-2014-023, řešitel.
 • SGS - Inovace předmětu a multimediálního studijního textu pro předmět Počítačová prezentace.
  Štich, L.: SGS-2014-026, řešitel.

2013

 • FRVŠ - Inovace předmětu Didaktika informatiky 2.
  Jakeš, T.: FRVŠ F0849/2013/B6a, řešitel.
 • ESF - Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání"
  Vrbík, V. a Michalík, P.: ESF CZ.1.07/2.2.00/18.0005, spoluřešitelé, (2011-2013).
 • SGS - Analýza multimediálních učebnic z hlediska užitých forem a struktury.
  Krotký, J.: SGS-2013-058, řešitel.
 • SGS - Změna konceptu státní maturitní zkoušky pomocí počítačem podporovaného testování.
  Hodinář, J.: SGS-2013-080, řešitel.

2012

 • FRVŠ - Inovace výuky předmětu Periferní zařízení II.
  Jakeš, T.: FRVŠ F1048/2012/F6a, řešitel.
 • FRVŠ - Inovace předmětu a multimediálního studijního textu pro předmět Počítačová prezentace.
  Simbartl, P. a Štich, L.: FRVŠ F0891/2012/G6, řešitelé.
 • FRVŠ - Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Programování v aplikacích.
  Vrbík, V.: FRVŠ F0156/2012/F6d, řešitel.
 • SGS - Vliv projektové výuky na rozvoj klíčových kompetencí.
  Hodinář, J.: SGS-2012-050, řešitel.
 • SGS - Validace interaktivní učebnice zeměpisu.
  Simbartl, P.: SGS-2012-046, řešitel.

2011

 • FRVŠ - Digitální multimediální učebnice: "Digitální fotografie".
  Kocur, P.: FRVŠ F0313/2011/F1d, řešitel.
 • FRVŠ - Multimediální studijní materiál k inovaci výuky skupiny předmětů počítačové techniky.
  Michalík, P.: FRVŠ F0430/2011/F6d, řešitel.
 • FRVŠ - Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Zpracování diplomové práce na počítači.
  Filipi, Z.: FRVŠ F1047/2011/F6d, řešitel.
 • SGS - Odraz environmentálních vlivů ve výuce přírodních věd.
  Přibáň, T.: SGS-2010-073, řešitel.

2010

 • FRVŠ - Inovace a rozvoj počítačové učebny pro výuku a samostatnou práci studentů.
  Michalík, P. a Vrbík, V.: FRVŠ F0726/2010/Ab, řešitelé.
 • FRVŠ - Inovace výuky předmětu Periferní zařízení.
  Jakeš, T.: FRVŠ F2012/2010/F6a, řešitel.
 • FRVŠ - Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Informační technologie ve výuce.
  Vrbík, V.: FRVŠ F0081/2010/F6a, řešitel.
 • SGS - Porovnání efektivity výuky za pomoci e-learningu a blended learningu.
  Přibáň, T.: SGS-2010-073, řešitel.

2009

 • FRVŠ - Nové možnosti ve výuce předmětu Analogové prvky a systémy.
  Michalík, P.: FRVŠ 213/2009/F6/a, řešitel.
 • FRVŠ - Inovace výuky komunikačních prostředků a sítí v učitelských studijních oborech.
  Toman, J.: FRVŠ 84/2009/F6, řešitel.

2008

2007

 • FRVŠ - Rozvoj počítačových učeben FPE ZČU v Plzni.
  Vrbík, V. a Michalík, P.: FRVŠ 109/2007/Ab, řešitel a spoluřešitel.

2006

 • FRVŠ - Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP.
  Vrbík, V.: FRVŠ 2006/F6, řešitel.
 • FRVŠ - Inovace počítačových učeben.
  Vrbík, V.: FRVŠ 274/2006/A, řešitel a spoluřešitel.
 • FRVŠ - Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů.
  Michalík, P. a Vrbík, V.: FRVŠ 2006/B, spoluřešitelé.
 • FRVŠ - Inovace předmětů Didaktika informatiky a Praxe informatiky.
  Kocur, P.: FRVŠ 593/2006/F6/a, řešitel.

2005

 • SW-05 - Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů.
  Vrbík, V.: (SW-05), řešitel.
 • FRVŠ - Využití multimedií v práci s handicapovanými lidmi.
  Kocur, P.: FRVŠ 505/2005, řešitel.
 • MINERVA - Kontaktní seminář Minerva; 11. - 15. 5. 2005 Portugalsko.
  Kocur, P.: účastník semináře.
 • ČR - Spolupráce vysokých škol při tvorbě standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek.
  Kocur, P.: spoluřešitel projektu.

2004

 • MŠMT - Podpora e-learningových aplikací ve školství; Rozvojový program MŠMT.
  Vrbík, V.: řešitel.
 • MŠMT - Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů"
  Vrbík, V.: MŠMT ČR 2004, podíl na řešení.
 • MŠMT - Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU"
  Vrbík, V.: MŠMT ČR 2004, podíl na řešení.
 • GAČR - Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu.
  Mašek, J.: GAČR 406/03/0893, řešitel.

2003

 • LEONARDO - Development & Piloting of BAsic On-Line Training COurseS - BATCOS.
  Vrbík, V.: Leonardo CZ/00/B/P/PP 2003, spoluřešitel.
 • MŠMT - Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů".
  Vrbík, V.: MŠMT ČR 2003, spoluřešitel.
 • MŠMT - Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU".
  Vrbík, V.: MŠMT ČR 2003, spoluřešitel.
 • ZČU - Vypracováni projektu nového oboru - Bakalářské studium Přírodovědná studia.
  Vrbík, V.: spoluřešitel.
 • ZČU - Vypracováni projektu nového oboru - 6. Navazující magisterské studium Přírodovědná studia.
  Vrbík, V.: spoluřešitel.
 • FRVŠ - Testovací a servisní systém stavebnice MAT.
  Michalík, P.: FRVŠ 2266/2003/G1, řešitel.
 • GAČR - Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu (Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Západočeská univerzita).
  Mašek, J.: odpovědný spoluřešitel za ZČU, 2003-2006 .
 • GAČR - Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu.
  Mašek, J.: odpovědný řešitel, 2002-2003.
 • MŠMT - Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Programové vybavení pro projektovou a samostatnou práci studentů".
  Kocur, P.: MŠMT ČR 2003, spoluřešitel.

2002

 • FRVŠ - Nový přístup k výuce předmětu Řízení a simulace.
  Vrbík, V.: FRVŠ 2002/F1, řešitel.
 • MŠMT - Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit: "Využití ICT v práci učitele".
  Vrbík, V.: MŠMT ČR 2002, spoluřešitel.
 • ZČU - Vypracováni projektu nového oboru - Bakalářské studium Enviromentální přírodověda.
  Vrbík, V.: spoluřešitel.
 • ZČU - Vypracováni projektu nového oboru - Bakalářské studium Základy přírodních věd.
  Vrbík, V.: spoluřešitel.
 • ZČU - Vypracováni projektu nového oboru - Magisterské studium Učitelství pro základní školy 7503 T - Informační výchova.
  Vrbík, V.: řešitel.
 • MŠMT - Rozšíření výuky užité počítačové grafiky.
  Kocur, P.: Transformační a rozvojové programy pro veřejné vysoké školy MŠMT ČR 237/2002, řešitel.
 • FRVŠ - Vzdělávací modul pro učitele Aj se zaměřením na práci s dyslektickými žáky.
  Kocur, P.: FRVŠ 2002.
 • MŠMT - Rozvoj tvořivé práce učitelů v oblasti tvorby vizuálních a audiovizuálních sdělení.
  Mašek, J.: MŠMT 2002 - program podpory učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitel.
 • MŠMT - Tvorba a ověření výukových materiálů pro aktivizující a mezipředmětové formy výuky v předmětech o metodice využití počítače ve vzdělávání.
  Mašek, J. a Šmídová, J.: MŠMT 2002 - program podpory učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitelé.

2001

 • SOCRATES - Childern's Identity & Citizenship in Europe" (University of North London),
  Vrbík, V.: SOCRATES European Thematic Network Project CICE, spoluřešitelé, 1998-2001.
 • FRVŠ - Počítačová učebna pro samostatné studium.
  Vrbík, V.: FRVŠ 2001/A, řešitel.
 • MŠMT - Informační výchova pro učitele základních škol.
  Vrbík, V.: Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2001 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitel.
 • FRVŠ - Certifikátové studium Informační výchova.
  Vrbík, V. a Michalík, P.: FRVŠ 2001/B, řešitelé.
 • MŠMT - Oborová exkurze v přípravě učitelů aprobace výpočetní technika.
  Michalík, P.: MŠMT ČR 2001 - podpora učitelských vzdělávacích programů, řešitel.
 • FRVŠ - Počítačová učebna pro samostatné studium.
  Michalík, P.: FRVŠ 951/2001/A, řešitel.
 • FRVŠ - Vytváření simulačních modelů z počítačové techniky.
  Michalík, P.: FRVŠ 983/2001/G1, řešitel.
 • FRVŠ - Technicko organizační a softwarová podpora distančního vzdělávání učitelů
  Kocur, P.: FRVŠ 981/2001, řešitel.
 • FRVŠ - Modernizace výuky audiovizuálního a multimediálního programu.
  Mašek, J.: FRVŠ 2001/F1, řešitel.
 • MŠMT - Rozvoj aktivizujících forem výuky v předmětech o metodice vyučování informatiky a využití počítače ve vzdělávání".
  Mašek, J. a Šmídová, J.: MŠMT 2001 - program podpory učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitelé.

2000

 • MŠMT - Zřízení nové počítačové učebny a její využití pro rozšíření přístupu studentů k Internetu".
  Vrbík, V.: MŠMT ČR 2000 - podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, řešitel.
 • MŠMT - Kombinovaná forma studijního programu Učitelství pro ZŠ ve vybraných oborech.
  Vrbík, V.: Projekt v rámci programu MŠMT ČR 2000 Podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, spoluřešitel.
 • FRVŠ - Zavedení procesu sledování kvality výuky na FPE ZČU v Plzni".
  Vrbík, V.: FRVŠ 2000/B, spoluřešitel.
 • FRVŠ - Inovace studijních programů: "Modernizace ve výuce předmětů o tvorbě multimediálního programu".
  Mašek, J.: FRVŠ 2000/F1, řešitel.

1999

 • TEMPUS - Návrh a realizace systému zabezpečování kvality na vysokých školách v České republice.
  Vrbík, V.: TEMPUS JEP+ 08222, spoluřešitel.
 • Program rozvoje občanské společnosti: Čtení globální metodou (multimediání počítačový program).
  Kocur, P.: grant č. 130234/1999, hlavní řešitel.
 • Program partner: Integrace zdravotně postižených vysokoškoláků ZČU v Plzni.
  Kocur, P.: projekt č. 70 205/1999, řešitel.
 • SOCRATES - Childern's Identity & Citizenship in Europe" (University of North London)
  Mašek, J.: SOCRATES European Thematic Network Project CICE, národní koordinátor za ČR, 1998-2001, 2003-2005.