Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana 12VD/2021.

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206.

Bakalářský studijní program

Státní závěrečná zkouška (Bc.):

  • Letní termín: 1. června 2023 (čtvrtek), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 30. srpna 2023 (středa), 8:00, KL206

Okruhy ke SZZ bakalářského studia

Navazující studijní program

Státní závěrečná zkouška (Mgr.)

  • Letní termín: 30. května 2023 (úterý), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 31. srpna 2023 (čtvrtek), 8:00, KL206

Okruhy ke SZZ Učitelství informatiky

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Informace k doktorskému studiu

Státní doktorské zkoušky vyhlásí katedra dle aktuálního stavu.

Specializace v pedagogice
  • 23. června 2023

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

  • Letní termín: 20. června 2023 (úterý), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 11. září 2023 (pondělí), 8:00, KL206

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete na stránce RSVT.