Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana 12VD/2021.

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206.

Bakalářský studijní program

Státní závěrečná zkouška (Bc.):

  • Letní termín: 6. června 2024 (čtvrtek), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 27. srpna 2024 (úterý), 8:00, KL206 (popř. KL220)

Okruhy ke SZZ bakalářského studia

Navazující studijní program

Státní závěrečná zkouška (Mgr.)

  • Letní termín: 30. května 2024 (čtvrtek), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 29. srpna 2024 (čtvrtek), 8:00, KL206 (popř. KL220)

Okruhy ke SZZ Učitelství informatiky

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Informace k doktorskému studiu

Státní doktorské zkoušky vyhlásí katedra dle aktuálního stavu.

Specializace v pedagogice
  • -

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

  • Letní termín: -
  • Podzimní termín: 28. srpna 2024 (středa), 8:00, KL206 (popř. KL220)

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete na stránce RSVT.