Publikační činnost

2017

 • KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 195-199. ISBN: 978-80-261-0710-1
 • BENEDIKTOVÁ, L. Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1803-537X
 • Publikace za aktuální rok jsou ve zpracování.

2016

 • ROHLÍKOVÁ, L. ClassTools. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 10, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O., JANSEN, D., GOES-DANIELS, M. Comparing Institutional MOOC strategies 2015 Czech Republic report. Neuveden, 2016. ISBN: 978-90-79730-21-6.
 • HOŘEJŠÍ, P., POLCAR, J., ROHLÍKOVÁ, L. Digital Factory and Virtual Reality: Teaching Virtual Reality Principles with Game Engines. In Virtual Learning. Rijeka : InTech, 2016, s. 155-174. ISBN: 978-953-51-2824-3
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Enhancing language learner autonomy: through ePortfolio use. In Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning : ECEL 2016. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 744-749. ISBN: 978-1-911218-18-0 , ISSN: 2048-8637
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Importance of information and communication technology for academic success from students? perspective. In Divai 2016 : 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Štúrovo: Wolters Kluwer, 2016. s. 397-405. ISBN: 978-80-7552-249-8 , ISSN: 2464-7489
 • GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzívní vzdělávání s využitím digitálních technologií.. 1. vyd. Praha : Microsoft, 2016, 89 s.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Internetová jazyková příručka. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 7, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Masivní otevřené online kurzy ? vymezení a doporučení. 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Multimediální učebnice hudební výchovy. In Konference Inovace v hudební výchově na 2. stupni ZŠ I. : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 32-37. ISBN: 978-80-261-0633-3
 • ROHLÍKOVÁ, L. Myšlenkové mapy. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 9, s. 23. ISSN: 2336-5145
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 86-92. ISBN: 978-80-223-4175-2
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. Bratislava, 2016.
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 38. ISBN: 978-80-8082-954-4
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Moderní lektor. Praha : Grada, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Využití výsledků učení na vysokých školách. Praha : MŠMT, 2016.
 • PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J. Propedeutika pojmu funkce. Učitel matematiky, 2016, roč. 25, č. 1, s. 32-42. ISSN: 1210-9037
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. Ostrava, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. In Information and Communication Technology in Education 2016. Ostrava: University of Ostrava, 2016. s. 73-82. ISBN: neuvedeno
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. Hradec Králové, 2016.
 • BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností v oblasti operací s verbálními symboly u žáků základní školy. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 3, s. 58-61. ISSN: 1214-9187
 • BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností žáků v oblasti operací s kvantitativními symboly. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 1, s. 51-55. ISSN: 1214-9187
 • BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na základní škole. Hradec Králové, 2016.
 • BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na ZŠ. Ostrava, 2016.
 • KUPILÍKOVÁ, M., SIMBARTL, P. Využití robotiky ve výuce na základní škole. Edukacja -Technika - Informatyka, 2016, roč. Neuveden, č. 2/16, s. 121-127. ISSN: 2080-9069
 • FADRHONC, J., KRÁL, J. Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách. In Olympiáda techniky Plzeň 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 255-260. ISBN: 978-80-261-0620-3
 • Benediktová, L., Štich, L., Simbartl, P. 6. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2015

 • FADRHONC, J. Analýza výuky tabulkových kalkulátorů na základních školách v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 9-14. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • MICHALÍK, P. Behaviour of an Educational Simulation Model Depending on the Initial Conditions of the Simulation. International Journal of Knowledge Society Research, 2015, roč. 6, č. 2, s. 94-103. ISSN: 1947-8429
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., FILIPI, Z., PLESKAČOVÁ, I. Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice. 2015.
 • BENEDIKTOVÁ, L., BAŤKO, J. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 15-19. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • BENEDIKTOVÁ, L. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. Plzeň, 2015., ISBN: 978-80-261-0559-6,
 • KROTKÝ, J., SIMBARTL, P., MICHALÍK, P. Didaktická vybavenost současných českých multimediálních učebnic. Technika a vzdelávanie, 2015, roč. 4, č. 2, s. 46-48. ISSN: 1339-9888
 • HRTOŇOVÁ, N., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Factors influencing acceptance of e-learning by teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior, 2015, roč. Neuveden, č. 51, s. 873-879. ISSN: 0747-5632
 • MAINZ, D. Heuristic Teaching Methods in the Didactics of University Education. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 215-221. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • MICHALÍK, P. How to Increase Students' Activity when Performing Simulations of Electronic Systems. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 3, s. 4-13. ISSN: 1805-3726
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Náměty činností s tabletem. In Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 118-173. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2015. 2015.
 • JAKEŠ, T. Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware. Arnica, 2015, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 19-33. ISSN: 1804-8366
 • BENEDIKTOVÁ, L. Recenzní posudek článku pro konferenci Trendy ve vzdělávání 2015 : Financování digitálních technologií pro vzdělávání na ZŠ. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • ŠEDIVÝ, J., MICHALÍK, P. Research on the impact of computer modelling to develop spatial intelligence. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 2015, roč. 4, č. 4, s. 136-140. ISSN: 2278-5299
 • ]RobotC verze 4 a možnosti jeho využití ve výuce. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 180-183. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • LOCHMANNOVÁ, A., ŠTICH, L. Syndrom vyhoření jako riziko v pedagogické profesi. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 26-30. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet ano, či ne?. Školní poradenství v praxi, 2015, roč. 2, č. 6, s. 24-25. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v mateřské škole. Řízení školy . příl. Speciál pro MŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 5-6. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablety ve školní družině. Speciál pro školní družiny : příl. časopisu Řízení školy, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 12-13. ISSN: 2336-4343
 • BAŤKO, J., BENEDIKTOVÁ, L. Testování vlivu robotické stavebnice LEGO na rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 4-8. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem na střední škole. Řízení školy : příl. Speciál pro střední školy, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 11-12. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem v základní umělecké škole.. Řízení školy : příl. Speciál pro ZUŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 3-4. ISSN: 1214-8679
 • KRÁL, J. Tvorba ekurzů se zaměřením na elektrotechnické stavebnice. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 20-25. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. íme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 188 s. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • FILIPI, Z., SIMBARTL, P. Vliv studijního oboru na dovednost úpravy textů na počítači. Media4u Magazíne, 2015, roč. 12, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1214-9187
 • BENEDIKTOVÁ, L. Využití aplikace Quizlet ve výuce na základní škole. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 186-189. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • HONZÍK, L., HORA, J., KAŠPAROVÁ, M. Využití eliminace kvantifikátorů v řešení jednoduchých optimalizačních úloh. Učitel matematiky, 2015, roč. 23, č. 2, s. 91-104. ISSN: 1210-9037
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., JÁCHIMOVÁ, P., KRAUSOVÁ, M., KRČEK, J., NOVOTNÁ, M., PATÁK, J., PLESKAČOVÁ, I., STOČES, J., ŠKUDRNOVÁ, J., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, L., TOMANOVÁ, B., ZVÁROVÁ, J., HRACHOVÁ, H., GUREŇOVÁ, P. Webový portál PamátkoPini>. 2015.
 • MUŠKOVÁ, E., KRČEK, J., ŠPAČKOVÁ, L., ŠKUDRNOVÁ, J., PLESKAČOVÁ, I., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., JAKEŠ, T., NOVOTNÁ, M., STOČES, J., JÁCHIMOVÁ, P., PATÁK, J., KRAUSOVÁ, M., HRACHOVÁ, H. Za humny je hrad ? Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje. 2015.
 • Horová, J., Nováková, J., Štich, L., Simbartl, P. 1. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence : Současnost, budoucnost a realita v ošetřovatelském výzkumu. Plzeň, 08.10.2015 - 08.10.2015.
 • Štich, L., Simbartl, P. 5. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2014

 • BUREŠ, M., PŘIBÁŇ, T., ROHLÍKOVÁ, L. Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education. In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 263-273. ISBN: 978-80-7478-497-2
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended Learning in Education of Faculty Members. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1947-8429
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 35-42. ISSN: 1947-8429
 • HONZÍK, L. Grafické kalkulátory. In XXXII International Colloquium on the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-7231-958-9
 • ]Hodnocení ve výuce informatiky na základní škole. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • ŠEDIVÝ, J., ROHLÍKOVÁ, L. Hudební výchova : příručka učitele pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014, 128 s. ISBN: 978-80-7238-902-5
 • COUFALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠVEC, M., VAŇKOVÁ, J. Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87601-25-9
 • VANČÁT, J., LOVASOVÁ, V., KUBÍKOVÁ, K., SLAVÍKOVÁ, M., LIŠKOVÁ, Š., BEZDĚK, J., BRČÁKOVÁ, V., NOVOTNÝ, J., SUDA, Z., NOVÁKOVÁ, S., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOHOUT, V., HRABĚTOVÁ, R., RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KIELBUSOVÁ, Z., KALISTOVÁ, P., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J., SLÁNSKÁ, D. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: Přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 266 s. ISBN: 978-80-261-0428-5
 • ]Možnosti rozvoje žáků základní školy pomocí stavebnic LEGO. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-18. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • KROTKÝ, J. Multimediální učebnice v kontextu vývoje a forem. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-958-9
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools. American International Journal of Contemporary Research, 2014, roč. 4, č. 6, s. 48-54. ISSN: 2162-139X
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2014. 2014.
 • ŠTICH, L., OUDOVÁ, A. Periférní zařízení Sphero a Dice jako nástroje pro hru i didaktiké pomůcky ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 29-33. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • MICHALÍK, P. Počítačová simulace elektronických obvodů ve výuce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 144 s. ISBN: 978-80-261-0331-8
 • COUFALOVÁ, J., HRKALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., RÝDL, K., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠKODA, J., ŠVEC, M., ŠVEC, J., VAŇKOVÁ, J., VRÁTNÍKOVÁ, Z. Požadavky na učitelské studijní programy a obory. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 93 s. ISBN: 978-80-87601-26-6
 • HONZÍK, L. Přínos George E. Collinse v problematice eliminace kvantifikátorů. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV : sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 24-31. ISBN: 978-80-210-7598-6
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students.. In CER Comparative European Research. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 168-171. ISBN: 978-0-9928772-0-0
 • MICHALÍK, P., BENAJTR, P. Simulace elektronických obvodů programem Multisim a možnosti využití jeho speciálních funkcí vhodných pro výuku. Matematika - fyzika - informatika, 2014, roč. 23, č. 1, s. 69-79. ISSN: 1210-1761
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Tvořivost v učitelském povolání. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 1, s. 13-14. ISSN: 1338-9742
 • ČONKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ROHLÍKOVÁ, L. Učíme se navzájem aneb ICT ve výuce cizích jazyků kreativně. Cizí jazyky, 2014, roč. 57, č. 3, s. 36-41. ISSN: 1210-0811
 • SIMBARTL, P. Využití virtualizace ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 23-28. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • KROTKÝ, J. 3D tisk v přípravě budoucích učitelů. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. Neuveden, č. 2014, s. 210-213. ISSN: 1805-8949
 • Štich, L., Simbartl, P. 4. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2013

 • TICHÝ, J., VRBÍK, V. Adaptace matematiky pro nevidomé pomocí editoru Lambda. Matematika - fyzika - informatika, 2013, roč. 22, č. 4, s. 302-308. ISSN: 1210-1761
 • SIMBARTL, P. Aktivizace studentů ve výuce - Extreme Collaboration. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 27-31. ISBN: 978-80-261-0281-6
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků. In Pedagogica actualis IV : Excelencia ? nový fenomén vo vysokoškolskom vzdelávaní?. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. s. 132-139. ISBN: 978-80-8105-448-8
 • MAINZ, D. Didaktická hra ve vzdělávací oblasti - Člověk a svět práce. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 4-17. ISBN: 978-80-261-0281-6
 • KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Evaluation and analysis of the multimedia course books and their didactic parts. Journal of Education and Future, 2013, roč. 2, č. 4, s. 65-75. ISSN: 2146-8249
 • MAINZ, D., LOVASOVÁ, V. Influence of Project-Based Learning in Subject Information and Communication technology on Subjective Perception of academic achievement of High School Students. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 2. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 332-338. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • MAINZ, D., LOVASOVÁ, V. Influence of Project-Based Learning in Subject Information and Communication technology on Subjective Perception of academic achievement of High School Students. eLearning and Software for Education, 2013, roč. Neuveden, č. 2, s. 332-338. ISSN: 2066-026X
 • MACH, P., KROTKÝ, J., HÁNA, L. Kuličkový tobogán a součásti kuličkového tobogánu. Prague, 2013.
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ZOUNEK, J. Modern technology and university students. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies, 2013. s. 181-187. ISBN: 978-80-86302-45-4
 • KROTKÝ, J. Nové vizuální komponenty v tvorbě a prezentaci výukových materiálů. In Trendy ve vzdělávání 2013. Informační technologie a technické vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Agentura Gevak, 2013. s. 240-245. ISBN: 978-80-86768-52-6
 • KROTKÝ, J. Nové vizuální komponenty v tvorbě a prezentaci výukových materiálů. Trendy ve vzdělávání, 2013, roč. Neuveden, č. 2013, s. 240-245. ISSN: 1805-8949
 • HONZÍK, L. O jedné metodě řešení některých tříd matematických úloh pomocí programu QEPCAD. In Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. s. 10-13. ISBN: 978-80-87652-93-0
 • HONZÍK, L. O programu Maxima. In Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013. s. 42-47. ISBN: 978-80-554-0704-3
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2013. 2013.
 • Krotký, J., Mach, P., Honzíková, J. Olympiáda techniky Plzeň 2013. Plzeň, kongresové centrum Courtyard ? Marriott, 21.05.2013 - 22.05.2013.
 • HONZÍK, L. On a method solving some mathematical problems using quantifier elimination. In New Challenges in Education. Ružomberok : Verbum, 2013, s. 70-86. ISBN: 978-80-561-0065-3
 • ŠTICH, L., HEIDENREICH, F. Optimalizace pro internetové vyhledávání školní webové stránky. In ISVK 2013 FPE : sborník 3. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 32-40. ISBN: 978-80-261-0281-6
 • FILIPI, Z., CARBOVÁ, A., VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka. 2013.
 • TOMAN, J., MICHALÍK, P. Possibilities of Implementing Practical Teaching in Distance Education. International Journal of Modern Education Forum, 2013, roč. 2, č. 4, s. 77-83. ISSN: 2324-6944
 • KROTKÝ, J. Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 2, s. 72-77. ISSN: 1803-537X
 • KROTKÝ, J. Problematika 3D médií z hlediska vizuálního komfortu. In Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách. Ústí nad labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2013. s. 79-84. ISBN: 978-80-7414-577-3
 • KOSÍKOVÁ, V., HOLEČEK, V., KROTKÝ, J. Projekt Způsoby komunikace ve výuce a jejich psychodidaktické aspekty a jeho dílčí výsledky zaměřené na spolupráci studentů technické výchovy a psychologie. In Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. Praha: České vysoké učení technické, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-01-05287-7
 • HONZÍK, L. Řešení matematických úloh eliminací kvantifikátorů v programu Wolfram Mathematica. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-923-7
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference Olympiáda Techniky Plzeň 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 161 s. ISBN: 978-80-261-0249-6
 • KROTKÝ, J. Specifika organizace práce editorů výukových materiálů: interaktivní a multimediální učebnice. In Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání : 13. setkání členů partnerské sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. s. 21-24. ISBN: 978-80-87652-93-0
 • KROTKÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Technická tvořivost jako jeden z cílů technické výchovy. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 21-23. ISSN: 1338-9742
 • KROTKÝ, J. Technické aspekty natáčení a zpracování záznamů videostudie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-923-7
 • KROTKÝ, J. Technické aspekty natáčení a zpracování záznamů videostudie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2013. s. 109-119. ISBN: 978-80-7231-924-4
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Testování tvořivých schopností pomocí Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení - TSD-Z. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19-21. ISSN: 1338-9742
 • PŘIBÁŇ, T. The measurement of computer attitudes in blended learning course and attendance course. Case study: Czech republic. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 1. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 254-257. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • PŘIBÁŇ, T. The measurement of computer attitudes in blended learning course and attendance course. Case study: Czech republic. eLearning and Software for Education, 2013, roč. Neuveden, č. 1, s. 254-257. ISSN: 2066-026X
 • KROTKÝ, J., MACH, P. Tvorba a hodnocení videostudie. Technika a vzdelávanie, 2013, roč. 2, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1338-9742
 • ŠTICH, L., SIMBARTL, P. Utilization of Activating Teaching Tools in Education. eLearning and Software for Education, 2013, roč. Neuveden, č. 2, s. 173-176. ISSN: 2066-026X
 • ŠTICH, L., SIMBARTL, P. Utilization of Activating Teaching Tools in Education. In eLearning and Software for Education : QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 2. Bucharest: 'Carol I' National Defence University Publishing House, 2013. s. 173-176. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2066-026X
 • MACH, P., KROTKÝ, J. Videoteaching - a way to improve student experience. Edukacja - technika - informatyka, 2013, roč. 4, č. 2, s. 250-256. ISSN: 2080-9069
 • MICHALÍK, P., BENAJTR, P. Využití funkcí subobvod a hierarchický funkční blok ve výuce s využitím simulace elektronických obvodů programem Multisim. In Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání : sborník příspěvků ze 14. setkání partnerství TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2013. s. 30-32. ISBN: 978-80-7481-005-3
 • Štich, L., Simbartl, P., Přibáň, T. 3. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 22.10.2013 - 22.10.2013.

2012 - 1998