banner

Publikace a výzkum

Výzkum na katedře se zaměřuje na 2 hlavní oblasti - rozvoj digitální gramotnosti a rozvoj informatického myšlení. Konkrétně se jedná o oblast zpracování dat, vzdělávací robotiku a ICT ve vzdělávání.

Digitální gramotnost a ICT ve vzdělávání

Vzdělávací robotika a rozvoj informatického myšlení

Zpracování dat

Aktuální informace o publikační činnosti katedry a jejich členů najdete v informačním systému OBD.