Publikační činnost

2018

 • Publikace za aktuální rok jsou ve zpracování.

2017

 • KRÁL, J. AKV 2017: didaktické pomůcky ve výuce elektrotechniky. Praha, 2017.
 • FADRHONC, J. AKV 2017: 3D modelování a 3D tisk. Praha, 2017.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Digitální tablet a dyslexie. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 1, s. 10-12. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J., KOHOUT, J., FRIŠ, M. Digitální tablet a žák s těžkým kombinovaným postižením. Hradec Králové, 2017.
 • KRÁL, J. DVT 2017: didaktické pomůcky ve výuce elektrotechniky. Plzeň, 2017.
 • FADRHONC, J. E-kurz 3D modelování pro základní školy. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 200-203. ISBN: 978-80-261-0710-1
 • FADRHONC, J. E-kurz 3D modelování pro základní školy. Plzeň, 2017.
 • HONZÍK, L. Kroneckerův algoritmus. Matematika-fyzika-informatika, 2017, roč. 26, č. 5, s. 386-393. ISSN: 1805-7705
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Learner Autonomy enhancement through ePortfolio Use. University of Oulu, Finland, 2017.
 • KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. Plzeň, 2017.
 • KRÁL, J. Mobilní aplikace pro výuku elektrotechniky. In Olympiáda techniky Plzeň 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 195-199. ISBN: 978-80-261-0710-1
 • ROHLÍKOVÁ, L. MOOC. Andragogika v praxi, 2017, roč. Neuveden, č. 11, s. 29. ISSN: 2336-5145
 • BENEDIKTOVÁ, L. Multimedia potential of interactive textbooks of natural history. In INTED2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4239-4246. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
 • FRANK, J. Počítačová dekompozice polynomu na součet čtverců v historických souvislostech. South Bohemia Mathematical Letters, 2017, roč. 25, č. 1, s. 17-27. ISSN: 2336-2081
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Podpora autonomního učení prostřednictvím ePortfolia. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017.
 • BAŤKO, J. Robotics in primary school curriculum. In INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4785-4794. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Rozvoj řízené autonomie a sebehodnocení studentů VŠ prostřednictvím digitálního portfolia. Katedra Informatiky PřF UHK, 2017.
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Self-directed Evidence Based Learning, Assessment and ePortfolio. Kassel, Německo, 2017.
 • BENEDIKTOVÁ, L., KRÁL, J. Still live legacy of B. F. Skinner: Programmed learning elements in the current applications for children. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 40-56. ISBN: 978-80-86302-82-9
 • ROHLÍKOVÁ, L. Studuj on-line - teď hned!. Andragogika v praxi, 2017, roč. Neuveden, č. 12, s. 21-22. ISSN: 2336-5145
 • FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 2, s. 7-9. ISSN: 2336-3436
 • AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TOMISOVÁ, K., TREIN, H. Technika : metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-274-6
 • FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. The tablet in the education of pupils with severe disabilities and multiple handicaps. In INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4775-4784. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
 • KROTKÝ, J., KARPÍŠKOVÁ, P., KRÁL, J. The use of non-system components of construction sets. Edukacja - Technika - Informatyka, 2017, roč. 21, č. 3, s. 74-81. ISSN: 2080-9069
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Through assessment and ePortfolio towards self-directed learning. In Proceedings of the 16th European Conference on eLearning ECEL 2017. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 439-445. ISBN: 978-1-911218-59-3 , ISSN: 2048-8637
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Towards autonomous learning With ePortfolio evidence. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 376-382. ISBN: 978-80-86302-82-9
 • AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TREIN, H. Učení pro život a práci : metodická příručka pro 2. stupeň ZŠ : vzdělávací oblast Člověk a svět práce. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-285-2
 • FADRHONC, J. Výuka 3D modelování na ZŠ a metodika výzkumu jejího vlivu na prostorovou představivost. Hradec Králové, 2017.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Education, 2017, roč. 9, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1803-537X
 • AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TREIN, H. Welt der Arbeit : Methodikhandbuch für die Sekundarstufe I. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-293-7
 • FADRHONC, J. 3D tisk a 3D modelování. Plzeň, 2017.
 • Kupilíková, M., Štich, L., Simbartl, P. 7. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 08.06.2017 - 09.06.2017.

2016

 • POSPÍŠILOVÁ, L. Autonomous on the road s digitálním portfoliem. Univerzita Palackého, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. ClassTools. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 10, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O., JANSEN, D., GOES-DANIELS, M. Comparing Institutional MOOC strategies 2015 Czech Republic report. Neuveden, 2016. ISBN: 978-90-79730-21-6.
 • HOŘEJŠÍ, P., POLCAR, J., ROHLÍKOVÁ, L. Digital Factory and Virtual Reality: Teaching Virtual Reality Principles with Game Engines. In Virtual Learning. Rijeka : InTech, 2016, s. 155-174. ISBN: 978-953-51-2824-3
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Enhancing language learner autonomy: through ePortfolio use. In Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning : ECEL 2016. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 744-749. ISBN: 978-1-911218-18-0 , ISSN: 2048-8637
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Importance of information and communication technology for academic success from students’ perspective. In Divai 2016 : 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 397-405. ISBN: 978-80-7552-249-8 , ISSN: 2464-7470
 • GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzívní vzdělávání s využitím digitálních technologií.. 1. vyd. Praha : Microsoft, 2016, 89 s.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Internetová jazyková příručka. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 7, s. 21. ISSN: 2336-5145
 • BAŤKO, J. Lego robotic building kit as a means of influencing the structure of cognitive abilities among primary school pupils. In INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 6477-6483. ISBN: 978-84-608-5617-7 , ISSN: 2340-1079
 • ROHLÍKOVÁ, L., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. Masivní otevřené online kurzy – vymezení a doporučení. 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L., ROHLÍK, O. Masivní otevřené online kurzy z pohledu evropských institucí. Aula, 2016, roč. 24, č. 2, s. 50-78. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Multimediální učebnice hudební výchovy. In Konference Inovace v hudební výchově na 2. stupni ZŠ I. : sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 32-37. ISBN: 978-80-261-0633-3
 • ROHLÍKOVÁ, L. Myšlenkové mapy. Andragogika v praxi, 2016, roč. Neuveden, č. 9, s. 23. ISSN: 2336-5145
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 86-92. ISBN: 978-80-223-4175-2
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 38. ISBN: 978-80-8082-954-4
 • CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. Bratislava, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Moderní lektor. Praha : Grada, 2016.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Odborná recenze publikace Využití výsledků učení na vysokých školách. Praha : MŠMT, 2016.
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2016. 2016.
 • PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J. Propedeutika pojmu funkce. Učitel matematiky, 2016, roč. 25, č. 1, s. 32-42. ISSN: 1210-9037
 • KRÁL, J. Stavebnice pro výuku elektrotechniky a výpočetní techniky na středních školách. České Budějovice, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. In Information and Communication Technology in Education 2016. Ostrava: University of Ostrava, 2016. s. 73-82. ISBN: neuvedeno
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. Ostrava, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu. Hradec Králové, 2016.
 • POSPÍŠILOVÁ, L. Student Autonomy Enhancement through ePortfolio Evidence. Rüsselsheim am Main, Německo, 2016.
 • BENEDIKTOVÁ, L. Use of tablets in biology lessons at primary schools and their impact on students' performance. In INTED2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2016. s. 6336-6341. ISBN: 978-84-608-5617-7 , ISSN: 2340-1079
 • MAINZ, D. Vliv projektového vyučování v předmětu Informační a komunikační technologie na žáky středních škol. Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2016, 100 s.
 • BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností v oblasti operací s verbálními symboly u žáků základní školy. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 3, s. 58-61. ISSN: 1214-9187
 • BAŤKO, J., LOVASOVÁ, V. Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj kognitivních schopností žáků v oblasti operací s kvantitativními symboly. Media4u Magazíne, 2016, roč. 13, č. 1, s. 51-55. ISSN: 1214-9187
 • BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na základní škole. Hradec Králové, 2016.
 • BAŤKO, J. Využití robotické stavebnice ve výuce na ZŠ. Ostrava, 2016.
 • KUPILÍKOVÁ, M., SIMBARTL, P. Využití robotiky ve výuce na základní škole. Edukacja -Technika - Informatyka, 2016, roč. Neuveden, č. 2/16, s. 121-127. ISSN: 2080-9069
 • FADRHONC, J., KRÁL, J. Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách. In Olympiáda techniky Plzeň 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 255-260. ISBN: 978-80-261-0620-3
 • KRÁL, J., FADRHONC, J. Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách. Plzeň, 2016.
 • Benediktová, L., Štich, L., Simbartl, P. 6. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň, 02.06.2016 - 03.06.2016.

2015

 • FADRHONC, J. Analýza výuky tabulkových kalkulátorů na základních školách v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 9-14. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • MICHALÍK, P. Behaviour of an Educational Simulation Model Depending on the Initial Conditions of the Simulation. International Journal of Knowledge Society Research, 2015, roč. 6, č. 2, s. 94-103. ISSN: 1947-8429
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., FILIPI, Z., PLESKAČOVÁ, I. Dějiny Plzně a Plzeňského kraje - interaktivní učebnice. 2015.
 • BENEDIKTOVÁ, L., BAŤKO, J. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 15-19. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • BENEDIKTOVÁ, L. Design pedagogického výzkumu na téma využití tabletů ipad ve výuce přírodopisu na základní škole. Plzeň, 2015., ISBN: 978-80-261-0559-6,
 • KROTKÝ, J., SIMBARTL, P., MICHALÍK, P. Didaktická vybavenost současných českých multimediálních učebnic. Technika a vzdelávanie, 2015, roč. 4, č. 2, s. 46-48. ISSN: 1339-9888
 • HRTOŇOVÁ, N., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. Factors influencing acceptance of e-learning by teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior, 2015, roč. Neuveden, č. 51, s. 873-879. ISSN: 0747-5632
 • MAINZ, D. Heuristic Teaching Methods in the Didactics of University Education. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 215-221. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • MICHALÍK, P. How to Increase Students' Activity when Performing Simulations of Electronic Systems. International Journal of Information and Communication Technologies in Education, 2015, roč. 4, č. 3, s. 4-13. ISSN: 1805-3726
 • ROHLÍKOVÁ, L., KOHOUT, J., ROHLÍK, O., VRBÍK, V. Informační a komunikační technologie a vysokoškolský student v éře mobilních technologií. AULA časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-28. ISSN: 1210-6658
 • ROHLÍKOVÁ, L. Náměty činností s tabletem. In Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 118-173. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2015. 2015.
 • JAKEŠ, T. Ověření přínosu simulace mikropočítačové stavebnice pro výuku hardware. Arnica, 2015, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 19-33. ISSN: 1804-8366
 • BENEDIKTOVÁ, L. Recenzní posudek článku pro konferenci Trendy ve vzdělávání 2015 : Financování digitálních technologií pro vzdělávání na ZŠ. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
 • ŠEDIVÝ, J., MICHALÍK, P. Research on the impact of computer modelling to develop spatial intelligence. International Journal of Latest Research in Science and Technology, 2015, roč. 4, č. 4, s. 136-140. ISSN: 2278-5299
 • BAŤKO, J. RobotC verze 4 a možnosti jeho využití ve výuce. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 180-183. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • LOCHMANNOVÁ, A., ŠTICH, L. Syndrom vyhoření jako riziko v pedagogické profesi. In Sborník 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 26-30. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet ano, či ne?. Školní poradenství v praxi, 2015, roč. 2, č. 6, s. 24-25. ISSN: 2336-3436
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v mateřské škole. Řízení školy . příl. Speciál pro MŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 5-6. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablet v rukou seniorů. In Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost : sborník z 3. ročníku konference. Mladá Boleslav: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2015. s. 18-20.
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tablety ve školní družině. Speciál pro školní družiny : příl. časopisu Řízení školy, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 12-13. ISSN: 2336-4343
 • BAŤKO, J., BENEDIKTOVÁ, L. Testování vlivu robotické stavebnice LEGO na rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 4-8. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem na střední škole. Řízení školy : příl. Speciál pro střední školy, 2015, roč. Neuveden, č. 5, s. 11-12. ISSN: 1214-8679
 • ROHLÍKOVÁ, L. Tipy pro práci s tabletem v základní umělecké škole.. Řízení školy : příl. Speciál pro ZUŠ, 2015, roč. Neuveden, č. 4, s. 3-4. ISSN: 1214-8679
 • KRÁL, J. Tvorba ekurzů se zaměřením na elektrotechnické stavebnice. In Sborník příspěvků 5. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 20-25. ISBN: 978-80-261-0559-6
 • NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L., ZOUNEK, J. íme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 188 s. ISBN: 978-80-7478-768-3
 • FILIPI, Z., SIMBARTL, P. Vliv studijního oboru na dovednost úpravy textů na počítači. Media4u Magazíne, 2015, roč. 12, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1214-9187
 • BENEDIKTOVÁ, L. Využití aplikace Quizlet ve výuce na základní škole. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 186-189. ISBN: 978-80-261-0518-3
 • HONZÍK, L., HORA, J., KAŠPAROVÁ, M. Využití eliminace kvantifikátorů v řešení jednoduchých optimalizačních úloh. Učitel matematiky, 2015, roč. 23, č. 2, s. 91-104. ISSN: 1210-9037
 • MUŠKOVÁ, E., JAKEŠ, T., JÁCHIMOVÁ, P., KRAUSOVÁ, M., KRČEK, J., NOVOTNÁ, M., PATÁK, J., PLESKAČOVÁ, I., STOČES, J., ŠKUDRNOVÁ, J., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, L., TOMANOVÁ, B., ZVÁROVÁ, J., HRACHOVÁ, H., GUREŇOVÁ, P. Webový portál PamátkoPini>. 2015.
 • MUŠKOVÁ, E., KRČEK, J., ŠPAČKOVÁ, L., ŠKUDRNOVÁ, J., PLESKAČOVÁ, I., SYNOVCOVÁ BOROVIČKOVÁ, J., JAKEŠ, T., NOVOTNÁ, M., STOČES, J., JÁCHIMOVÁ, P., PATÁK, J., KRAUSOVÁ, M., HRACHOVÁ, H. Za humny je hrad – Interaktivní mapa nemovitých památek Plzeňského kraje. 2015.
 • Horová, J., Nováková, J., Štich, L., Simbartl, P. 1. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence : Současnost, budoucnost a realita v ošetřovatelském výzkumu. Plzeň, 08.10.2015 - 08.10.2015.
 • Štich, L., Simbartl, P. 5. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2014

 • BUREŠ, M., PŘIBÁŇ, T., ROHLÍKOVÁ, L. Attitudes of students at higher education institutions towards ICT in education. In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 263-273. ISBN: 978-80-7478-497-2
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Blended Learning in Education of Faculty Members. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1947-8429
 • ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J., ROHLÍK, O. Case Study: Efficiency of Blended Learning in SMART Board Training for Teachers. International Journal of Knowledge Society Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 35-42. ISSN: 1947-8429
 • HONZÍK, L. Grafické kalkulátory. In XXXII International Colloquium on the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-7231-958-9
 • BENEDIKTOVÁ, L. Hodnocení ve výuce informatiky na základní škole. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • ŠEDIVÝ, J., ROHLÍKOVÁ, L. Hudební výchova : příručka učitele pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014, 128 s. ISBN: 978-80-7238-902-5
 • COUFALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠVEC, M., VAŇKOVÁ, J. Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87601-25-9
 • VANČÁT, J., LOVASOVÁ, V., KUBÍKOVÁ, K., SLAVÍKOVÁ, M., LIŠKOVÁ, Š., BEZDĚK, J., BRČÁKOVÁ, V., NOVOTNÝ, J., SUDA, Z., NOVÁKOVÁ, S., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOHOUT, V., HRABĚTOVÁ, R., RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KIELBUSOVÁ, Z., KALISTOVÁ, P., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J., SLÁNSKÁ, D. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: Přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 266 s. ISBN: 978-80-261-0428-5
 • BAŤKO, J. Možnosti rozvoje žáků základní školy pomocí stavebnic LEGO. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-18. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • KROTKÝ, J. Multimediální učebnice v kontextu vývoje a forem. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-958-9
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools. American International Journal of Contemporary Research, 2014, roč. 4, č. 6, s. 48-54. ISSN: 2162-139X
 • MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2014. 2014.
 • ŠTICH, L., OUDOVÁ, A. Periférní zařízení Sphero a Dice jako nástroje pro hru i didaktiké pomůcky ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 29-33. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • MICHALÍK, P. Počítačová simulace elektronických obvodů ve výuce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 144 s. ISBN: 978-80-261-0331-8
 • COUFALOVÁ, J., HRKALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., RÝDL, K., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠKODA, J., ŠVEC, M., ŠVEC, J., VAŇKOVÁ, J., VRÁTNÍKOVÁ, Z. Požadavky na učitelské studijní programy a obory. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 93 s. ISBN: 978-80-87601-26-6
 • HONZÍK, L. Přínos George E. Collinse v problematice eliminace kvantifikátorů. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV : sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 24-31. ISBN: 978-80-210-7598-6
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Results of tests of non-verbal Creativity among Technical Education Students.. In CER Comparative European Research. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 168-171. ISBN: 978-0-9928772-0-0
 • SIMBARTL, P., MICHALÍK, P. Schopnosti studentů při zpracování kvalifikační práce na počítači. In MMK 2014 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ročník V.. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 2555-2560. ISBN: 978-80-87952-07-8
 • MICHALÍK, P., BENAJTR, P. Simulace elektronických obvodů programem Multisim a možnosti využití jeho speciálních funkcí vhodných pro výuku. Matematika - fyzika - informatika, 2014, roč. 23, č. 1, s. 69-79. ISSN: 1210-1761
 • ROHLÍKOVÁ, L. Standardy využívání netbooků a tabletů při lektorování. 1. vyd. Praha : 1. VOX, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87480-32-8
 • HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Tvořivost v učitelském povolání. Technika a vzdelávanie, 2014, roč. 3, č. 1, s. 13-14. ISSN: 1338-9742
 • ČONKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ROHLÍKOVÁ, L. Učíme se navzájem aneb ICT ve výuce cizích jazyků kreativně. Cizí jazyky, 2014, roč. 57, č. 3, s. 36-41. ISSN: 1210-0811
 • SIMBARTL, P. Využití virtualizace ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 23-28. ISBN: 978-80-261-0427-8
 • KROTKÝ, J. 3D tisk v přípravě budoucích učitelů. Trendy ve vzdělávání, 2014, roč. Neuveden, č. 2014, s. 210-213. ISSN: 1805-8949
 • Štich, L., Simbartl, P. 4. interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE. Plzeň,

2013 - 1998