Výběr témat kvalifikačních prací

Je třeba dodržet postup zadávání podle vyhlášky děkana č. 7VD/2021. Po domluvě s případným vedoucím práce jsou možná i další témata.

Vypsaná témata bakalářských prací

Témata pro akademický rok 2023/2024 budou vypsána do 10. 3. 2024.

Vypsaná témata diplomových prací

Studentská odborná vědecká činnost

Katedrální kolo soutěže SVOČ proběhne v první polovině dubna 2023 v rámci prezentací BAP2 a DIS2. Více informací o soutěži zde.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů, tiskopis „Údaje o kvalifikační práci“ a přihlášky k obhajobám se odevzdávejte na sekretariátu katedry.

  • Letní termín – 29. dubna 2023
  • Podzimní termín – 30. června 2023

Co dělat, když termín nestihnete, popisuje vyhláška děkana č. 7VD/2021.

Bakalářský studijní program

Obhajoby bakalářských prací

  • Letní termín termín: 14. června 2023 (středa), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 7. září 2023 (čtvrtek), 8:00, KL206

Navazující studijní program

Obhajoby diplomových prací

  • Letní termín termín: 14. června 2023 (středa), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 5. září 2023 (úterý), 8:00, KL206

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Informace k doktorskému studiu

  • 19. 6. 2023
  • 23. 6. 2023

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

  • Podzimní termín: 11. září 2023 (pondělí), 8:00, KL206

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete v sekci RSVT.