Výběr témat kvalifikačních prací

Je třeba dodržet postup zadávání podle vyhlášky děkana č. 7VD/2021. Po domluvě s případným vedoucím práce jsou možná i další témata.

Vypsaná témata bakalářských prací

Témata pro akademický rok 2023/2024 budou vypsána do 10. 3. 2023.

Vypsaná témata diplomových prací

Podklady pro zadání DP odevzdávejte na sekretariát katedry do 28. 2. 2023.

Studentská odborná vědecká činnost

Katedrální kolo soutěže SVOČ proběhne v první polovině dubna 2023 v rámci prezentací BAP2 a DIS2. Více informací o soutěži zde.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů, tiskopis „Údaje o kvalifikační práci“ a přihlášky k obhajobám se odevzdávejte na sekretariátu katedry.

  • Letní termín – 29. dubna 2023
  • Podzimní termín – 30. června 2023

Co dělat, když termín nestihnete, popisuje vyhláška děkana č. 7VD/2021.

Bakalářský studijní program

Obhajoby bakalářských prací

  • Letní termín termín: 14. června 2023 (středa), 8:00, KL206

Navazující studijní program

Obhajoby diplomových prací

  • Letní termín termín: 14. června 2023 (středa), 8:00, KL206

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Informace k doktorskému studiu

  • 19. 6. 2023
  • 23. 6. 2023

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

  • Zimní termín: 13. ledna 2023

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete v sekci RSVT.