Výběr témat kvalifikačních prací

Je třeba dodržet postup zadávání podle vyhlášky děkana č. 7VD/2021. Po domluvě s případným vedoucím práce jsou možná i další témata.

Vypsaná témata bakalářských prací

Vypsaná témata diplomových prací

Studentská odborná vědecká činnost

Katedrální kolo soutěže SVOČ proběhne v první polovině dubna 2024 v rámci prezentací BAP2, DIS2 a DS2. Více informací o soutěži zde.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů, tiskopis „Údaje o kvalifikační práci“ a přihlášky k obhajobám se odevzdávejte na sekretariátu katedry.

  • Letní termín – 26. dubna 2024
  • Podzimní termín – 1. července 2024

Co dělat, když termín nestihnete, popisuje vyhláška děkana č. 7VD/2021.

Bakalářský studijní program

Obhajoby bakalářských prací

  • Letní termín: 10. června 2024 (pondělí), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 2. září 2024 (pondělí), 8:00, KL206

Navazující studijní program

Obhajoby diplomových prací

  • Letní termín: 10. června 2024 (pondělí), 8:00, KL206
  • Podzimní termín: 4. září 2024 (středa), 8:00, KL206

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Informace k doktorskému studiu

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:

  • Podzimní termín: 11. září 2023 (pondělí), 8:00, KL206

Informace o rozšiřujícím studiu naleznete v sekci RSVT.