Projekt ESF INDICT

Cíl projektu

V současnosti je ve spolupráci 4 VŠ (Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni a Ostravská univerzita v Ostravě) realizován doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Tento program je systémovou přípravou odborníků v oboru informatiky k samostatné tvůrčí práci ve vědě a výzkumu (VaV) v oboru teorie vzdělávání v informatice. Projekt je určen pro studenty v kombinované formě. Cílem projektu je i dosáhnout úrovně vybraných kvalitních doktorských studií v zahraničí a zpřístupnit současným studentům realizaci vědy a výzkumu v rámci jejich studia, zvýšit jejich konkurenceschopnost na poli VaV v ČR a zahraničí a čerpat poznatky dobré praxe ze zahraničních vědeckých institucí a VŠ. Výstupem projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti studentů v mezinárodním srovnání. Cílů dosáhneme uskutečněním stáží studentů, realizací tematických přednášek a seminářů zahraničních odborníků. Předpokládá se vznik distančních e-learningových studijních opor, nového předmětu Didaktika informatiky a Statistické vyhodnocení pedagogického výzkumu a uskutečněním odborné konference.

Příjemcem projektu je Univerzita Hradec Králové, partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni a Ostravská univerzita v Ostravě.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2011 až 31. 12. 2013

Kontakt

  • doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni (vrbik@kvd.zcu.cz)

Charakteristika

Realizováno v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání"
CZ.1.07/2.2.00/18.0005

Logo OPVK