English version...
tento odkaz bude otevřen v novém okně…

Logo OPVK

Projekt Nové technologie

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení profesních kompetencí učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji se zaměřením na rozvoj ICT dovedností učitelů a podporu využívání ICT ve výuce. Předkládaný projekt poskytne školám vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na:

  • ovládání počítačů,
  • interaktivních tabulí a mobilních zařízení,
  • práci s textovými editory a tabulkovými kalkulátory,
  • instalaci a administraci počítačů,
  • metodologii e-learningu,
  • využití ICT ve výuce různých předmětů,
  • apod.

V projektu bude realizováno 18 vzdělávacích programů, jejichž obsah bude vycházet z nejaktuálnějších trendů a individuálních potřeb participujících škol. O klíčové aktivity projektu potvrdilo v době přípravy projektu zájem 5 mimoplzeňských škol, podpořeno bude min. 150 učitelů Plzeňského kraje.

Projekt bude realizován odbornými lektory Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kteří se dlouhodobě zabývají školením učitelů základních a středních škol.

Kontakt

  • doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni (vrbik@kvd.zcu.cz)

Aktuální informace

Charakteristika

Realizováno z programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol
CZ.1.07/1.3.47/02.0008

Logo OPVK