Projekt CICE

Projekt s nzvem "Dtsk identita a obanstv v Evrop" (CICE - Childrens Identity and Citizenship in Europe), je od roku 1998 zen v rmci programu SOCRATES London Metropolitan University. Sleduje rozvoj spoluprce evropskch vysokch kol a univerzit ve vzkumu vvoje identity mldee v evropskm kontextu.

Zkladnm clem je vytvoen trval celoevropsk st vysokokolskch pracovi, kter se zabvaj vukou a vzkumem dtskho chpn pojm s obansko-vchovnou, spoleenskovdn, sociln a ekonomickou tematikou vetn vlivu modernch mdi a Internetu. Soust projektu je tak analza a koncipovn novch vysokokolskch kurz a tvorba studijnho programu s tmto zamenm na magistersk rovni v celoevropskm mtku.

Z katedry vpoetn a didaktick techniky FPE se na een kol od samho potku projektu podl Mgr. Jan Maek, Ph.D., Ing. Jaroslava mdov a Ing. Vclav Vrbk, CSc. J. Maek vykonv funkci nrodnho koordintora projektu v esk republice a pravideln se astn kadoronch celoevropskch konferenc.

Dal informace naleznete na domovsk strnce projektu CICE.