Doporučená literatura k předmětu Programování 2

1. Bohuslav Hudec, Programovací techniky, ČVUT Praha 1989
2. Jan Rychlík, Programovací techniky, Kopp České Budějovice 1994
3. Eduard Ježowicz – Josef Laga, Základy programování v jazyku Pascal, SPN Praha 1988
4. Karel Ježek a kol., Informatika, VŠSE Plzeň 1990
5. Help k programu Turbo Pascal nebo Borland Pascal