Programování 2: Zadání zápočtových programů

Zápočtový úkol č. 1 (určeno pro SŠ a 2. stupeň)
Zadání: Vytvořte program, který bude realizovat následující operace se zásobníkem:
inicializace zásobníku (realizováno procedurou VYTVOR)
vložení (procedura VLOZ s jedním parametrem)
vyjmutí (procedura VYJMI s jedním parametrem)
dotaz prázdný (funkce PRAZDNY vracející True nebo False)
výpis obsahu (procedura OBSAH)
zrušeni obsahu (nepovinné - procedura ZRUS, která uvolni dynamickou strukturu zásobníku)
zásobník bude vytvořen pomocí dynamických proměnných (viz přednáška)
hlavni program bude výše uvedené procedury volat tak, aby bylo možné ukázat chování zásobníku (viz program zasobnik.exe)
Zápočtový úkol č. 2 (určeno pro SŠ a 2. stupeň)
Zadání: Vytvořte program, který bude realizovat následující operace s frontou:
inicializace fronty (realizováno procedurou VYTVOR)
vložení (procedura VLOZ s jedním parametrem)
vyjmutí (procedura VYJMI s jedním parametrem)
dotaz prázdný (funkce PRAZDNA vracející True nebo False)
výpis obsahu (procedura OBSAH)
zrušeni obsahu (nepovinné - procedura ZRUS, která uvolni dynamickou strukturu zásobníku)
fronta bude vytvořena pomoci dynamických proměnných (viz přednáška)
hlavni program bude výše uvedené procedury volat tak, aby bylo možné ukázat chování zásobníku (viz program fronta.exe)
Zápočtový úkol č. 3 (určeno pro SŠ a 2. stupeň)
Zadání: Vytvořte program, který seřadí pole prvků (např. integer) metodou BUBBLE-SORT (ne tou nejjednodušší - viz přednáška)
Program bude obsahovat procedury:
Napln - naplní pole hodnotami
Serad - seřadí pole danou metodou
Vypis - vypíše data z pole
velikost pole a vše, co na jeho velikosti závisí, bude odvozeno od konstanty definované na začátku programu
Zápočtový úkol č. 4 (určeno jen pro SŠ)
Zadání: Vytvořte program, který seřadí pole prvků (např. integer) metodou HEAPSORT
Program bude obsahovat procedury:
Napln - naplní pole hodnotami
Serad - seřadí pole danou metodou
Vypis - vypíše data z pole
velikost pole a vše, co na jeho velikosti závisí, bude odvozeno od konstanty definované na začátku programu
Knihovna (určeno pro SŠ a 2. stupeň)
Zadání: Vytvořte program, který bude realizovat následující operace se seznamem knih v knihovně:
vložení nové knihy do seznamu (realizováno procedurou VLOZ bez parametru)
vyhledaní knihy (realizováno procedurou HLEDEJ, jejímž parametrem bude řetezec, který mají obsahovat údaje o knize)
vymazání knihy ze seznamu (procedura VYMAZ, kniha určena signaturou)
opravu údajů o knize (procedura OPRAV)
uložení seznamu na disk (procedura NaDisk, jejímž parametrem bude jméno souboru)
načtení uloženého seznamu z disku (procedura ZDisku, jejímž parametrem bude jméno souboru)
O každé knize budou v seznamu následující informace:
název
autor
signatura (např. 123456g)
poznámka (max 80 znaků)
Program realizujte pomocí dynamické struktury.
Pro uznání splnění zápočtového úkolu je potřeba:
1. individuální naprogramování příslušného programu
2. předvedení funkčnosti programu (program se chová dle zadání)
3. prokázaní porozumění danému programu (vysvětlení vybraných částí programu)