Přečtěte si komentář

Následující materiály obsahují některé základní informace převážně o technickém vybavení počítačů. Dnes jsou již některé informace zastaralé. Přesto si myslím, že by někomu mohly ještě pomoci.

Václav Vrbík