7. Jak se ukládají data

RAM má jednu obrovskou nevýhodu. Až na několik málo výjimek ztrácejí všechny paměťové čipy informaci v nich uloženou jakmile počítač vypneme. Naštěstí existuje několik způsobů, jak nabídnout trvalou paměť která zůstane nedotčena i po vypnutí proudu. Nejobvyklejší formou trvalé paměti jsou magnetické disky. Magnetická paměť se rovněž používá ve formě páskových mechanik - trvalé paměti, která je k dispozici téměř tak dlouho jak počítače existují. Popularitu získávají nová zařízení, která pro čtení nebo zápis dat používají laseru. A nedávno výrobci počítačů provedli průlom směrem k trvalým paměťovým čipům, které neztrácejí obsah při vypnutí počítače, protože mají svůj vlastní, vestavěný zdroj napětí. Všechny tyto metody trvalého ukládání dat mají svoje výhody a nevýhody.

Diskety jsou univerzální, přenosné a levné, ale mají malou kapacitu a nízkou rychlost. Pevné disky jsou pravděpodobně po všech stránkách nejlepším paměťovým médiem. Data zapisují a čtou rychle, mají kapacitu pro uložení velkého objemu dat a jejich cena za megabyte je nízká. Ale pevné disky jsou obecně nepřenosné, s výjimkou nových verzí prodávaných za vyšší ceny. Páskové mechaniky nabízejí téměř nekonečnou paměť za nízkou cenu, jsou však pomalé pro jiné použití než jako záložní médium.

Některé nové formy pamětí slouží těm uživatelům osobních počítačů, kteří ukládají mimořádná množství dat. Mechaniky CD-ROM pojmou více než 500 megabytů dat na disk, který je identický s laserovým kompaktním diskem, na kterém je nahrána hudba - disky CD-ROM se přitom dají levně vyrábět. Jsou to ale zařízení, ze kterých lze pouze číst, což znamená, že můžete používat jen ta data, která byla na disk zapsána v okamžiku jeho výroby; klasické kompaktní disky nemůžete použít pro uložení vlastních dat. Informace lze ukládat na speciální zapisovatelná média CD-ROM v jednotkách k tomu určených. Náklady na pořízení takového vlastního kompaktního disku jsou zatím velmi vysoké. Magneticko-optické mechaniky používají podobně jako CD ROM pro čtení dat laser, ale mají tu výhodu, že data na ně můžete také snadno zapisovat. Jsou rychlé, přenosné a mají obdivuhodnou kapacitu paměti, ale jejich cena teprve nedávno klesla na úroveň, která je obecně dostupná.

Dva typy paměťových čipů uchovávají svou informaci i po vypnutí počítače. Paměť EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory, vymazatelná, programovatelná paměť umožňující jen čtení) nalezneme v téměř každém osobním počítači. Jsou to čipy, které obsahují informace pro zavádění systému. Jsou ale pomalé, a jejich data lze změnit pouze tehdy, když je před zápisem vystavíme ultrafialovému záření. Paměťové čipy tzv. flash RAM, které kombinují možnost zápisu s možností udržet data, i když se zdroj napětí vypne, slibují stát se v budoucnu obecně používanou pamětí a mohou být ideálním trvalým paměťovým médiem. Dnes jsou však příliš drahé na to, aby zcela nahradily pevné disky.

Navzdory těmto různým technologiím ukládání dat, má každá z nich podobný způsob záznamu dat a podobný způsob ukládání informace, aby ji bylo možno později opět nalézt.

V další části se podíváme, jak různé druhy trvalé paměti řeší úlohu ukládání dat tak, aby je bylo možno snadno vyhledat a jak různá paměťová zařízení data zapisují a čtou.