9. Jak pracují disketové mechaniky

Uprostřed superrychlých a supervelkých pevných disků, magneticko-optických mechanik, mechanik CD ROM a všech ostatních nejnovějších high-tech zázraků je jistě těžké projevovat nadšení nad obyčejnými disketovými mechanikami. Jsou pomalé a ve srovnání s jinými typy mechanik ani nemají příliš velkou kapacitu.

Přes všechny svoje nedostatky jsou disketové mechaniky podceňovaným zázrakem. Na disketě, kterou můžete strčit do kapsy nebo náprsní tašky může být umístěna celá kniha informací. Disketové mechaniky jsou přítomné prakticky u každého počítače, čímž se stávají jistým a výhodným prostředníkem, jak dostat data z jednoho osobního počítače na druhý. Žádné komunikační linky, sítě nebo infračervená spojení nejsou zapotřebí; jenom vyjmete disketu z jednoho stroje a založíte do druhého.

Steve Jobs zkoušel na svém počítači NeXT zcela vyřadit disketové mechaniky a prosadit magneticko-optické mechaniky jako ideální metodu distribuce komerčního software. Myšlenka sice byla poznamenána technologickým idealismem, ale nikdo ji příliš neocenil. Pro všechno svoje všeobecné dědictví je disketa spolehlivá a respektovaná. Bude s námi v určité podobě žít ještě dlouhou dobu.

Se svou dnešní kapacitou od 700 kilobyte po 2,88 megabyte mohou tyto 3,5'' disky nést více dat, než jejich větší příbuzní. Jejich ochranné obaly znamenají že se nemusíme tak starat o to, jak s nimi zacházíme. Jsou neskonale levnější než výměnné pevné disky - tak levné, že jejich cena není rozhodujícím faktorem. A u přenosných počítačů jsou již standardem.

Někdy snad budeme mít levnou, přenosnou paměť používající ploché paměťové čipy v provedení ne větším, než je kreditní karta. Ale ještě po dobu mnoha let si můžeme být jisti, že určitý druh disketových mechanik bude standardním vybavením každého osobního počítače.

Princip činnosti
1. Zasouváme-li 3,5'' disketu do mechaniky, zatlačí na soustavu páček. Jedna páčka otevře záklopku a obnaží se mylarová disketa potažená na obou stranách magnetickým materiálem vhodným pro záznam dat.
2. Další páčky a soukolí pohnou dvěma čtecími/zápisovými hlavami tak, že se z obou stran téměř dotknou povrchu diskety. Hlavy, což jsou tenké elektromagnety, používají magnetické pulsy na změnu orientace kovových částeček roztroušených na povrchu diskety.
3. Deska s elektronickými obvody mechaniky přijímá od řadiče disketové mechaniky signály obsahující data a povely pro zápis dat na disketu. Elektronické obvody převedou přijaté povely na signály, které řídí pohyb diskety a čtecích/zápisových hlav.
4. Jestliže signály obsahují povely pro zápis dat na disketu, elektronika nejprve testuje, zda malým, uzavíratelným okénkem v jednom rohu pouzdra diskety neprochází světlo. Jestliže je toto okénko otevřeno, paprsek vycházející ze světelné diody na jedné straně je zjištěn fotodiodou na opačné straně diskety a mechanika ví, že disketa je chráněna proti zápisu a zápis nových dat odmítne.
5. Motor umístěný vedle diskety otáčí hřídelí, která zapadne do zářezu ve středu diskety.
6. Krokový motor, který se umí v závislosti na signálech z elektroniky otáčet kterýmkoli směrem o určitý úhel, pohne druhou hřídelí, která má na svém povrchu vysoustruženou spirálovou drážku. Raménko připojené ke čtecím/zápisovým hlavám dosedá v této drážce. Pohyb hřídele posunuje raménko sem a tam, čímž nastavuje čtecí a zápisové hlavy nad disketu.
7. Když se hlavy ocitnou ve správné poloze, elektrický signál vytvoří magnetické pole v jedné ze dvou hlav a dojde k zápisu na horní nebo dolní stranu diskety. Při čtení dat hlavy reagují na magnetické pole tvořené kovovými částečkami na disketě.

Poznámka: Nehledě na rozdíl ve velikosti a obalu, je disketa 5,25'' jednoduše větší, pomalejší a méně složitou verzí diskety 3,5''. Nemá žádná dvířka na otevírání, ale ochrana proti zápisu je také řešena pomocí testu existence zářezu a čtecí/záznamové hlavy pracují úplně stejně jako hlavy u menší mechaniky.