21. Jak pracuje sériový port

Bez sériového a paralelního portu v počítači by se většina práce provedené počítačem nedostala k nikomu jinému, než jen k osobě sedící před monitorem. Sériový port je mezi počítačovými prvky děvčetem pro všechno. Jeho koncepce je jednoduchá: jedno vedení na vysílání dat, jiné na příjem dat a pár dalších vedení na regulaci toho, jak data na těchto dvou vedeních prohánět.

Kvůli své jednoduchosti se sériový port hojně používá ke komunikaci osobního počítače se zařízeními, která si jen lze představit - od obecně známého modemu a tiskáren, až po kreslicí a poplachová zařízení. Nejtypičtějším použitím sériového portu je připojení myši nebo modemu. Důvodem pro to je, že sériový port není při přenosu dat nijak zvlášť efektivní. Umí data přenášet pouze sériově - po jednom jediném bitu. Tento neefektivní přenos je však pro myš, která nepřenáší mnoho dat, postačující a pro modemy perfektní, protože současná technologie telefonních linek tak jako tak nedovoluje přenést víc než jeden signál naráz.

Sériový port se často objevuje pod jménem port RS 232. Označení RS 232 pochází od firmy Electronics Industries Association a je označením standardu, který určuje, jaké různé konektory se pro sériový port používají. Potíž je v tom, že výrobci periferií a dokonce i výrobci počítačů tento standard často ignorují. Skutečnost, že se pro sériový port používají jak 9 tak 25 kolíkové konektory svědčí o tom, že máme před sebou ještě dlouhou cestu k přesnému definování toho, co vlastně představuje port RS 232. Uvedený příklad zobrazuje sériový port připojený k modemu, který vyhovuje standardu RS 232.

Sériový port
1. Kolík 1 a kolík 5 v portu počítače se připojují ke kolíku 8 resp. 7 portu v modemu. Kolíky 1 a 8 sdílejí společnou zem. Kolíky 5 a 7 umožňují počítači rozpoznat signál z telefonní linky.
2. Kolík 6, tentýž na obou koncích, vysílá oznámení, že data jsou připravena k vysílání.
3. Kolík 4 u počítače je připojen na kolík 20 na modemu.
4. Kolík 7 u počítače je připojen na kolík 4 na modemu. Posílá požadavek na vyslání dat.
5. Kolík 8 u počítače posílá modemu signál, že počítač je připraven pro příjem dat.
6. Kolík 2 u počítače vysílá data na kolík 3 na modemu. Pouze jediný bit může v jednom okamžiku cestovat po drátě. Skutečnost, že data se dopravují sériovým způsobem, dala tomuto spojení jméno.
7. Kolík 3 u počítače přijímá data z kolíku 2 na modemu. A opět lze v jednom okamžiku posílat nejvýš jeden bit.
8. Kolík 9 u počítače je připojen na kolík 22 na modemu a umí zjistit zvonění telefonu.