22. Jak pracuje paralelní port

Od svého uvedení byl paralelní port - často také nazývaný port Centronics - synonymem pro port tiskárny. Třebaže pro zasílání dat z počítače do nějakého modelu tiskárny lze použít i sériový port, je paralelní port rychlejší. Sériový port posílá data bit po bitu přes jednosměrné vedení; paralelní port může poslat současně několik bitů přes osm souběžných vedení. Po dobu, kdy sériový port vysílá jediný bit, paralelní port vysílá celý byte. Podívejme se na celou věc ještě jinak: v okamžiku, kdy sériový port dokončil přenos písmene A, má paralelní port přeneseno celé slovo Aksnemak.

Paralelní spojení má jeden neduh. Napětí ve všech vedeních vytváří takzvaný přeslech, což je situace, kdy se napětí přelévá z jednoho vedení do druhého, zrovna tak, jako když někdy v telefonu slyšíte cizí hovor, který se připletl do vašeho spojení. Přeslechy bývají horší na delších paralelních kabelech; hranice délky většiny paralelních spojení leží někde u 3 metrů.

Některé starší tiskárny a souřadnicové zapisovače používaly sériový port pro komunikaci s počítačem. Dnes ale, kdy jsou v tištěných dokumentech obvyklé grafické a vektorové fonty, které vyžadují posílat do tiskárny ohromná množství dat, je paralelní port jediným rozumným řešením. Paralelní porty se kromě toho používají pro přenos dat mezi dvěma počítači a obliba přenosných počítačů, které často nemají rozšiřující sloty, dala vzniknout trhu s periferiemi jako jsou mechaniky a zvukové generátory které mohou pracovat na paralelním portu.

Paralelní port
1. Signál přicházející do počítače z periferie, kterou je obvykle tiskáma, po vodiči 13 - zvaném též výběr - sděluje počítači, že tiskáma je zapnutá a připravená na příjem dat.
2. Data se ukládají na vodiče 2 až 9 v podobě napětí - okolo 5V - znamenajícího 1 - a napětí nulového nebo blízkého nule znamenajícího 0.
3. Jakmile je napětí přivedeno na všechny datové vodiče, pošle vodič 1 tiskárně signál trvající jednu mikrosekundu a tak jí dá vědět, že si může přečíst napětí na datových vodičích.
4. Signál z tiskárny na vodiči 11 sděluje počítači, že tiskáma je v okamžiku zaslání byte příliš zaneprázdněna, a že by měl upustit od vysílání dalšího byte do doby než se tento signál ztratí. Signál o zaneprázdnění může být vyslán třeba proto, že tiskárna právě tiskne minulý znak, že ukládá byte do své pracovní paměti, že je její pracovní paměť zaplněna, že se zasekla barvicí páska nebo nastala jakákoliv jiná situace, která brání tiskárně přebírat další data.
5. Signál z tiskárny na vodiči 10 potvrzuje příjem dat poslaných na vodičích 2 až 9 a sděluje počítači, že tiskárna je připravena přijmout další znak.
6. Vodič 12 přenáší signál z tiskárny do počítače v případě, že v tiskárně není papír.
7. Vodič 15 používá tiskárna na sdělení chybového stavu počítači v případě, jako je například poškozená tisková hlava nebo otevřený kryt tiskárny, ale nesděluje, o jakou chybu se přesně jedná.
8. Signál z počítače po vodiči 16 způsobí, že se tiskárna vynuluje, nastaví do počátečního stavu. Totéž se stane, když tiskárnu vypneme a zapneme.
9. Nízké nebo nulové napětí z počítače na vodiči 14 sděluje tiskárně, aby posunula papír o jeden řádek v případě, když dostane znak "návrat vozíku". Nenulové napětí sděluje tiskárně, že papír se má o jeden řádek posunout jen v případě, když z počítače přijde znak "nový řádek".
10. Signál z počítače jdoucí po vodiči 17 sděluje tiskárně, aby nepřijímala data. Vodič se používá jen u některých tiskáren, u kterých se počítá s možností, že je bude vypínat nebo zapínat počítač.

Poznámka: vodiče 18 až 25 jsou zemnící.