33. Jak pracuje inkoustová tiskárna

Inkoustové tiskárny obsazují místo mezi bodovými jehličkovými a laserovými tiskárnami. Tyto malé tiskárny mají tutéž jemnou kresbu jako laserové tiskárny. Pouze při podrobné prohIídce můžete nalézt rozdíly mezi výstupem z laserové a inkoustové tiskárny. Přes všechnu jejich podobnost s laserovými tiskárnami se však inkoustové tiskárny více podobají bodovým. Oba dva typy mají tiskové hlavy, které cestují přes šířku stránky, a při každém průchodu za sebou nechávají řádek textu. Tento mechanický pohyb řadí inkoustové tiskárny do téže rychlostní třídy jako jehličkové tiskárny, ale inkoustové tiskárny používají inkoust k vytváření daleko menších teček, než to umí jehličkové tiskárny. Cena inkoustovek je obvykle blízká ceně bodových tiskáren. Představují perfektní kompromis ceny, rychlosti a kvality. Tisková hlava používá neobvyklou technologii. Inkoustová tiskárna vystřikuje na papír malinké kapky inkoustu. Je to technologie, která přináší také nepříliš drahý barevný tisk.

Inkoustová tiskárna
1. Kazeta naplněná inkoustem, připojená k tiskové hlavě inkoustové tiskárny, se pohybuje do stran přes šířku papíru procházejícího tiskárnou pod tiskovou hlavou.
2. Tisková hlava je vytvořena z 50 komůrek naplněných inkoustem, z nichž každá je napojena na trysku tenčí, než je lidský vlas.
3. Elektrické pulsy procházejí tenkými odpory na dně všech komůrek, které tiskárna používá pro kreslení znaků na papír.
4. Prochází-li odporem elektrický proud, tak odpor zahřívá tenkou vrstvu inkoustu na dně komůrky na více než 482 stupňů Celsia po dobu několika miliontin sekundy. Inkoust se dá do varu a vytvoří bublinku páry.
5. Jak se bublinka páry roztahuje, vytlačuje tryskou inkoust, který v ústí trysky vytváří kapičku.
6. Kapička překonává povrchové napětí inkoustu a tlak bublinky s párou vytlačí kapičku na papír. Obsah vypuzeného inkoustu je roven asi jedné miliontině obsahu kapky vody z očního kapátka. Typický znak je tvořen polem 20 krát 20 kapiček.
7. Jak odpor chladne, bublinka splaskává. Vznikající podtlak nasaje z připojeného zásobníku do vystřelovací komůrky čerstvý inkoust.