34. Jak pracuje tepelná tiskárna

Třebaže jsou barevné tiskárny stále rychlejší, menší a levnější, činí samotná podstata kombinování barev na jednom listu papíru neustálé problémy. Jde o složité uspořádání pouhých čtyř barev inkoustu - modrozelené (cyan), fialové (magenta), žluté a černé. (Někdy není černá přítomna, protože tiskárna umí udělat černou - obvykle ne se zcela uspokojivými výsledky - pomocí kombinace stejného dílu tří ostatních barev). Když se zblízka podíváte na zvětšenou část barevně vytištěné stránky, vidíte vzor složený z barevných bodů. Jelikož je každá vytištěná barva složena nejméně ze tří samostatných barev, musí být každá stránka ve skutečnosti tištěna alespoň třikrát. K času, potřebnému k provedení všech těchto mechanických pohybů, připočítejte čas, který váš software potřebuje pro výpočet správného poměru barev a ke generování instrukcí pro tiskárnu a máte proces, který je pořád ještě hodně pomalý.

Některé ze starších barevných tiskáren byly založeny na variacích technik používaných v tradičních černobílých tiskárnách. Bodové tiskárny tehdy používaly barvicí pásky se třemi nebo čtyřmi proužky barevného inkoustu. Inkoustové tiskárny používají tři nebo čtyři tiskové hlavy, každou s kazetou barevného inkoustu. Nejnovější výzkum přinesl barevné laserové tiskárny, které prohánějí papír pro každou barvu přes samostatné tonery.

Nejpoužívanějším profesionálním zařízením pro barevný tisk je dnes barevná tepelná tiskárna. Proces poskytuje živé barvy, protože používané inkousty se nerozpíjejí ani neprosakují speciálně potaženým papírem. V barevném tisku byly sice učiněny i jiné pokroky, ale dnes je standardní metodou barevný tepelný tisk.

Tepelná barevná tiskárna
1. Tepelná barevná tiskárna posunuje arch papíru se speciálním povlakem ze vstupního zásobníku do tiskového ústrojí, kde je papír na jedné straně držen válcem, který jej přitlačuje na široký pruh fólie potažené barevným inkoustem smíchaným s voskem a plastickou hmotou. Fólie je dělena na pruhy s každou z kompozitních barev - modrozelenou, fialovou a žlutou a pokud je použita, i černou. Každý barevný pruh pokryje velkou oblast - celou šířku a výšku papíru.
2. Papír procházející papírovou dráhou, je nejprve přitisknut na modrozelený pruh na fólii. Jeden nebo více zahřívacích prvků, uspořádaných do řady v tepelné tiskové hlavě na druhé straně fólie, se zapínají nebo vypínají a roztaví malé body modrozelené barvy. Roztavené body jsou zatlačeny do papíru.
3. Papír se pohybuje dál papírovou cestou, až je téměř vysunut z tiskárny. Jak se papír odlepuje od fólie, zůstává neroztavený modrozelený inkoust na fólii a roztavená barva zůstává nalepena na papíře.
4. Barevná fólie se pootočí a nastaví fialový pruh; papír je vtažen zpět do tiskárny, kde je přitlačen na fialový pruh na fólii a tepelný proces se opakuje. Proces se opakuje pro všechny barvy použité na tiskárně, čímž dojde ke kompletnímu vytištění jedné strany. Poté je list papíru vysunut z tiskárny.