Lenka Benediktová

Mgr. Lenka Benediktová

akademický pracovník, doktorandka
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2014
kancelář:
KL229
Téma doktorské práce:
  • Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Bi (2014)
    [Diplomová práce: Fauna brouků (Coleoptera) EVL Kladské rašeliny]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Biologie se zaměřením na vzdělávání (2012)
    [Bakalářská práce: Kudlanky (Mantodea) a problematika jejich chovu]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2014)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2012)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.