Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.

Lenka Benediktová
akademický pracovník, tajemnice katedry
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2014.
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2020)
  [Disertační práce: Strategie učení s tabletem ve výuce přírodopisu]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Bi (2014)
  [Diplomová práce: Fauna brouků (Coleoptera) EVL Kladské rašeliny]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Biologie se zaměřením na vzdělávání (2012)
  [Bakalářská práce: Kudlanky (Mantodea) a problematika jejich chovu]
Akademické tituly:
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2020)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2014)
 • Bc. (ZČU v Plzni, 2012)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.